Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Contractul individual de munca: varsta minima, munca nedeclarata

Contractul individual de munca

Contractul individual de munca este reglementat de Codul Muncii. In conformitate cu prevederile acestuia, contractul individual de munca se incheie sub forma scrisa, in baza consimtamantului partilor, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii intre o persoana fizica avand denumirea de salariat, care va presta o munca pentru un angajator si fiind sub autoritatea lui. Dupa caz, angajatorul poate fi o persoana fizica sau juridica.

Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

Varsta minima pentru incheierea unui contract de munca

Persoanele fizice dobandesc capacitatea de munca la implinirea varstei de 16 ani. Exista posibilitatea sa incheie un contract de munca si la implinirea varstei de 15 ani, insa doar cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. De asemenea, activitatile trebuie sa fie potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele persoanei, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

Sub varsta de 15 ani este interzisa incadrarea in munca.

Incadrarea in munca este interzisa de asemenea pentru persoanele care beneficiaza de tutela speciala.

Ce presupune munca nedeclarata?

Munca nedeclarata reprezinta:

– Primirea la munca a persoanei fara contract individual de munca in format scris, cel tarziu cu o zi inaintea inceperii activitatii.

– Primirea la munca a unei persoane fara a fi transmise elementele din contractul individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor; transmiterea acestor informatii trebuie realizata cel tarziu cu o zi inainte inceperii activitatii.

– Primirea la munca a unei persoane care are un alt contrat, dar acesta este suspendat.

– Primirea la munca a unui salariat care a depasit durata timpului de munca stabilit in clauzele contractului.

Obligatia de informare si semnarea contractului anterior unei incheieri sau modificari de contract individual de munca

Obligatia care ii revine angajatorului este de a informa persoana care va fi angajata sau, dupa caz, careia i se va modifica contractul individual de munca cu privire la clauzele esentiale pe care urmeaza sa le mentioneze in contrat sau in noua modificare. Obligatia de a informa persoana ce urmeaza sa fie angajata sau a salariatului se considera a fi indeplinita in momentul in care contractul individual de munca/actul aditional este semnat.

Persoana in cauza va fi informata cu privire la:

– Identitatea partilor

– Locul desfasurarii activitatii

– Sediul, in alte situatii domiciliul angajatorului

– Functia pe care o va detine, detaliata potrivit specificatiei Clasificarii ocupatilor din Romania

– Fisa postului, cu precizarea atributiilor postului

– Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului folosite de catre angajator

– Riscurile jobului, daca exista

– Data la care contractul de munca va incepe sa se deruleze

– Specificarea duratei concediului de odihna la care salariatul are dreptul

– Care sunt conditiile de acordare a preavizului si durata acestuia

– Precizarea salariului de baza, perioada cand se va face plata si metoda de plata

– Durata de munca, specificata in ore/zi sau ore/saptamana

– Daca exista, durata si care sunt conditiile perioadei de proba

In momentul incheierii contractului individual de munca sau pe parcursul desfasurarii acestuia, intre parti se pot negocia si adauga clauze specifice precum: de neconcurenta, de mobilitate, de confidentialitate, cu privire la formarea profesionala.

Un alt aspect important este faptul ca o persoana poate sa fie angajata doar pe baza unui certificat medical, care constata faptul ca persoana in cauza este apta pentru prestarea acelei munci.

Drepturile salariatilor

Salariatul are urmatoarele drepturi:

– Salarizare pentru munca depusa

– Repaus zilnic sau saptamanal

– Concediu de odihna anual

– Egalitate de sanse

– Demnitate in munca

– Acces la formare profesionala

– Informare si consultare

– Negociere colectiva sau individuala

Suspendarea contractului de munca

Suspendarea contractului individual de munca poate avea loc de drept, fie prin acordul partilor sau prin un act unilateral al uneia dintre parti.

Cateva situatii cand un contract individual se poate suspenda de drept:

– Concediul de maternitate

– Forta majora

– Carantina

– Concediul pentru incapacitate de munca temporara

– Indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat

– Conform Codului de procedura penala, in situatia in care salariatul este arestat preventiv

– Prin exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati legislative, executive sau judecatoresti, pe intreaga perioada a mandatului

Unele din situatiile prevazute cand un contract se suspenda la solicitarea angajatului:

– Concediul de acomodare

– Concediul maternal

– Concediul pentru formarea profesionala

– Concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in situatia copilului cu dizabilitati, cu prelungire pana la implinirea varstei de 3 ani

– Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav, cu varsta de pana la 7 ani, sau in situatia copilului cu dizabilitati, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *