Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Ce este insolventa ? Procedurile de prevenire a insolventei

insolventa

Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta sumelor necesare pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile si care se prezuma atunci cand debitorul, dupa 60 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de creditor; prezumtia este relativa. Actul normativ care reglementeaza insolventa este Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Aceasta lege stabileste cadrul legal pentru aplicarea unor proceduri de prevenire a insolventei la care pot recurge debitorii aflati in dificultate si, respectiv, a unor proceduri colective de insolventa pentru acoperirea pasivului debitorului, in cadrul carora debitorul beneficiaza, atunci cand este posibil, de sansa de redresare a activitatii sale.

Procedurile de prevenire a insolventei se aplica societatilor aflate in dificultate, dar care NU se afla in insolventa.

Cum se poate face dovada ca o societate este dificultate?

Dovada este raportul intocmit de administratorul restructurarii sau administratorul concordatar, raport care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

a) natura starii de dificultate cu descrierea imprejurarii care determina afectarea temporara a activitatii si efectele previzionate;

b) factorii interni si externi care au generat starea de dificultate;

c) indicatorii financiari care pot justifica existenta unei amenintari la adresa capacitatii viitoare a debitorului de a-si plati datoriile la scadenta intr-o perioada de maximum 24 de luni de la aparitia imprejurarii respective;

d) motivul pentru care dificultatea nu poate fi considerata reversibila in mod natural prin continuarea activitatii planificate a debitorului fara luarea unor masuri adecvate de redresare.

Procedurile de prevenire a insolventei sunt:

  1. Procedura acordului de restructurare
  2. Concordatul preventiv

1. Procedura acordului de restructurare

O societate aflata in stare de dificultate poate propune un acord de restructurare. Acesta este intocmit fie de catre administratorul restructurarii, fie de catre societate, insa cu asistenta administratorului restructurarii.

Administratorul restructurarii este contractat de catre debitor dintre practicienii in insolventa activi care dispun de asigurare profesionala valabila.Pentru serviciile sa, administratorul restructurarii va primi un onorariu stabilit cu societatea respectiva.

Acordul de restructurare trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

– datele de identificare ale societatii si ale administratorului restructurarii

– din ce este compus patrimoniul societatii

– o analiza a situatiei economice a debitorului

– lista creantelor, cu identificarea creditorilor

– creantele in litigiu si tratamentul acestora

– expunerea de motive care explica de ce acordul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni insolventa debitorului si de a asigura viabilitatea afacerii

– masurile de restructurare propuse

– modalitatile de informare si consultare a reprezentantilor salariatilor si modalitatile prin care acordul de restructurare va afecta forta de munca a debitorului

– bugetul de venituri si cheltuieli si fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata acordului de restructurare

– finantarile noi si motivele pentru punerea in aplicare a acordului

– simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectati in cazul scenariului urmatoarei alternative optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizata pe baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii procedurii, a activelor existente in patrimoniul debitorului si prezentarea comparativa a acestor distribuiri cu cele prevazute a se realiza prin acordul de restructurare

– testul creditorului privat

– programul de plata a creantelor, raportat la fluxurile financiare si durata acordului

Acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale caror creante sunt afectate, de catre administratorul restructurarii.

Acordul de restructurare se voteaza doar de creditorii ale caror creante sunt afectate, creditorii ale caror creante nu sunt afectate neavand un drept de vot asupra acestuia.

Ulterior indeplinirii procedurii de vot si intr-un termen de maximum 3 zile de la incheierea procesului-verbal de constatare a votului, debitorul depune la instanta competenta o cerere de confirmare a acordului de restructurare.

Judecatorul-sindic va pronunta o solutie in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii.

Hotararea prin care se solutioneaza cererea de confirmare se comunica debitorului, administratorului restructurarii si tuturor creditorilor ale caror creante au fost afectate de acordul de restructurare, precum si creditorilor titulari de creante neafectate.

Acordul de restructurare, aprobat de creditori si confirmat de judecatorul-sindic se comunica creditorilor afectati si creditorilor titulari de creante neafectate, prin intermediul administratorului restructurarii, in termen de 48 de ore de la pronuntarea hotararii.

Dupa derularea activitatii societatii conform cu prevederile acordului de restructurare, se va finaliza procedura cu Hotararea de inchidere a procedurii. Aceasta este pronuntata tot de catre judecatorul sindic.

2. Concordatul preventiv

Nu poate apela la aceasta procedura o societate care deja se afla in stare de insolventa.
Procedura concordatului preventiv reprezinta procedura judiciara de prevenire a insolventei, a carei deschidere suspenda executarile silite in conditiile prezentei legi, iar debitorul isi redreseaza activitatea si isi achita total sau partial creantele afectate in baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale caror creante sunt afectate si omologat de judecatorul-sindic.

Judecatorul-sindic este responsabil cu :

– solutionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv;

– numirea administratorului concordatar contractat de catre debitor;

– omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare;

– verificarea legalitatii constituirii categoriilor si subcategoriilor de creante in vederea exercitarii dreptului de vot asupra planului de restructurare;

– judecarea contestatiilor;

– dispunerea, prin incheiere, a mentinerii sau prelungirii suspendarii judiciare a executarilor silite contra debitorilor sau ridicarea suspendarii in conditiile prezentului capitol;

– solutionarea cererii de inchidere a procedurii de concordat;

– orice alte atributii prevazute de lege.

Procedura presupune introducerea de catre debitor la tribunalul competent a unei cereri de deschidere a procedurii de concordat preventiv. O procedura de concordat preventiv va putea fi deschisa si la cererea unuia sau mai multor creditori care detin o creanta certa si lichida, cu conditia obtinerii acordului prealabil al debitorului aflat in dificultate.

Judecatorul-sindic, prin incheiere executorie deschide procedura de concordat preventiv si numeste administratorul concordatar contractat de catre debitor.

In termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar elaboreaza sau, dupa caz, asista debitorul in elaborarea planului de restructurare.

Termenul maxim pentru implementarea masurilor stabilite prin planul de restructurare este 48 de luni de la data omologarii acestuia prin hotarare executorie, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 12 luni. In primul an este obligatorie plata a minimum 10% din valoarea creantelor afectate prin concordat.


Important! De la data deschiderii procedurii de concordat se suspenda de drept toate executarile silite indreptate impotriva debitorului sau acestea nu incep, indiferent de natura creantei, pe o perioada de 4 luni. Pe parcursul duratei suspendarii se va suspenda si cursul prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.


Etapa urmatoare consta in negocierea, votarea si omologarea planului de restructurare Judecatorul-sindic, in procedura necontencioasa, omologheaza planul de restructurare prin hotarare pronuntata in camera de consiliu, in termen de maximum 10 zile de la data inregistrarii cererii.

De la data omologarii pana la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti de incetare a procedurii nu se poate deschide procedura insolventei fata de debitor la cererea unui creditor afectat. Procedura concordatului preventiv se inchide prin hotarare a judecatorului-sindic.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *