Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Impozitul special pe imobile de mare valoare, sustenabilitate – Cronica antreprenoriala

Impozitul special pe imobile de mare valoare

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1. In MOF nr. 409 din data de 30.04.2024 s-a publicat Ordonanta de Urgenta nr.43 care aduce cateva modificari reglementarilor referitoare la impozitul special pe bunurile imobile de mare valoare. Se introduce prevederea ca, in cazul impozitului datorat pentru cladirile rezidentiale a caror valoare impozabila depaseste 2.500.000 lei, organul fiscal local ce a determinat respectiva valoare impozabila sa transmita organului fiscal central in a carui raza de competenta se afla domiciliul contribuabilului atat o copie a documentatiei care atesta data comunicarii instiintarii, cat si date si informatii cu privire la valoarea impozabila stabilita cu privire la imobilul ce a facut obiectul instiintarii.

In vederea derularii acestei proceduri de transmitere, organul fiscal local solicita ANAF sa il informeze cu privire la organul fiscal central in a carui raza de competenta se afla domiciliul contribuabilului.

In ce priveste plata impozitului si depunerea declaratiilor de impunere, aceasta se extinde pana la 30 septembrie, de la 30 aprilie cat era stabilit inainte.

Modelul si continutul declaratiei privind impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare, precum si modalitatea in care se realizeaza colaborarea intre organele fiscale se stabilesc prin ordin al presedintelui ANAF.

2. In MOF nr. 409 din 30.04.2024 s-a publicat OUG 43 care aduce cateva modificari in ceea ce priveste obligatia raportarii RO e-Transport.
Se completeaza lista persoanelor care au obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul international cu 4 utilizatori noi:

a) prestatorul de servicii din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei pentru prestarea de servicii, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in statul partenerului comercial;

b) beneficiarul din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer, atat pentru bunurile expediate din Romania pentru prestarea de servicii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in Romania;

c) clientul din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru catre care au fost expediate sau transportate bunurile, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei, cat si pentru bunurile livrate intr-un stadiu ulterior dupa sosire, catre alta persoana impozabila din Romania sau in cazul in care bunurile respective sunt returnate in statul membru din care au fost expediate sau transportate initial;

d) furnizorul din Romania, in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atat pentru bunurile expediate din Romania, cat si in cazul in care bunurile respective sunt returnate in Romania.

3. Prin aceeasi OUG 43/2024 se introduce o clarificare in ce priveste raportarea RO e-Transport: sanctiunile in cadrul contraventiilor pentru RO e-Factura se vor aplica incepand cu 1 iulie 2024, dar doar pentru faptele savarsite si constatate incepand cu aceasta data.

4. In MOF nr. 410 din 30 aprilie 2024 s-a publicat Hotararea nr. 451/2004 prin care se aduc modificari si completari Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.
Una dintre modificari vizeaza TVA: se elimina posibilitatea de deducere a TVA de pe facturile emise pe numele salariatilor, pe durata deplasarii.

5. Prin Ordinul nr. 85 din 12 ianuarie 2024 s-au introdus in legislatia romaneasca aspectele referitoare la raportarea privind durabilitatea. Ordinul a fost publicat in MOF nr. 75 din 26 ianuarie 2024.

Durabilitate inseamna factori de mediu, factori sociali, factori care privesc drepturile omului, factori de guvernanta, inclusiv factori de durabilitate, astfel cum sunt definiti la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088^1.

O alta varianta sub care circula acest termen este de sustenabilitate.

Entitatile mijlocii si mari trebuie sa includa in raportul administratorilor informatiile necesare pentru intelegerea impactului entitatii asupra aspectelor de durabilitate si informatiile necesare pentru intelegerea modului in care aspectele de durabilitate afecteaza dezvoltarea, performanta si pozitia entitatii. Aceste informatii trebuie sa se regaseasca in raportul administratorilor, intr-o sectiune specifica a raportului administratorilor.

Entitatile raportoare (mijlocii si mari) sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

6. ITM a aplicat amenzi de aproape 1.000.000 de lei si a constatat peste 1000 de deficiente la angajatori din domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor.

Cele mai frecvente neconformitati constatate in domeniul relatiilor de munca au fost:

– nerespectarea obligatiei privind incheierea contractului individual de munca in forma scrisa;

– incalcarea, de catre angajator, a obligatiei privind evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat;

– nerespectarea prevederilor legale privind contractul de munca cu timp partial si programul de lucru si programul de lucru inegal;

– angajatorul nu a inclus in contractul individual de munca toate elementele obligatorii a fi cuprinse, conform legii;

– nerespectarea prevederilor privind dovada acordarii drepturilor salariale;

– nerespectarea dispozitiilor privind regulamentul intern: intocmire, dispozitii obligatorii, aducerea la cunostinta salariatilor;

– nerespectarea prevederilor referitoare la datele transmise in REVISAL: transmiteri tardive sau incomplete, date eronate

Cele mai frecvente neconformitati constatate in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost:

– instruire incompleta in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

– nu se asigura toate conditiile necesare in vederea aplicarii masurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

– improvizatii la instalatia electrica, prize electrice fixate necorespunzator in perete, tablouri electrice deschise si lipsa buletinului de verificare a impamantarii;

– instructiunile proprii neadaptate la particularitatile activitatilor si ale locului de munca, neafisarea instructiunilor pe echipamentele de munca;

– lipsa fiselor cu date de securitate pentru substante chimice;

– neasigurarea controlului medical periodic;

– instruire insuficienta si neadecvata privind activitatile desfasurate in service-uri;

– neasigurarea echipamentelor individuale de protectie sau echipamente de munca necorespunzatoare etc.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *