Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Concediul de maternitate vs. concediul de crestere copil

concediul de maternitate

Deseori intalnim in practica situatii in care se confunda concediul de maternitate cu concediul de crestere a copilul (CCC), de aceea in cele ce urmeaza vom puncta principalele deosebiri dintre cele doua tipuri de concedii.

Concediul de maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii de maternitate (concedii pentru sarcina si lauzie) pe o perioada totala de 126 de zile calendaristice, perioada in care vor beneficia de indemnizatie pentru concediu de maternitate.

Reamintim faptul ca pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa indeplineasca stagiul minim de cotizare (6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical)
 • sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care si-au pierdut calitatea de asigurat (din motive neimputabile lor), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. In acest caz baza de calcul al indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat.

Dupa cum spunem mai sus, concediul de maternitate este format din:

 • concediul pentru sarcina (inainte de nastere)
 • concediul de lauzie (dupa nastere)

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

Cele doua tipuri de concedii de maternitate se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, astfel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se calculeaza ca 85% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza CAM.

Atentie! Insemnizatia de maternitate se suporta integral, inca din prima zi din bugetul FNUASS.

Model de calcul indemnizatie de maternitate

Presupunem ca angajata X intra in concediu de maternitate incepand cu data de 01.06.2019 iar pe ultimele 6 luni a realizat urmatoarele venituri brute:

Salariu brut ? luna mai 2019 (22 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut ? luna aprilie 2019 (20 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut ? luna martie 2019 (21 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut ? luna februarie 2019 (20 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut ? luna ianuarie 2019 (20 zile lucratoare) = 2.080 lei

Salariu brut ? luna decembrie 2019 (19 zile lucratoare) = 1.900 lei

Total salarii brute = 2.080 lei * 5 + 1.900 lei = 12.300 lei

Numar zile lucratoare = 22 + 20 + 21 + 20 + 20 + 19 = 122 zile

Media zilnica = 12.300 / 122 = 100,82 lei

Indemnizatia zilnica = 85% * 100,82 = 85,70 lei.

Pentru concediul de maternitate se suporta doar contributia CAS (25%), restul contributiilor nu se suporta!

Calcul indemnizatie luna iunie 2019 (19 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.628 lei) = 1.628 lei ? (1.628 lei * 25% CAS) = 1.221 lei

Calcul indemnizatie luna iulie 2019 (23 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.971 lei) = 1.971 lei ? (1.971 lei * 25% CAS) = 1.478 lei

Calcul indemnizatie luna august 2019 (21 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.800 lei) = 1.800 lei ? (1.800 lei * 25% CAS) = 1.350 lei

Calcul indemnizatie luna septembrie 2019 – (21 zile lucratoare * 85,70 lei = 1.800 lei) = 1.800 lei ? (1.800 lei * 25% CAS) = 1.350 lei

Calcul indemnizatie luna octombrie 2019 – (4 zile lucratoare * 85,70 lei = 343 lei) = 343 lei ? (343 lei * 25% CAS) = 257 lei

Concediul de crestere copil

Dupa finalizarea concediului de maternitate, persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Pentru acest tip de concediu, angajatul va primi o indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

Exista si un cuantum minim si maxim al indemnizatiei lunare, mai exact indemnizatia nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta (ISR 2019 = 500 lei, astfel ca 2.5 * 500 = 1.250 lei) si nu poate fi mai mare de 8.500 lei.

Pe parcursul concediului de crestere a copilului, angajatul/angajata va avea contractul individual de munca suspendat. Formula de calcul utilizata pentru calcularea indemnizatiei lunare de concediu pentru cresterea copilului este urmatoarea:

Indemnizatie lunara crestere copil = [(venit net realizat luna 1 + ? + venit net realizat luna 12) / 12] * 85%

Daca dupa calcule indemnizatia se situeaza sub valoarea minima de 1.250 lei, atunci se impune prin lege ca indemnizatia acordata sa fie de 1.250 lei, nu se va acorda cea care a rezultat in urma calculelor.

In cazul in care, dupa calcule indemnizatia se situeaza peste suma de 8.500 lei, atunci se impune prin lege ca aceasta sa se plafoneze la valoarea de 8.500 lei, nu se va acorda cea care a rezultat in urma calculelor.

In cele 12 luni care se iau in calcul, se include si perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • au beneficiat de indemnizatie de somaj, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective
 • s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj
 • au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale
 • au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii
 • se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii
 • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului
 • au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru ingrijirea copilului cu handicap
 • au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului
 • se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinate
 • au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate
 • au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat
 • frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului „A doua sansa”, sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale
 • au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere
 • se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor
 • au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii
 • se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire
 • au fost trimisi in misiune permanenta in strainatate
Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

224 Comments

Comments are closed.