Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Fuziuni si divizari – aspecte legislative

Fuziuni divizari

Operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990. Din punct de vedere contabil, aspectele contabile sunt reglementate de Ordinul nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor.

Este importanta pentru inceput o clarificare a termenilor.

Fuziunea

Fuziunea este operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Divizarea

Divizarea este operatiunea prin care:

a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;

b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Cateva reguli aplicabile in cazul acestor operatiuni

1. Proiectul de fuziune/divizare

Administratorii societatilor care urmeaza sa participe la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;

c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;

d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;

e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora;

h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 243^3 din Legea 31/1990 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;

i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii;

j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinând societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;

k) in cazul divizarii:

  • descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare;
  • repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea.

2.Intocmirea situatiilor financiare

Fiecare societate are obligatia sa intocmeasca situatii financiare cu ocazia fuziunii, divizarii sau lichidarii.

Reguli

a) situatiile financiare se intocmesc pentru data stabilita potrivit legii societatilor, cu respectarea reglementarilor contabile, si se depun MFP, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

b) aceste situatii financiare sunt cu scop special, fiind destinate operatiunilor de fuziune, divizare si lichidare a societatilor.

c) pentru intocmirea lor se procedeaza la efectuarea inventarierii patrimoniului, conform prevederilor OMFP nr. 2.861/2009. Rezultatele inventarierii si ale evaluarii efectuate cu aceasta ocazie se inregistreaza in contabilitatea societatilor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

d) administratorii societatilor care urmeaza sa participe la fuziune/divizare precizeaza in proiectul de fuziune/divizare data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinând societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare.

e) in cazul divizarii administratorii societatilor vor proceda la descrierea si repartizarea exacta a elementelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare. In proiectul de divizare intocmit se precizeaza modalitatea de repartizare catre actionarii/asociatii societatii divizate a actiunilor/partilor sociale la societatile beneficiare.

f) proiectul de fuziune/divizare, intocmit potrivit legii, trebuie examinat de unul sau mai multi experti desemnati de judecatorul-delegat, acestia intocmind un raport scris catre actionari/asociati.

g) examinarea proiectului de fuziune sau, dupa caz, de divizare si intocmirea raportului mentionat nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare decid astfel.

Datele de la care produce efecte fuziunea/divizarea

a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;

b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotarârii ultimei adunari generale a actionarilor/asociatilor care a aprobat operatiunea, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul.

In situatia unei operatiuni de fuziune, in care transferul patrimoniului se efectueaza catre o societate nou-constituita in acest scop, transferul elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii de la societatile care isi inceteaza existenta catre societatea nou-constituita se efectueaza de la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati. In mod similar se procedeaza si in cazul transferului efectuat cu ocazia divizarii, in situatia in care societatea care se divizeaza isi transfera in totalitate sau doar partial patrimoniul unei societati nou-constituite/unor societati nou-constituite in acest scop.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *