Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Contractul individual de munca – noutati si lucruri bine de stiut

formularul 101

Contractul individual de munca este documentul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Top 20 de lucruri bine de stiut despre CIM

 • Se incheie pe perioada nedeterminata si doar ca exceptie, in anumite situatii, pe perioada determinata. Exceptiile privesc: inlocuirea unui alt angajat cu contract suspendat, cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului, derularea unor activitati sezoniere, cazul in care se incheie in baza unor prevederi legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca, angajarea unei persoane in apropierea pensionarii pentru limita de varsta (5 ani), ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului, angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul sau in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.
 • O persoana fizica poate incheia un CIM doar daca are cel putin varsta de 16 ani impliniti sau 15 ani impliniti, insa doar cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali ai acestuia (pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala).
 • CIM se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat, obligatia de incheiere CIM in forma scrisa revenindu-i angajatorului.
 • O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci, nerespectarea acestei prevederi atragand nulitatea CIM.
 • La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.
 • CIM se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
 • Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din CIM.
 • Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a CIM pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.
 • Copia CIM se pastreaza la locul de munca pe suport hartie sau pe suport electronic, de catre persoana desemnata de angajator.
 • Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor CIM-uri diferite, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.
 • Cetatenii straini si apatrizii pot fi angajati prin CIM in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, eliberata/eliberat potrivit legii.
 • Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al CIM.
 • CIM poate fi modificat numai cu acordul partilor sau exista si posibilitatea modificarii unilaterale, insa numai in cazurile si in conditiile legii.
 • Anterior incheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
 • In afara clauzelor esentiale in CIM pot sa apara si alte clauze specifice: clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate.
 • Orice modificare adusa CIM se realizeaza prin intermediul actului aditional la contractul individual de munca.
 • Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a CIM atrage nulitatea acestuia.
 • Un tip special de CIM este contractul de munca temporara care ce incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni.
 • CIM cu munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine, in plus fata de contractele standard de munca: precizarea ca salariatul lucreaza la domiciliu, programul cand angajatorul poate controla activitatea salariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului, obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului.
 • Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

Noutati 2021

De-a lungul timpului, forma contractului individual de munca a suferit numeroase modificari. Ultimele modificari au aparut in Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021 cand s-a publicat Ordinul nr. 585 din 2 iulie 2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003. Ordinul a intrat in vigoare incepand cu 19 iulie 2021.

Iata pe scurt modificarile aduse la CIM de respectivul ordin:

 • Litera F s-a modificat si are urmatorul cuprins: “F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca, cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor completa o scurta caracterizare/descriere a activitatii:…”
 • La litera M punctul 4, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins: “c^1) sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat”.

Practic societatile care au mai putin de 9 salariati nu vor mai trebui sa intocmeasca fisa postului si sa o ataseze la CIM (decat la solicitarea expresa a angajatului), ci va fi suficient sa se realizeze o scurta caracterizare/descriere a activitatii pe care salariatul o va desfasura.

Iar in ceea ce priveste fondul privat de pensii, angajatorii vor fi obligati sa informeze salariatii cu privire la posibilitatea de a adera la un fond de pensii administrat privat.

Testeaza gratuit programele noastre: Program FacturareProgram Gestiune sau Program Contabilitate si afla mai multe despre cum te ajuta ecosistemul SmartBill sa iti cresti afacerea.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *