Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Depunerea situatiilor financiare pentru anul 2018

depunerea situatiilor financiare

Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare aferente anului 2018 pentru societatile comerciale este data de 30.05.2019 (joi).

In acest sens a fost publicat Ordinul nr. 10/2019 in care sunt prevazute principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

In functie de cateva criterii de marime stabilite de legislatia in vigoare, situatiile financiare intocmite de societati vor trebui sa cuprinda anumite documente prezentate in cele ce urmeaza:

1. Microentitatile, adica societatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

– totalul activelor: 1.500.000 lei

– cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale care sa cuprinda urmatoarele documente:

– bilant prescurtat (cod 10)

– cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20)

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Microentitatile nu trebuie sa depuna notele explicative la bilant dar in schimb trebuie sa prezinte informatiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c) din Ordinul nr. 1802/2014 (informatii de prezentat de catre microentitati) si anume:

? politicile contabile adoptate, inclusiv:

– bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;

– conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;

– orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate.

? valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;

? suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite.

2. Societatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

– totalul activelor: 17.500.000 lei

– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale care sa cuprinda urmatoarele documente:

– bilant prescurtat (cod 10)

– cont de profit si pierdere (cod 20)

– note explicative la situatiile financiare anuale

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

3. Societatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

– totalul activelor: 17.500.000 lei

– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale care sa cuprinda urmatoarele documente:

– bilant (cod 10)

– cont de profit si pierdere (cod 20)

– situatia modificarilor capitalului propriu

– situatia fluxurilor de trezorerie

– notele explicative la situatiile financiare anuale

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

In vederea calcularii numarului mediu de angajati pentru bilant, potrivit INS, se va face media aritmetica simpla calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din perioada de referinta, inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare, la numarul total al zilelor calendaristice.

Practic, numarul mediu al salariatilor reprezinta numarul de salariati angajati cu contracte individuale de munca, platiti de intreprindere pentru o durata medie normala a timpului de lucru, pe perioada de referinta.

Salariatii angajati cu program partial sunt inclusi proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

In plus fata de cele mentionate mai sus, entitatile trebuie sa depuna doua documente :

a) raportul administratorului, document care trebuie sa contina o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta.

In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia entitatii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanta financiari si, atunci cand este cazul, nefinanciari relevanti pentru activitatile specifice, inclusiv informatii referitoare la aspecte de mediu si de personal. In prezentarea analizei, raportul administratorilor contine, atunci cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale.

Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:

a) dezvoltarea previzibila a entitatii;

b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;

c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:

? motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;

? numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

? in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;

? numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

d) existenta de sucursale ale entitatii;

e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:

? obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar si

? expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.

b) o declaratie scrisa a administratorilor prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

? politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

? situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

? persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Situatiile financiare anuale se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Formularele inteligente PDF privind situatiile financiare si raportarile anuale le puteti gasi la urmatorul link de pe site-ul ANAF.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *