Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Tu esti obligat sa depui bilant semestrial 2018?

bilant semestrial

A mai ramas destul de putin timp pana cand anumite societati trebuie sa intocmeasca si sa depuna bilantul semestrial la 30 iunie 2018, astfel incat in cele ce urmeaza vom raspunde la cateva intrebari punctuale cu privire la acest aspect.

Cine?

Trebuie sa depuna bilant semestrial societatile carora le sunt incidente reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestea intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile la 30 iunie 2018 care cuprind urmatoarele formulare:

 • Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
 • Contul de profit si pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
 • Date informative (cod 30).

Pe de alta parte, trebuie sa depuna bilant semestrial si societatile carora le sunt incidente reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestea intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale MFP raportari contabile la 30 iunie 2018 care cuprind urmatoarele formulare:

 • Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
 • Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20);
 • Date informative (cod 30).

Bilanturile trebuie semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele clar stipulat al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

 • directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii contabilitatii;
 • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Situatiile financiare la 30 iunie 2018 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Pana cand?

Termenul limita de depunere a situatiilor financiare semestriale este 16 august 2018.

Cum?

Situatiile financiare semestriale se pot depune la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si electronic sau numai in format electronic, pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Pentru reducerea riscurilor de aparitie a unor omisiuni, recomandam ca inainte de efectuarea bilantului semestrial sa se efectueze si cateva verificari finale ale elementelor inscrise in balanta de verificare, cum ar fi:

 • daca conturile de venituri si de cheltuieli sunt inchise – sa nu existe solduri finale;
 • daca conturile de TVA sunt inchise (conturile 4426 “TVA deductibila” si 4427 “TVA colectata”);
 • daca soldul debitor al clasei 2 este egal cu valoarea totala a imobilizarilor inscrise in Registrul Imobilizarilor;
 • daca soldul creditor al clasei 2 “Conturi de imobilizari” este egal cu valoarea amortizarilor cumulate;
 • daca soldurile conturilor 4111 “Clienti” si 401 “Furnizori” corespund cu desfasuratorul privind facturile nesoldate;
 • daca soldul contului 581 “Viramente interne” are sold. In cazul in care acest cont are sold atunci inseamna ca exista omisiuni in registrul de casa, respectiv nu au fost trecute intrarile/iesirile de la banca;
 • contul 421 “Personal – salarii datorate” care in mod normal ar trebui sa contina doar soldul cu privire la salariul care trebuie virat in luna urmatoare – altfel se considera ca angajatorul nu si-a platit angajatii la timp;
 • daca soldul contului 5311 “Casa in lei” corespunde cu suma detinuta efectiv la 30 iunie 2018 in casierie si sa nu aiba sold creditor;
 • daca soldul contului 5121 “Conturi la banci in lei” corespunde cu soldul de pe extrasul de cont la 30 iunie 2018;
 • daca au fost efectuate la zi reevaluarile elementelor in valuta;
 • daca soldul contului 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” corespunde cu raportul detaliat al cheltuielilor pe care societatea le-a efectuat in avans (chirii, mentenante etc.);
 • daca soldul creditelor bancare sau de imprumuturi leasing sa corespunda cu scadentarele de credit sau de leasing;
 • daca soldul contului 303 “Obiecte de inventar” corespunde cu listele de inventariere, mai exact cu obiectele de inventar care nu au fost date spre folosinta (603 = 303).

In concluzie, principalele aspecte punctuale pe care trebuie sa le retii sunt:

 • trebuie sa depui bilant semestrial la 30 iunie 2018 daca in anul anterior ai avut o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;
 • trebuie sa intocmesti si sa depui bilant semestrial pana cel tarziu la data de 16 august 2018;
 • bilantul il poti depune la MFP (format hartie si in format electronic) sau numai in forma electronica (daca deti semnatura electronica extinsa) pe site-ul mentionat mai sus; 
 • nu uita sa faci ultimele verificari ale sodurilor din balanta de verificare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *