Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actualIntrebari din Domeniu

Masuri luate de ANAF pentru sprijinirea companiilor si obtinerea avizului de forta majora

Masuri urgenta sprijin firme

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei a intrat in vigoare incepand cu 16 martie 2020. Prin acest decret se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pe o durata de 30 de zile, acest lucru afectand in multe privinte activitatea companiilor din Romania.

Ce inseamna starea de urgenta?

Pe durata starii de urgenta este restrans exercitiul mai multor drepturi. In acest scop se dispun 2 seturi de masuri:

 • masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa si imediata
 • masurile de prima urgenta cu aplicabilitate graduala

Ne vom referi in continuare la masurile cu aplicabilitate imediata care impacteaza activitatea companiilor din Romania. Vezi aici masurile cerute de mediul de afaceri din Romania pentru depasirea crizei generata de COVID-19.

Masuri cu caracter economic

 • In aceasta perioada, Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.
 • Beneficiarii fondurilor europene afectati de adoptarea masurilor de urgenta pot decide impreuna cu autoritatile de management sa suspende contractele de finantare incheiate. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza la cerere operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19 certificate de situatie de urgenta in baza documentelor justificative.
 • Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.
 • Se pot plafona preturile la medicamente si aparatura medicala, la alimentele de stricta necesitate si la serviciile de utilitate publica (energie electrica si termica, gaze, alimentare cu apa, salubritate, carburanti etc.), in limita pretului mediu din ultimele 3 luni inaintea declararii starii de urgenta.

Masuri din domeniul muncii si al protectiei sociale

 • Guvernul poate sprijini angajatorii si angajatii afectati de efectele crizei COVID-19, prin derogari de la prevederile legale in vigoare.
 • Prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale se vor stabili masuri de protectie sociala pentru angajati si familiile acestora din sectoarele economice a caror activitate este afectata sau oprita total sau partial prin decizii ale autoritatilor publice, pe perioada starii de urgenta.
 • Pe perioada starii de urgenta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, nu se aplica angajatilor sistemului national de aparare, angajatilor din penitenciare, personalului din unitatile sanitare publice si altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, dupa caz. Personalul acestor institutii are dreptul la o majorare a salariului in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile reglementate in aceasta lege.
 • Societatile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca, prin act unilateral al angajatorului.
 • Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori de catre inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre ministrul muncii si protectiei sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru cercetarea accidentelor de munca.
 • Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe perioada starii de urgenta.
 • Se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.
 • Prin exceptie de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, persoana indreptatita isi pastreaza stimulentul de insertie in situatia pierderii locului de munca ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.
 • Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronica.
 • Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.
 • Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta.

Masuri privind activitatea Registrului Comertului

 • Pe durata starii de urgenta, activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale continua in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in registrul comertului si se deruleaza prin mijloace electronice, in baza cererii de inregistrare a mentiunilor si a documentelor anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
 • Copiile de pe inregistrarile efectuate si de pe actele prezentate de solicitanti, informatiile despre datele inregistrate si certificatele constatatoare se elibereaza pe cale electronica.
 • Activitatea de asistenta pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii prin mijloace electronice in registrul comertului, din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si activitatea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se realizeaza prin mijloace electronice.

Masuri privind indeplinirea obligatiilor fiscale

Dincolo de masurile prevazute in Decretul 195/2020, mai avem o serie de masuri pentru companii, anuntate de ANAF:

 • amanarea primului termen de plata a impozitelor si taxelor locale, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020
 • amanarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020, pana la data de 25 aprilie 2020
 • oprirea emiterii de somatii, popriri cu exceptia sumelor provenite din hotararile judecatoresti in materie penala
 • rambursarea TVA, in cursul lunii martie, pentru toate deconturile solutionate si pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi si implementarea unui nou mecanism de rambursare a TVA, care vizeaza solutionarea cu celeritate a deconturilor, incepand cu data de 1 aprilie 2020
 • suspendarea inspectiilor fiscale, controalelor antifrauda, cu exceptia verificarilor ce pot fi efectuate de la distanta, precum si a cazurilor de evaziune fiscala, acolo unde sunt indicii in acest sens

Masuri privind respectarea obligatiilor contractuale dintre parteneri

In Codul civil, la art. 1.351 se prevad cateva cauze exoneratoare de raspundere in cadrul relatiilor contractuale. Acestea sunt forta majora si cazul fortuit. Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs. Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora. Institutiile abilitate sa emita la cerere pe baza unor acte temeinic justificate, certificate de atestare a cauzei de forta majora si/sau a cazurilor fortuite, in conditiile legii civile romane sunt Camerele de Comert si Industrie. Solicitarea va cuprinde prezentarea faptica si detaliata a evenimentului, a consecintelor acestora in relatia cu partenerul contractual si argumente juridice ca evenimentul invocat reprezinta forta majora. Avizul de existenta a cazului de forta majora se emite in baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

Dosarul pentru obtinerea avizului de existenta a cazului de forta majora cuprinde cel putin:

 • cererea de emitere a avizului, semnata de reprezentantul legal
 • copie a contractului afectat din evenimentul de forta majora, cuprinzand clauza de forta majora
 • atestari de la organele, autoritatile si institutiile abilitate, de la caz la caz (altele decat Camera de Comert si Industrie a Romaniei), privind existenta si efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul inceperii si incetarii evenimentului
 • notificari adresate partenerului contractual in legatura cu aparitia evenimentului invocat si efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale

Documentele se prezinta in original sau in copie certificata de solicitant. Solicitantul isi asuma intreaga raspundere, inclusiv penala, pentru veridicitatea datelor si a documentelor prezentate odata cu solicitarea adresata Camerei de Comert si Industrie a Romaniei de avizare a evenimentului de forta majora.

Potrivit informatiilor de pe site-ul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, aceste certificate se tarifeaza (tarif: 500 EUR (in lei, la cursul BNR din ziua platii) + TVA si consultanta de specialitate: 30 EUR / 30 de minute (fara TVA).) In contextul situatiei existente apreciem ca este posibil ca aceasta procedura sa fie modificata.

Potrivit unui comunicat al Camerei de comert si Industrie din 14.03.2020 „CCIR si Camerele judetene avizeaza, la cerere, pentru societatile romanesti, pe baza de documentatie, existenta cazurilor de forta majora si efectele acestora asupra executarii obligatiilor comerciale internationale. Nici CCIR si nici Camerele judetene nu sunt abilitate sa declare sau nu la nivel national/international o anumita situatie ca fiind o situatie sau un caz de forta majora. Sigurul atribut al CCIR si al Camerelor judetene este de a analiza, la cererea comerciantilor, si a aviza sau nu, existenta fortei majore privita exclusiv din perspectiva efectelor si influentei acesteia asupra executarii obligatiilor rezultate dintr-un contract comercial. Astfel, pentru a putea aviza existenta fortei majore, trebuie sa existe un contract, care sa contina o clauza de forta majora si ale carui obligatii nu pot fi indeplinite din cauza obiectiva a intervenirii faptului definit ca forta majora si care impiedica executarea obligatiilor contractuale.

In comunicatul institutiei se mai arata ca majoritatea contractelor (desi nu toate) contin clauze referitoare la forta majora, care stabilesc in general ce se intampla atunci cand ceva extern si imprevizibil impiedica una dintre parti sa-si indeplineasca obligatiile agreate. Unele clauze de forta majora chiar pot fi prevazute astfel incat sa includa epidemiile sau pandemiile. Atunci cand o clauza de forta majora este prevazuta in sens mai general chiar fara sa includa epidemiile sau pandemiile, insa prevede orice act sau fapt survenit dincolo de controlul sau vointa partilor afectate, atunci raspandirea epidemiei sau pandemiei poate fi considerata ca un eveniment de forta majora.

Cu toate astea, o clauza de forta majora insuficient definita, care se refera numai la evenimente naturale, intemperii etc. sau doar mentioneaza sintagma un eveniment de forta majora, ar putea fi considerata ca insuficienta pentru a putea exonera de raspundere.

Cu alte cuvinte, faptul ca o clauza de forta majora acopera explicit si situatia aparitiei unor epidemii sau pandemii, cum este si cazul Coronavirusului nu este suficient de unul singur. Persoana care incearca sa se bazeze pe aceasta trebuie sa demonstreze ca nu poate indeplini contractul din cauza circumstantelor dincolo de controlul sau (generate din cauza virusului). De asemenea, aceasta trebuie sa demonstreze ca nu au putut fi facute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecintele acestuia.

Asadar, in urma unei documentatii depuse de solicitant, in baza platii unui tarif, CCIR sau Camerele judetene vor putea aviza existenta unei situatii de forta majora, ca fapt exonerator de raspundere. Mai trebuie mentionat ca este la latitudinea partii care se considera prejudiciata sa ia sau nu in considerare motivele si dovezile (intre care si avizul de forta majora emis de CCIR) prezentate de partenerul contractual in culpa, pentru justificarea neindeplinirii obligatiilor, ultimul cuvant avandu-l instanta de judecata.

Vezi aici toate articolele SmartBill referitoare la criza in care se afla companiile in aceasta perioada. Nu uita #impreunareusim!

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *