Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Tot ce trebuie sa stii despre facilitatile fiscale pentru firmele de servicii IT

Facilitati firma IT

Acest articol face parte din seria #contaghid, serie de articole care abordeaza aspectele contabile in functie de industria in care evolueaza o afacere.

Daca ai o firma de IT in Romania, poti beneficia de cateva facilitati fiscale generale, dar ai in plus si o facilitate speciala, specifica acestui domeniu. Hai sa vedem care sunt aceste facilitati si cum putem beneficia de ele.

Facilitati generale

Angajarea de absolventi, someri, ucenici sau stagiari

Angajatorii pot beneficia de subventii de la buget, in baza Ordonantei de urgenta nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca.

 1. Daca incadrezi absolventi/someri poti primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent/somer incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.
 2. Daca incadrezi in munca someri care in termen de 5 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiezi lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei.
 3. Exista de asemenea facilitati daca incadrezi tineri cu risc de marginalizare sociala ucenici (2.250 lei/luna pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie).
 4. Angajatorul care incheie un contract de stagiu beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii contractului de stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

Conditii de indeplinit:

 • Pentru a beneficia de subventie, angajatii absolventi trebuie sa fie incadrati pe durata nedeterminata.
 • Daca angajatorii incadreaza in munca someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET, trebuie sa le incheie contractul pe perioada nedeterminata si au obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului. Prevederile se aplica pentru activele considerate noi. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Conditii de indeplinit:

Vei avea obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

 • sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare;
 • sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment;
 • sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 • sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

Facilitati speciale

Ultimul act legislativ care reglementeaza facilitatile fiscale pentru companiile IT este Ordinul nr. 1168/2017 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator care a intrat in vigoare incepand cu 01.02.2018. Acest ordin prevede o scutire de impozit pentru salariile programatorilor, in anumite conditii.

Coduri CAEN ale companiilor eligibile

Pentru aplicarea scutirii se pot inregistra companiile din Romania al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator, avand codurile CAEN:

 • 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activitati de editare a altor produse software
 • 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat catre client)
 • 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 • 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ sunt urmatoarele:

 • Posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate mai jos.
 • Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare.
 • Detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata sau detin o diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute mai jos.
 • Angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator destinate comercializarii.
 • Veniturile anuale respective au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Ce reprezinta activitatea de creatie de programe pentru calculator?

Activitatea de creatie de programe pentru calculator reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in lista pe care am prezentat-o la finalul articolului.

Documentele justificative pentru aplicarea scutirii sunt:

 • actul constitutiv, in cazul operatorilor economici
 • organigrama angajatorului
 • fisa postului
 • copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga/scurta durata, respectiv copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene
 • adeverinta de absolvire a studiilor universitare de licenta, eliberata de institutia de invatamant superior in cauza, in cazul in care diploma de absolvire nu a fost inca eliberata
 • copia cu mentiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate
 • adeverinta care sa ateste faptul ca persoana urmeaza o forma de invatamant superior, in cazul in care angajatul detine diploma de bacalaureat, eventual echivalata/recunoscuta, dar nu a absolvit studii universitare de scurta durata sau studii universitare de lunga durata sau ciclul I al studiilor de licenta
 • copia cu mentiunea „conform cu originalul” a contractului individual de munca
 • statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator

Important!

 • Documentatia nu trebuie depusa la autoritatile fiscale.
 • Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
 • In calitate de angajator vei intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
 • Este responsabilitatea ta, ca angajator, incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevazuta in Codul fiscal.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

Lista cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creatie de programe pentru calculator

 1. Administrator baze de date: activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a asistentei practice in managementul sistemelor de baze de date si in utilizarea datelor informatice pentru a raspunde cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului de viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite.
 2. Analist: activitati de realizare a analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor.
 3. Inginer de sistem in informatica: activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca principala component.
 4. Inginer de sistem software: activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor hardware, software si a sistemelor de operare, precum si a aplicatiilor existente ori proiectate la necesitatile reale sau estimate ale utilizatorilor, in vederea indeplinirii cerintelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de raspuns).
 5. Manager de proiect informatic: activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date necesare, programare, analiza). Managerii de proiect dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile aferente componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum si fazele si termenele de executie a proiectelor.
 6. Programator: activitati de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile.
 7. Proiectant de sisteme informatice: activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe cunostinte de specialitate cu cunostinte in utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, in vederea producerii si implementarii unor solutii functionale care sa corespunda cerintelor predefinite ori unor necesitati organizationale.
 8. Programator de sistem informatic: activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte adecvate de tehnologie software si hardware, in vederea definirii, proiectarii, realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin software ca principala componenta.
 9. Programator ajutor: activitati de asigurare suport tehnic in realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificatii predefinite si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii conformitatii cu specificatiile.
 10. Analist ajutor: activitati de asigurare suport tehnic pentru realizarea analizei in vederea definirii specificatiilor pentru construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda cerintelor utilizatorilor.

Tu beneficiezi de astfel de facilitati? Impartaseste-ne din experienta ta!

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *