Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cumpararea de vechime, autorizatia SSM, munca de noapte – Cronica antreprenoriala

munca de noapte

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele metodologice de aplicare ale acesteia prevad ca angajatorii (cu exceptia persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice pentru care autorizarea functionarii se efectueaza de catre Oficiul Registrului Comertului in temeiul Legii nr.265/2022), care nu au obtinut de la Inspectoratul Teritorial de Munca certificatul constatator privind autorizarea activitatilor desfasurate, au obligatia solicitarii autorizarii de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a tuturor activitatilor desfasurate la sediul principal, sediile secundare si in afara acestora, anterior inceperii desfasurarii acestora.

Conform normelor metodologice inspectoratele teritoriale de munca autorizeaza urmatoarele tipuri de persoane juridice: institutiile statului, primariile, unitatile de invatamant, societatile agricole, cabinetele de avocati, notariatele, ONG-urile, asociatiile.

Nerespectarea dispozitiilor legale privind obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei, conform prevederilor art. 39, alin. (2) din Legea nr. 319/2006.

2. Guvernul a reglementat printr-o ordonanta de urgenta cateva masuri noi in domeniul social astfel:

a) s-a prelungit perioada in care persoanele interesate pot cumpara vechime in munca (pana la data de 31 decembrie 2024), in vederea pensionarii pentru limita de varsta. 

b) adeverintele eliberate de angajatori sau de catre detinatorii legali de arhive, precum si documentele necesare stabilirii si/sau recalcularii drepturilor de pensie emise potrivit dispozitiilor legale in vigoare se certifica prin stampila si semnatura olografa a conducatorului entitatii sau a persoanei delegate in acest sens.

c) s-a prelungit termenul de valabilitate al avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, al caror termen de valabilitate este 1 septembrie 2023. 

3. Ministerul de Finante a publicat in 31.08.2023 un proiect legislativ care propune cateva completari reglementarilor contabile.

Printre acestea se numara introducerea catorva conturi contabile noi, astfel:

a) 6121 „Cheltuieli cu redeventele”

b) 6122 „Cheltuieli cu locatiile de gestiune”

c) 6123 „Cheltuieli cu chiriile”

d) 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala”

e) 617 „Cheltuieli de management” si

f) 618 „Cheltuieli de consultanta”.

Alte prevederi vizeaza:

a) eliminarea prevederilor cu privire la incadrarea la imobilizari financiare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, precum si a certificatelor verzi, tratamentul contabil al acestora fiind determinat de legislatia specifica;

b) de asemenea, s-au reformulat prevederile cu privire la bunurile proprietate publica primite in administrare, concesiune sau cu chirie, avand in vedere categoriile de entitati care pot gestiona astfel de bunuri.

4. Ultimele modificari aduse Legii contabilitatii ( Legea 82/1991) si  OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal fac referite la reducerea perioadei de arhivare a documentelor contabile, de la 10 ani la 5 ani, dupa cum urmeaza :

Arhivare pe suport electronic:

a) persoanele care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrare in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculati de la 1 iulie a anului urmator celui in care s-a incheiat exercitiul financiar in care au fost intocmite;

Arhivarea fizica:

a) registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate se pastreaza in arhiva timp de 5 ani calculati de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

b) pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale pentru o perioada de 5 ani calculati de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost intocmite.

c) registrul special prevazut la art. 1 alin. (8) din OUG 28/1999, precum si rapoartele fiscale de inchidere zilnica se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 5 ani, calculati de la data de 1 iulie a anului urmator celui incheierii exercitiului financiar in care au fost emise.

5. Codul muncii defineste munca de noapte drept munca prestata intre orele 22,00-6,00 iar salariatul de noapte reprezinta salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru sau efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

Angajatorul trebuie sa tina cont de urmatoarele restrictii:

a) durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu poate depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.

b) durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior.In aceasta situatie, angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.

c) angajatorul trebuie sa acorde pentru salariatii de noapte fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza sau un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *