Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cronica antreprenoriala – noutati fiscale incepand cu 1 august 2022

SmartBill

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. Incepand cu data de 1 august 2022 intra in vigoare o serie de noi masuri fiscale, astfel:

 • Pentru veniturile din jocuri de noroc se aplica un alt barem de impunere stabilit asupra fiecarui venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:
  • venit brut pana la 10.000 inclusiv – 3%
  • peste 10.000 – 66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depaseste suma de 10.000
  • peste 66.750 – 11.650 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 66.750
 • limitarea aplicarii facilitatilor fiscale in constructii, sectorul agricol si alimentar. In constructii, agricultura si instrustria alimentara, incepand cu salariile aferente lunii august plafonul venitului pana la care se aplica scutirea scade la 10.000 lei (de la 30.000 lei).
 • cresterea accizei specifice pentru tigarete: in perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023 inclusiv, acciza specifica pentru tigarete este de 459,386 lei/1.000 tigarete.
 • incepand cu veniturile aferente lunii august, calculul contributiilor la contractele part-time se face la nivelul unui salariu minim brut (2.550 lei) in situatia in care salariul din contractul part-time este mai mic decat plafonul de 2.550 lei. Fac exceptie contractele cu elevi, studenti, pensionari, sau persoanele care au mai multe contracte part-time care impreuna genereaza o baza de calcul a contributiilor cel putin egala cu un salariu minim brut (2.550 lei).

2. S-a publicat prevederea care reglementeaza obligatia depunerii de situatii financiare semestriale pentru entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

Incadrarea in plafon se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Termenul de depunere este data de 16 august 2022.

Nu fac obiectul raportarii contabile la 30 iunie 2022 persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania. De asemenea, entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2022, cele care in tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2022, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2022.

ANAF a actualizat pe site-ul propriu formatul electronic al situatiilor financiare care se depun la 30.06.2022.

3. Cateva modificari in procedura RO e-Factura pe relatia B2G au fost publicate prin O 1667/15.07.2022.

Se introduce prevederea ca destinatarii facturii electronice emise in relatia B2G prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. p) din OUG nr. 120/2021 au obligatia sa primeasca si sa descarce factura electronica prin accesarea sectiunii Factura electronica disponibila in Spatiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau, in cazul celor inregistrati in Registrul entitatilor publice prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul MF – Sistemul national de raportare Forexebug, sectiunea «Vizualizare rapoarte» – «Facturi electronice».

Primirea si descarcarea facturii electronice emise in relatia B2G pot fi efectuate de catre persoanele inregistrate ca utilizatori in Spatiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau de catre persoanele inrolate cu rol de vizualizare rapoarte in sistemul national de raportare Forexebug potrivit procedurii prevazute in anexa nr. 1 la OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia unei facturi electronice emise in relatia B2G asupra careia destinatarul are obiectii, acesta instiinteaza inclusiv prin sectiunea Factura electronica disponibila in SPV din cadrul portalului ANAF sau prin sistemul Forexebug emitentul facturii electronice, prin transmiterea unui mesaj respectand structura publicata in documentatia tehnica .

4. Perioada de recenzare a fost prelungita pana in 31 iulie 2022, in baza Hotararii nr.13 CCRPL din 20 iulie 2022 privind prelungirea perioadei de recenzare.

5. Proiectul legii privind amnistia fiscala in domeniul tichetelor cadou acordate tertilor a fost trimis in 04.07.2022 la Presedinte in vederea promulgarii, insa Presedintele a solicitat pe data de 21.07.2022 reexaminarea in Parlament.

6. In domeniul impozitelor si taxelor locale s-a introdus o modificare prin Legea 252/2022 pentru modificarea Codului fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2023.

In cazul in care proprietarul cladirii – persoana fizica nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent pana la primul termen de plata a impozitului, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 Cod Fiscal, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator. 

In prezent, daca un proprietar omite sa depuna raportul de evaluare, el nu este instiintat de autoritatile locale si trece automat la cota marita de impozit.

In mod similar, in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual.

Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator.

7. Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, ”constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege”. Contribuabilii care figureaza in evidenta fiscala cu obligatii fiscale restante reprezentand impozite si/sau contributii sociale cu retinere la sursa, a caror scadenta/termen de plata depaseste cele 60 de zile, trebuie sa achite aceste obligatii fiscale pentru a nu intra sub incidenta acestui articol, ori sa solicite acordarea uneia dintre facilitatile fiscale:

 1. esalonarea la plata
 2. esalonarea la plata, in forma simplificata
 3. restructurarea obligatiilor bugetare

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *