Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

10 lucruri bine de stiut despre indemnizatia de crestere copil

indemnizatia de crestere copil

1. Dreptul la concediul si indemnizatia de crestere copil

Persoanele care in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni:

a) venituri din salarii si asimilate salariilor

b) venituri din activitati independente

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuala

d) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

supuse impozitului pe venit, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

2. Conditii pentru a beneficia de dreptul la concediul si indemnizatia de crestere copil 

In afara de cele referitoare la stagiul de 12 luni persoanele indreptatite trebuie :

a) sa fie cetateni romani sau, dupa caz, straini ori apatrizi;

b) sa aiba domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;

c) sa locuiasca in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;

3. Modul de calcul al indemnizatiei

Valoarea indemnizatiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. 

Exista doua limite:

a) o limita minima de 2,5 ISR si 

b) o limita maxima de 8.500 lei.

Pentru persoanele indreptatite la concediul si indemnizatia de maternitate, veniturile luate in calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare sunt:

a) veniturile rezultate dupa scaderea impozitului pe venit si, dupa caz, a contributiilor sociale obligatorii datorate, conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit;

b) veniturile rezultate dupa scaderea contributiilor sociale obligatorii datorate, dupa caz, conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit, in cazul veniturilor scutite de impozitul pe venit conform art. 60 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Cumul de venituri 

Daca o persoane realizeaza concomitent din mai multe surse venituri supuse impozitului, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta.

De exemplu, daca este si salariat si are si un PFA, se vor lua in calcul veniturile din ambele surse.

5. Veniturile luate in calcul in luna nasterii copilului

Pentru luna nasterii copilului se iau in calcul veniturile cuvenite pentru acea luna, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana daca ar fi lucrat in toata luna sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizatia de maternitate.

6. Cum se calculeaza cele 12 luni ?

In calculul celor 12 luni se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri supuse impozitului, considerate luna intreaga.

Pentru a putea fi considerate fractiune de luna, trebuie sa se efectueze cel putin jumatate din zilele lucratoare din acea luna, perioada in care persoana indreptatita a realizat venituri supuse impozitului. Prin exceptie, se accepta ca de cel mult 3 ori fractiunea de luna sa fie constituita dintr-un numar mai mic de zile lucratoare decat jumatate din zilele lucratoare din luna.

In situatia in care nasterea copilului se produce inainte de termen, perioada de 12 luni se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

7. Perioade exceptionale care se iau in calcul pentru cele 12 luni 

Cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) au beneficiat de indemnizatie de somaj sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

b) s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;

c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate; 

d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;

e) au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;

f) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;

h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru ingrijirea copilului cu handicap;

i) au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului; au beneficiat de concediu de acomodare si indemnizatia lunara aferenta acestuia;

j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata;

k) au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

l) au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;

m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, inclusiv in cadrul programului „A doua sansa”, sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei Nationale, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;

n) au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011

o) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, frecventate fara intrerupere;

p) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;

q) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, frecventate fara intrerupere;

s) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;

u) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

v) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire;

w) au fost trimisi in misiune permanenta în strainatate;

x) au beneficiat de indemnizatia lunara prevazuta la art. XI si XV din OUG nr. 30/2020.

8. Caz particular: gemeni, tripleti, multipleti

Cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere.

9. Situatii in care nu se suspenda plata indemnizatiei 

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a) primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;

b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;

c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei respective 2,5  valoarea indicatorului social de referinta.

10. Dreptul celuilalt parinte

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului se acorda dupa cum urmeaza:

a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre persoanele care NU a solicitat acest drept;

b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

Celalalt parinte care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca dreptul propriu la concediu si indemnizatie nu se solicita de catre celalalt parinte, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului acordat primului parinte se reduc cu o luna.

11. De cand intervine dreptul la indemnizatia CIC?

Drepturile reprezentand indemnizatii se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

72 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *