Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Sindicatele: ce sunt, aderarea la un sindicat, restrictii si drepturi

sindicatele

Unul dintre drepturile angajatilor, prevazut de Codul muncii, este dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Sindicatul este o forma de organizare voluntara a angajatilor/lucratorilor in scopul apararii, sustinerii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice, cultural-artistice, sportive sau sociale in relatia cu angajatorul;

Legea dialogului social (L367/2022) defineste si termenul de organizatie sindicala ca fiind denumirea generica pentru sindicat, federatie sindicala, confederatie sindicala si uniune sindicala teritoriala.

O organizatie sindicala se constituie prin libera asociere a angajatilor, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice si sportive, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca, in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, in conventiile colective de munca, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte.

Cateva restrictii in ce priveste aderarea la un sindicat:

– pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 10 angajati/lucratori din aceeasi unitate sau de cel putin 20 de angajati/lucratori din unitati diferite ale aceluiasi sector de negociere colectiva


– o persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-o singura organizatie sindicala la acelasi angajator


– in cazul indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat, contractul individual de munca la respectivul angajator se suspenda de drept.


– este interzisa modificarea sau desfacerea contractelor individuale de munca ale membrilor organizatiilor sindicale precum si orice alte actiuni sau inactiuni ce aduc prejudicii membrilor organizatiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenta la sindicat sau activitatea sindicala.


– persoanele cu functii de demnitate publica, personalul cu statut militar, din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora, nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.

Drepturile angajatilor:

– dreptul de asociere sindicala este garantat de la varsta de 16 ani, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor legali


– angajatul poate oricand sa se retraga dintr-un sindicat


– somerii au dreptul sa adere sau sa ramana membri de sindicat insa nu vor fi luati in considerare la stabilirea numarului de membri de sindicat in raport cu care se constata reprezentativitatea sindicatului

Reprezentativitatea unui sindicat este un atribut al organizatiilor sindicale care confera statutul de partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social institutionalizat.

La nivelul unei societati, pentru a fi reprezentative, sindicatele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba statut legal de sindicat sau federatie sindicala;


b) sa aiba independenta organizatorica si patrimoniala;


c) numarul de membri ai sindicatului sau, dupa caz, ai sindicatelor componente ale federatiei sindicale reprezinta cel putin 35% din numarul total de angajati/lucratori aflati intr-un raport juridic de munca sau un raport de serviciu cu unitatea

Demonstrarea reprezentativitatii se face prim urmatoarele documente:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatia sindicala si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organului executiv de conducere;


b) declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al organizatiei sindicale privind numarul total de membri de sindicat;


c) adeverinta eliberata de angajator sau certificat eliberat de Inspectia Muncii, privind numarul de angajati/lucratori din unitate, pe baza informatiilor extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori. Eliberarea certificatului in acest scop se face gratuit;


d) dovada depunerii la Inspectoratul Teritorial de Munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Cotizatia sindicala:

La cererea organizatiei sindicale si cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor retine si vor vira sindicatului cotizatia de sindicat pe statele lunare de plata.

Din punct de vedere fiscal, la nivelul salariatului, se deduce din baza de calcul a impozitului cotizatia sindicala platita in luna respectiva.

In cazul sumelor platite direct de catre angajat, membru de sindicat, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, cotizatia sindicala platita se deduce, in limitele stabilite potrivit legii, din veniturile lunii in care s-a efectuat plata cotizatiei, pe baza documentelor justificative emise de catre organizatia de sindicat.

Sanctiuni

Sanctiunile pentru nerespectarea si/sau impiedicarea exercitarii drepturilor sindicale (drept de asociere/afiliere sindicala, drept de negociere colectiva si de actiune sindicala/greva), inclusiv in caz de discriminare, hartuire, intimidare in apararea drepturilor legale si din contractele colective incidente se sanctioneaza conform Codului Muncii si Legii dialogului social cu amenzi ce pot merge pana la 50.000 lei si sanctiuni penale de pana la 2 ani de inchisoare.
Imixtiunile reciproce ale organizatiilor in autonomia de organizare si actiune se sanctioneaza cu amenda de 30.000 lei.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *