Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Contractul de internship

Contractul de internship

Internshipul este o modalitate prin care o persoana, un absolvent spre exemplu, poate dobandi experienta practica intr-un anumit domeniu.

Legea care reglementeaza activitatea de internship este Legea nr. 176/2018. Aceasta defineste programul de internship drept „activitatea specifica desfasurata de intern pe o perioada limitata in cadrul unei organizatii-gazda, care are ca scop aprofundarea cunostintelor teoretice, imbunatatirea aptitudinilor practice si/sau dobandirea de noi abilitati sau competente”.

Intershipul este o oportunitate de invatare si dezvoltare profesionala si pentru cei care sunt inca in curs de pregatire sau educatie si doresc sa-si aplice cunostintele intr-un mediu de lucru real.

Poate fi beneficiar al unui program de internship o persoana cu varsta de minimum 16 ani sau chiar cu varsta de 15 ani, dar in acest din urma caz, numai cu incuviintarea parintilor sau a reprezentatilor legali.

Contractul de internship

Contractul de internship se incheie de catre organizatia-gazda in forma scrisa si se redacteaza in limba romana, cel mai tarziu in ziua anterioara inceperii programului. Acest tip de contract nu poate avea o durata mai lunga de sase luni consecutive si nu poate fi prelungit ulterior. Pe parcursul celor sase luni perioada maxima a programului de internship este de 720 de ore.

Restrictii:

a) intre intern si organizatia-gazda se poate incheia un singur contract de internship. Prin exceptie, se pot incheia mai multe contracte de internship, cu conditia ca acestea sa fie pentru programe diferite, iar durata cumulata a acestora sa nu fie mai mare de 6 luni.

b) durata timpului de munca pentru un intern este de maximum 40 de ore pe saptamana, fara posibilitatea de a efectua ore suplimentare si se stabileste prin contractul de internship. 

c) este interzisa delegarea de sarcini internului ce constau in prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de internship.

d) pe perioada programului de internship, internul se obliga sa presteze activitatile prevazute in contractul de internship pentru si sub autoritatea organizatiei-gazda, sub directa coordonare a unui indrumator, desemnat de conducatorul organizatiei-gazda dintre salariatii calificati, cu o experienta de cel putin un an in domeniul de activitate in care urmeaza sa se desfasoare programul de internship.

e) organizatia-gazda are obligatia de a tine evidenta timpului in care internul isi desfasoara activitatea specifica din cadrul programului de internship, precum si obligatia de a prezenta aceasta situatie organelor de control ori de cate ori este solicitat acest lucru.

Remuneratia 

Internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship al carei cuantum este stipulat in contractul de internship si care este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

Prevederi la incetarea contractului de intership

In cazul in care, la incetarea contractului de internship, organizatia-gazda si internul convin sa continue activitatea, trebuie sa incheie  un contract individual de munca in conditiile prevazute de Codul muncii.

La finalul programului de internship, evaluarea activitatii internului se realizeaza pe baza unui referat de evaluare, intocmit de indrumator. Pe baza acestuia, organizatia-gazda va elibera internului un certificat de internship, care atesta perioada de internship, activitatile desfasurate, abilitatile si competentele dobandite, precum si calificativul obtinut in urma evaluarii.

Beneficii:     

a) pentru intern                            

Perioada in care internul a desfasurat activitate in baza contractului de internship se considera vechime in munca si in specialitate, in functie de tipul activitatii.

b) pentru organizatia gazda

Organizatiile-gazda care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship primesc, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii.

Modelul contractului de intership

Modelele contractului si ale certificatului de internship sunt stabilite prin Ordinul MMJS nr.2004/2018.

Obligatiile organizatiei gazda pe durata derularii contractului de intership

Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele obligatii:

a) sa inmaneze internului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din contractul de internship;

b) sa plateasca internului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;

c) sa desemneze un indrumator care sa ghideze internul in vederea pregatirii profesionale, a aprofundarii cunostintelor teoretice si imbunatatirii abilitatilor practice in domeniul in care se realizeaza programul de internship;

d) sa asigure o dotare corespunzatoare – logistica, tehnica si tehnologica – necesara valorificarii cunostintelor teoretice ale internului si dezvoltarii cunostintelor practice;

e) sa supravegheze activitatea internului pe perioada desfasurarii programului de internship;

f) sa elibereze internului, la sfarsitul programului de internship, certificatul de internship;

g) sa nu foloseasca internul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contractul de internship si fisa de internship;

h) sa respecte programul de activitate al internului;

i) sa informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente;

j) sa nu foloseasca internul la desfasurarea unor activitati aferente unor ocupatii din Grupa majora 9 – Muncitori necalificati, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) si/sau in activitati in conditii grele sau vatamatoare pentru intern;

k) sa tina evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intern si sa puna la dispozitia organelor de control aceasta evidenta ori de cate ori se solicita acest lucru;

l) sa asigure pe parcursul desfasurarii programului de internship conditiile de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;

m) sa puna la dispozitia organelor de control contractul de internship, fisa de internship, precum si documentele de evidenta a activitatii prestate de intern, inclusiv dovada acordarii indemnizatiei pentru internship.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *