Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Cateva lucruri bine de stiut in relatia angajat-angajator

Relatia angajat angajator

Exista cateva elemente importante in relatia angajat-angajator pe care le enumeram mai jos:

1. Contractul de munca

Este obligatoriu ca pentru fiecare angajat sa existe un contract individual de munca. Acesta este actul in baza caruia, o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remunera?ii denumite salariu.

Se considera munca nedeclarata:

a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activita?ii;

b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea elementelor contractului individual de munca in registrul general de eviden?a a salaria?ilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activita?ii;

c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;

d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp par?ial.

Asadar, trebuie sa fii atent in calitate de angajator nu numai la existenta contractelor de munca pentru toti salariatii, dar si la respectarea prevederilor privind programul de munca.

Sanctiuni pe care le risti in cazul nerespectarii acestor prevederi

Primirea la munca a uneia sau a mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

Primirea la munca a unuia sau a mai multor salaria?i in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp par?ial, se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

Constituie infrac?iune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salaria?ii incadra?i in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe ?ara garantat in plata, prevazut de lege.

Important:

 • angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activita?ii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca
 • angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salaria?ii care presteaza activitate in acel loc.

2. Plata salariului

Salariul se plateste in bani cel pu?in o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

De exemplu, plata salariului se poate face in data de 10 a lunii urmatoare pentru luna trecuta. Aceasta data permite alocarea de timp suficient pentru inregistrarea concediilor medicale, a concediilor de odihna si a efectuarii calculului salarial de catre persoanele care se ocupa cu acest lucru.

Salariul se poate plati in numerar sau prin virament intr-un cont bancar.

Plata in natura a unei par?i din salariu este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

Este important de mentionat aici ca pentru salaria?ii carora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de munca, le asigura hrana, cazare sau alte facilita?i, suma in bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe ?ara prevazut de lege.

Intarzierea nejustificata a pla?ii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Salariul se poate plati si in 2 transe: avans si lichidare.

3. Efectuarea de retineri din salariu

Nu vei putea efectua retineri din salariu decat in anumite cazuri prevazute de legislatie.

Chiar daca ai fi tentat sa retii angajatului anumite sume cu titlul de dauna, acest lucru este posibil numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Pe de alta parte, daca exista mai multe tipuri de retineri in baza legii, va trebui sa fie respectata urmatoarea ordine :

 • obliga?iile de intre?inere, conform Codului familiei;
 • contribu?iile si impozitele datorate catre stat;
 • daunele cauzate proprieta?ii publice prin fapte ilicite;
 • acoperirea altor datorii.

O regula importanta este ca re?inerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

4. Raspunderea disciplinara

Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o ac?iune sau inac?iune savarsita cu vinova?ie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozi?iile legale ale conducatorilor ierarhici.

Sanc?iunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din func?ie, cu acordarea salariului corespunzator func?iei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 • reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemniza?iei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Sunt interzise amenzile disciplinare.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *