Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actualIntrebari din Domeniu

Cronica antreprenoriala – registrul ANAF pentru conturi bancare, declaratia privind impozitul retinut la sursa

SmartBill

Vezi mai jos ce noutati avem pentru voi in editia de saptamana aceasta a cronicii antreprenoriale:

1. ANAF a anuntat ca incepand cu data de 11.01.2021 va operationaliza Registrul central electronic pentru conturi bancare si de plati. Acest registru a fost introdus prin OUG 111/2020 si va permite identificarea, in timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care detin sau controleaza conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN sau casete de valori detinute la o institutie de credit de pe teritoriul Romaniei. Informatiile care vor fi disponibile in acest registru sunt:

 • pentru titularul de cont-client, persoanele care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise si orice persoana care pretinde ca actioneaza in numele clientului: numele, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor, dupa caz
 • pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 sau de numarul unic de inregistrare in cazul nerezidentilor, dupa caz
 • pentru contul bancar sau de plati: numarul IBAN si data deschiderii si inchiderii contului
 • pentru casetele de valori: numele concesionarului, insotit de celelalte date de identificare prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 sau de numarul unic de identificare in cazul nerezidentilor, dupa caz, si durata perioadei de concesionare

2. Ministerul Economiei a prezentat in 08.01.2021 o situatie actualizata a granturilor 1, 2 si 3 care se acorda in baza OUG 130/2020.

Pentru masura 1 Microgranturi au fost procesate toate cele 29.250 de solicitari in timp ce pentru masura 2 din cele 22.226 solicitari au fost procesate numai 4.823 si platite doar 2.150. La masura 3 sunt deocamdata 6.108 solicitari transmise. Masura 3 (granturi pentru investitii ) este deschisa pana la  data de 29 ianuarie 2021, ora 20:00.

3. A fost publicata procedura de acordarea sumelor pentru angajara de persoane peste 50 ani, 16-29 ani conform art. 1 alin. 1 OUG 220/2020.

Angajatorii care in perioada 1 ianuarie 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cetateni romani, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Detaliile procedurale se regasesc in Ordinul 2/2021.

4. Cei care lucreaza in domeniul transporturilor trebuie sa tina cont ca incepand cu data de 3 ianuarie au intrat in vigoare anumite prevederi ale OUG nr. 221/2020 pentru modificarea si completarea OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

5. In ultima zi a anului 2020 s-a publicat Ordinul nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.

Potrivit prevederilor fiscale, exista optiunea de a nu se face plata efectiva la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care indeplinesc cumulativ  anumite conditii , prezentate mai jos si care au obtinut certificat de amanare de la plata.

Conditiile sunt:

 1. sa nu aiba obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii
 2. in ultimele 6 luni anterioare lunii in care solicita eliberarea certificatului sa fi realizat importuri din teritorii si state terte, a caror valoare cumulata este de cel putin 50 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate
 3. sa nu inregistreze debite fata de autoritatea vamala
 4. sa fie inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin 6 luni inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata
 5. sa nu fie in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara

Certificatul de amanare de la plata in vama a TVA se elibereaza la cererea acestor persoane, depunand la Directia Vamilor o documentatie formata din:

 • o cerere-tip conform unui model din anexa nr. 1 la norme
 • copie dupa documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal
 • certificat de atestare fiscala, in original, din care sa rezulte ca este indeplinita conditia prevazuta la art. 326 alin. (41) lit. a) din Codul fiscal
 • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in ultimele 6 luni anterioare lunii in care solicita eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 50 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate
 • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu sunt in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara

6. ANAF a actualizat formatul electronic al declaratiei de inactivitate care se depune de catre persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate. In acest sens se depune o declaratie in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale MFP.

7. In anul 2021, declaratia 205 aferenta anului 2020 va avea un nou termen de depunere: ultima zi a lunii februarie (vechiul termen era ultima zi a lunii ianuarie).

Declaratia se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele tipuri de venituri:

 • venituri din dividende
 • venituri din dobanzi
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice
 • venituri din pensii
 • venituri din premii
 • venituri din jocuri de noroc
 • venituri din alte surse

8. Se mentine exceptia de utilizare a cardului pentru validarea serviciilor medicale acordate la distanta, pana la data de 31 martie 2021.  Toate celelalte servicii medicale vor fi validate cu cardul de sanatate (OUG 70/2020). De asemenea, consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si in ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare.

9. ANAF a actualizat in 04.01.2021 Codul fiscal si Codul de procedura fiscala in format electronic, cu noile prevederi aplicabile din anul 2021.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *