Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cronica antreprenoriala – preinscrieri Masura 1, autorizare unitati protejate, renuntare la 11 formulare fiscale

Cronica Antreprenoriala

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1.Ministerul Econonomiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat intr-un comunicat ca Masura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare, va fi relansata in data de 25 octombrie 2021, ora 10:00.  Preinscrierile se vor putea face pe platforma incepand cu data de 18 octombrie 2021.

In  15 octombrie 2021 s-a publicat in Monitorul Oficial procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare.

2. Unitatile protejate au o noua procedura de autorizare, aprobata prin O 847/11.10.2021. Autorizatiile de functionare ca unitate protejata, emise in baza vechii proceduri, aprobate prin Ordinul nr. 1.423/2020, isi mentin valabilitatea pe toata perioada mentionata in autorizatie.

Astfel, in  vederea autorizarii ca unitate protejata, o entitate trebuie sa indeplineasca conditiile de mai jos:

A. entitatea trebuie sa fie, dupa caz:

 • cu personalitate juridica si gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III sa reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;
 • fara personalitate juridica, sub forma de sectie, atelier sau alta structura cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din totalul angajatilor sectiei/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor sectiei, atelierului sau structurii;
 • persoana fizica detinatoare a unui document care atesta incadrarea in grad de handicap/ invaliditate gradul III, in situatia in care:
  • este autorizata in baza unei legi speciale sa desfasoare activitati independente, atat individual, cat si in una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii
  • este persoana fizica autorizata
  • este membru titular al unei intreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii

B. produsele sau serviciile entitatii trebuie sa fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate.
Propria activitate a persoanei cu handicap, angajata in cadrul unitatii protejate autorizate, reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap/invalida gradul III, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.

3. ANAF a publicat in 11.10.2021 un proiect de ordin prin care urmareste reformarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Se va renunta la 11 formulare fiscale, astfel:

 • 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”
 • 014 „Notificare privind modificarea anului fiscal”
 • 050 „Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”
 • 061„Declaratie privind sediile secundare”
 • 085 ”Optiune privind aplicarea/incetarea aplicarii prevederilor art. 278 alin. (5) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
 • 087 ”Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori”
 • 091 ”Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri”
 • 092 ”Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania”
 • 094 ”Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent”
 • 097 ”Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”
 • 099 ”Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art.316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”

4. Autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public vor trebui sa se inroleze obligatoriu in sistemul informatic PatrimVen incepand cu 01.03.2022 (OG nr. 11/2021) .

5. S-a publicat procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora. (O 391 publicat in MOF 972 din 12.10.2021).

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata parintilor se va depune conform unui modelului prevazut in anexa la procedura, care va fi datata si semnata de reprezentantul legal. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente justificative:

 • lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform unui model prevazut in anexa la procedura
 • copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera
 • declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa la prezenta procedura
 • dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorii pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera

6. In data de 12.10.2021 pe site-ul ANAF s-a publicat un ghid fiscal al contribuabilului PF care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva. Participantii la activitatea sportiva cum sunt: sportivii, antrenorii, medicii, asistentii medicali, maseurii, kinetoterapeutii, cercetatorii, arbitrii pot incheia contracte de activitate sportiva. Potrivit legii, activitatea desfasurata in baza contractului de activitate sportive este activitate independenta, indiferent de modul de organizare si desfasurare a acesteia, fara obligativitatea indeplinirii criteriilor prevazute de lege, iar veniturile realizate in baza contractului de activitate sportiva sunt venituri din activitati independente.

Ghidul poate fi accesat aici.

7. Ministerul Finantelor a publicat in 15.10.2021 un proiect care vizeaza publicarea pe serverul institutiei a informatiilor cu caracter public. In prezent, ordinul ministrului finantelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor privind platitorii de impozite si taxe inregistrati (agenti economici si institutii publice), cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza conditiile de publicare pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor care au caracter public.

La data elaborarii ordinului mentionat, informatiile respective se refereau atat la agentii economici, cat si la institutiile publice. Acest aspect rezulta, de asemenea, din faptul ca in Anexa la ordin informatiile corespunzatoare agentilor economici erau mentionate distinct de cele aferente institutiilor publice.

Cu ocazia modificarii ulterioare a Ordinului ministrului finantelor nr. 1.485/1999, s-a prevazut ca informatiile privind agentii economici se stabilesc anual, in functie de reglementarile contabile aplicabile.

Referitor la Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii contabilitatii nr. 82/1991 s-a prevazut expres ca informatiile cu caracter public se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor si sunt extrase din situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale depuse de entitati la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

In ceea ce priveste institutiile publice, modalitatea de publicare a situatiilor financiare este reglementata prin acte normative specifice.

Proiectul de ordin reglementeaza modalitatea de publicare pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor cu caracter public, corespunzatoare operatorilor economici si persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Avand in vedere ca, potrivit legii contabilitatii, exista entitati obligate sa intocmeasca raportari contabile anuale, distinct de situatiile financiare anuale – intocmite uneori la alta data decat data de 31 decembrie – prin proiectul de ordin se prevede expres faptul ca, in cazul acestor entitati, informatiile publicate pe serverul Ministerului Finantelor sunt cele cuprinse in raportarile respective.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *