Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Amenzi care pot fi aplicate persoanelor fizice pentru neindeplinirea unor obligatii fiscale

Masuri fiscale

Amenzile prevazute pentru neindeplinirea unor obligatii fiscale sunt stabilite prin Codul de procedura fiscala la art. 336.

Redam mai jos o lista de contraventii si amenzile aplicabile:

1. Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit, precum si a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

Termenul pentru depunerea declaratiei unice pe anul 2021 a fost 25 mai 2022. Dupa acesta data, depunerea declaratiei poate fi sanctionata cu amenda in cuantumurile mentionate.

2. Nedepunerea in termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei persoanei fizice la sosirea/plecarea in/din Romania constituie contraventie iar amenda prevazuta este cuprinsa intre 50 lei si 100 lei.

3. Nerespectarea de catre contribuabil a obligatiei de a pune la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri la locul indicat de organul fiscal, precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei  de a  permite persoanelor imputernicite de organul fiscal pentru a efectua o constatare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune, intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal- se sanctioneaza cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei.

4. Nerespectarea obligatiei de a da la finalizarea inspectiei fiscale o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se mentioneaza si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil/platitor. Aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei.

5. Nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a pastra, precum si a obligatiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate in format electronic si a aplicatiilor informatice cu ajutorul carora le-a generat, neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala, precum si a masurilor dispuse de functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala si nefurnizarea la termen de catre contribuabil/platitor a informatiilor periodice solicitate de organul fiscal – se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei.

6. Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni, neindeplinirea obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora, refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare silita spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

7. Refuzul contribuabilului/platitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor sociale, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale si nerespectarea de catre contribuabil/platitor sau persoana imputernicita de acesta, precum si nerespectarea de catre persoanele cu care contribuabilul/platitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligatiei de a furniza organului fiscal informatiile necesare determinarii starii de fapt fiscale se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

8. Nerespectarea de catre persoana supusa verificarii situatiei fiscale personale a obligatiei de a depune declaratia de patrimoniu si de venituri se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.

O persoana supusa verificarii are obligatia de depune o declaratie de patrimoniu si de venituri la solicitarea organului fiscal central. Solicitarea se face prin avizul de verificare. Organul fiscal central solicita persoanei fizice prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.

Pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se percep urmatoarele:

  • penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere
  • dobanzi de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere

In plus fata de acestea, potrivit art. 181 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/platitorul datoreaza o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere.

Aceasta se reduce insa cu 75%, daca obligatiile principale din decizie se sting prin plata sau compensare astfel:

  • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv
  • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *