Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Eliberare factura si bon fiscal, scutire de impozit programatori – Cronica antreprenoriala

eliberare factura si bon fiscal

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1. HG nr.302/2023 aduce cateva modificari la Normele metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei, aprobate prin HG nr. 337/2017. Noul act normativ stabileste ca intreprinderile europene care detaseaza in Romania vor putea desemna si o alta persoana in relatia cu autoritatile, nu doar reprezentantul legal sau un salariat detasat in tara, inlocuind sintagma „reprezentant legal” cu „persoana desemnata”. 

Intreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca au obligatia de a transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa se desfasoare activitatea o declaratie privind detasarea transnationala a salariatilor, in limba romana, cel tarziu anterior inceperii activitatii, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la norme (HG nr. 337/2017).

2. In data de 05.05.2023 s-a publicat pe site-ul Ministerului de Finante un proiect legislativ pentru modificarea reglementarilor contabile.

Prin proiect au fost completate prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 2.048/2022, in sensul ca au fost aduse unele clarificari care se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:

a) clarificarea semnificatiei/modului de determinare a veniturilor in functie de cuantumul carora se stabileste obligatia de intocmire/publicare a raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit, in sensul ca trebuie sa se tina cont de cadrul de raportare financiara pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare anuale;

b) exemplificarea modului de analizare a informatiei corespunzatoare nivelului veniturilor in functie de care se determina obligatia intocmirii raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit;

c) clarificarea faptului ca in scopul indeplinirii obligatiilor de raportare prevazute de ordin, trimiterea la entitati UE trebuie inteleasa ca referindu-se la entitati inregistrate in Spatiul Economic European;

d) clarificarea faptului ca obligatia de intocmire a raportului privind informatiile referitoare la impozitul pe profit vizeaza doar exercitiul financiar curent, si nu doua exercitii financiare consecutive. Ca urmare, nu se impune prezentarea de informatii corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare;

e) clarificarea faptului ca o filiala raportoare al carui exercitiu financiar este diferit de cel al societatii-mama finale (dintr-o tara terta) isi indeplineste obligatiile de raportare pe baza unui raport care sa corespunda exercitiului financiar al societatii-mama finale, si nu propriului exercitiu financiar;

f) clarificarea faptului ca o entitate care a omis temporar prezentarea de informatii in cazul in care aceasta i-ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale reia prezentarea acestor informatii corespunzatoare exercitiului financiar curent si exercitiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informatii;

g) exemplificarea unor situatii referitoare la indeplinirea obligatiilor de raportare, in functie de nivelul indicatorului de verificat (veniturile inregistrate) si/sau data de raportare.

3. 30 mai 2023 este termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare a societatilor comerciale.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

4. Hotararea nr. 355 din 20 aprilie 2023 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, publicata in MOF nr. 344 din 24 aprilie 2023 aduce o clarificare in ce priveste obligatia de a emite o factura la solicitarea clientilor, dupa emiterea bonului fiscal.

Actul normativ prevede ca utilizatorii au obligatia sa elibereze clientilor bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amanuntul si/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora, sa elibereze si factura la data eliberarii bonului fiscal. Asadarm, dupa data emiterii bonului fiscal emiterea facturii nu mai este obligatorie.

5. Ministerul de Finante a publicat in 2 mai 2023 un proiect legislativ pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr.878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora.

Bancile vor fi obligate sa comunice dupa infiintarea popririi, precum si ori de cate ori sunt incasate sume in conturile deschise de debitori, informatii cu privire la sumele pe care le pot plati, scopul fiind acela ca pe de o parte, debitorilor sa nu le fie afectate disponibilitatile banesti, iar pe de alta parte organele fiscale sa nu fie puse in situatia de a restitui sumele incasate in plus.

In proiectul de ordin s-a prevazut ca in cazul in care, daca pe perioada suspendarii popririi sunt receptionate sume, Trezoreria Operativa Centrala nu valideaza viramentul efectuat de institutia de credit daca in aplicatia e-Popriri se constata ca suspendarea popririi a fost incarcata pe platforma e-Popriri.

Totodata, s-a reglementat faptul ca sumele virate de catre institutiile de credit pe perioada suspendarii executarii silite prin poprire sa se efectueze in conturile de disponibil/venituri aferente obligatiilor fiscale datorate.

6. In MOF nr. 370 din 2 mai 2023 s-a publicat Ordinul nr.20.463/3.964/967/1.415 — Ordin al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, al ministrului educatiei, al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului finantelor privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator.

Noutatile vizeaza angajatii din sectorul public, in domeniul privat neexistand modificari fata de vechile norme.

Potrivit acestui ordin, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) posturile pe care sunt angajati corespund celor unei liste mentionate in anexa la Norme;

b) postul face parte dintr-un compartiment care are ca obiect de activitate cel putin unul dintre urmatoarele domenii, evidentiat in organigrama angajatorului: tehnologia informatiei si a comunicatiilor, inteligenta artificiala si tehnologii digitale emergente, administrare fiscala in format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare si transformare digitala;

c) detin o diploma de licenta obtinuta in urma finalizarii unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata sau in urma finalizarii ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;

d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii;

e) veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare care reprezinta cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe venit.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *