Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Dictionar de termeni – taxe, impozite si contributii de plata

taxe

Fiecare societate care efectueaza activitati economice va avea la un moment dat de declarat si de achitat la bugetul de stat anumite taxe, impozite si contributii care se calculeaza in functie de volumul de activitate dintr-o anumita perioada.

De aceea, vom continua mai jos sa explicam si sa exemplificam cativa termeni cu privire la taxele, contributiile si impozitele pe care o societate trebuie sa le plateasca.

1. Contributiile sociale

Entitatile care au angajati cu contract individual de munca trebuie sa depuna lunar sau trimestrial, in functie de vectorul fiscal, formularul 112 „Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” si sa plateasca la bugetul asigurarilor sociale cateva contributii sociale.

Incepand cu anul 2018 contributiile au trecut din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, in sarcina angajatorului ramanand o singura contributie (CAM), iar cotele acestora au suferit si ele modificari semnificative, astfel incat se vor achita urmatoarele:

 • CAS (Contributia de asigurari sociale) – cota de 25% se aplica la venitul brut al angajatului, determinand astfel cat trebuie achitat;
 • CASS (Contributia de asigurari sociale de sanatate) – cota de 10% se aplica la venitul brut al angajatului, determinand astfel cat trebuie achitat;
 • CAM (Contributia asiguratorie pentru munca) – cota de 2.25% se aplica la venitul brut al angajatului, determinand astfel cat trebuie achitat.

Exemplu de calcul al contributiilor sociale:

Salariu brut: 1.900 RON;

CAS (25%): 0.25 * 1.900 = 475 RON;

CASS (10%): 0.1 * 1.900 = 190 RON;

CAM (2.25%): 0.0225 * 1.900 = 43 RON.

Pentru un salariu brut de 1.900 ron, angajatorul trebuie sa plateasca la bugetul asigurarilor sociale 475 + 190 + 43 = 708 RON.

Atentie! Contributia asiguratorie pentru munca (CAM) se va achita intr-un cont distinct de CAS si CASS, lista cu IBAN-uri putand fi consultata pe site-ul ANAF la urmatorul link: click aici 

2. Impozit pe veniturile din salarii

Pe langa contributiile mai sus amintite, societatile care au angajati cu contract individual de munca trebuie sa mai declare tot prin formularul 112 si sa plateasca impozit pe veniturile din salarii. Incepand cu anul 2018, cota de impozit pe veniturile de natura salariala s-a redus de la 16% la 10%.

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o PF rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

Exemplu de calcul a impozitului pe salariu:

Salariu brut: 1.900 RON;

Functie de baza, fara persoane in intretinere

CAS (25%): 0.25 * 1.900 = 475 RON;

CASS (10%): 0.1 * 1.900 = 190 RON;

Deducere: 510 RON;

Impozit (10%): (1.900 – 475 – 190 – 510) * 0.1 = 73 RON.

Pentru un salariu brut de 1.900 RON si cu o deducere de 510 RON, angajatorul trebuie sa plateasca la bugetul de stat un impozit de 73 RON.

In functie de numarul persoanelor in intretinere, angajatul beneficiaza de o deducere personala de la plata impozitului, astfel:

 • pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 510 RON;
 • pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 670 RON;
 • pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 830 RON;
 • pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 990 RON
 • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 1.310 RON.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 RON si 3.600 RON, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus.

3. Impozit pe veniturile microintreprinderilor

O societate este considerata microintreprindere si trebuie sa plateasca impozit pe veniturile realizate (CA) daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in RON a 1.000.000 euro;
 • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprindelor sunt:

 • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
 • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se declara trimestrial prin intermediul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si se plateste tot trimestrial in contul bugetului de stat.

Cotele de 1% sau 3% se aplica la veniturile realizate (cifra de afaceri) in trimestrul X din care se vor scadea urmatoarele tipuri de venituri:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii;
 • veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferente de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii;
 • veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite;
 • despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;
 • veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

4. Impozit pe profit

Entitatile care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent au depasit echivalentul in RON a 1.000.000 euro trebuie sa treaca la entitati platitoare de impozit pe profit. Cota de impozitare este de 16% si se aplica asupra profitului realizat de o societate. Se  declara trimestrial in formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si se plateste tot trimestrial in contul bugetului de stat.

Exemplu de calcul al impozitului pe profit:

Trimestrul I al anului 2018:

Total Venituri  =  1.000 RON

Total cheltuieli = 600 RON din care:

Cheltuieli cu amenzi =100 RON

Rezultatul curent =  1.000 RON – 600 RON = 400 RON

Cheltuieli nedeductibile = 100 RON

Rezultatul fiscal = 400 RON + 100 RON = 500 RON

Impozitul de plata pentru trimestrul I = 500 RON * 16% = 80 RON

5. Taxa pe valoare adaugata

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului de catre societatile care sunt inregistrate in scopuri de TVA (entitatile cu RO in fata CUI-ului).

In anul 2018 ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA daca cifra ta de afaceri depaseste pragul de 300.000 RON. 

Atentie! In urma publicarii Legii nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018 si care a intrat in vigoare pe data de 27 martie 2018, lege ce prevede noi reglementari in materie de inregistrare in scopuri de TVA, printre care modificarea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA de la 220.000 la 300.000 lei, urmatoarele reguli tranzitorii sunt aplicabile:

– o societate care a fost infiintata inainte de 31 decembrie 2017 va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA daca depaseste plafonul de 220.000 lei in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2018 si 1 aprilie 2018 (perioada de referinta). In cazul in care plafonul de 220.000 lei nu este depasit pe durata acestei perioade de referinta, atunci societatea respectiva va trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA daca va depasi pragul de 300.000 lei pana pe data de 31 decembrie 2018. Regula de mai sus se aplica si in cazul societatilor infiintate in perioada de referinta.

– o societate infiintata dupa data de 1 aprilie 2018 va fi obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA daca va depasi plafonul de 300.000 lei de la data infiintarii si pana pe 31 decembrie 2018. 

Astfe, entitatile care sunt platitoare de TVA trebuie sa depuna lunar sau trimestrial, in functie de vectorul fiscal, formularul 300 „Decont de taxa pe valoare adaugata” si sa plateasca TVA-ul de plata daca TVA-ul dedus este mai mic decat TVA-ul colectat sau sa recupereze TVA de la stat daca TVA-ul dedus este mai mare decat TVA-ul colectat.

Cotele de TVA aplicabile in Romania in 2018 sunt urmatoarele:

 • Cota standard – 19% se va aplica tuturor operatiunilor de livrari de bunuri si prestari de servicii, cu exceptia operatiunilor scutite de taxa si a operatiunilor pentru care sunt valabile cotele reduse;
 • Cota redusa – 9% se aplica urmatoarelor prestari de servicii si/sau livrari de bunuri: livrarea de proteze si accesorii ale acestora; livrarea de produse ortopedice; livrarea de medicamente de uz uman si veterinar; cazare; alimente inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice; serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice; livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura; livrarea de ingrasaminte si de pesticide;
 • Cota micsorata – 5% se aplica urmatoarelor prestari de servicii si/sau livrari de bunuri: manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii; accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decat cele scutite; livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.

Exemplu de calcul TVA de plata:

TVA dedusa de pe facturile de achizitie = 4.500 RON

TVA colectata de pe facturile de vanzare = 8.000 RON

TVA de plata = 8.000 – 4.500 = 3.500 RON

TVA dedusa < TVA colectata

Exemplu de calcul TVA de recuperat:

TVA dedusa de pe facturile de achizitie = 8.000 RON

TVA colectata de pe facturile de vanzare = 4.500 RON

TVA de recuperat = 8.000 – 4.500 = 3.500 RON

TVA dedusa > TVA colectata

 

 

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *