Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Negocierea colectiva, SAF-T din 2025, declaratia unica – Cronica antreprenoriala

negocierea colectiva

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1. ITM deruleaza in perioada 1-29.02.2023 o campanie nationala de promovare a negocierii colective in intreprinderile mici si mijlocii care are in vedere informarea angajatilor si angajatorilor cu privire la obiectul negocierii colective, participarea si reprezentarea partilor in negocierea colectiva, procedura de negociere si efectele contractelor colective de munca.

Contractele si acordurile colective negociate si inregistrate in conditiile legii au valoare juridica, iar clauzele acestora se aplica tuturor angajatilor/lucratorilor din unitate.

Potrivit art. 97 alin. (1) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati/lucratori si, potrivit dispozitiilor alin. (2) al aceluiasi articol, initiativa negocierii colective apartine oricaruia dintre partenerii sociali. Mai mult, legea dialogului social prevede ca, in cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, angajatorul sau orice alta parte indreptatita sa participe la negocierea colectiva, poate initia negocierea contractului colectiv de munca in orice moment.

2. 1 ianuarie 2025 este termenul de inceput pentru depunerea raportarii pentru contribuabilii incadrati in categoria mici contribuabili. SAF-T a fost implementata etapizat incepand cu 1 ianuarie 2022 pentru contribuabilii mari si continuand cu 1 ianuarie 2023 pentru contribuabilii mijlocii.

3. Declaratia unica se depune:

– in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/incheierii contractului intre parti, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal sau al celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice;

– pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea declararii venitului realizat si stabilirii/definitivarii impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale;

– pana la data de 25 mai inclusiv a fiecarui an, pentru stabilirea si declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza in fiecare an fiscal, precum si pentru declararea si stabilirea contributiilor sociale datorate;

– pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii, in cazul exercitarii optiunii privind destinatia unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

4. Incepand cu 1 ianuarie 2024, prin OUG 115/2023 au fost introduse noi prevederi care completeaza regulile privind calculul, retinerea si declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate de persoanele fizice, si anume:

– s-a introdus o cota forfetara de 20% aplicata asupra venitului brut care se scade din acesta, pentru determinarea venitului net anual impozabil in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor obtinute de persoanele fizice.

– in situatia in care chiriasul este o persoana juridica sau alta entitate care are obligatia de a conduce evidenta contabila, acesta are obligatia de a calcula si de a retine impozitul de 10% aplicat la venitul net, la momentul platii venitului catre proprietar persoana fizica.

Impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, retinut la sursa de catre persoanele juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, se declara prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Nu exista obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile de catre persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Declaratia unica (formularul 212) se depune in termen de 30 de zile de la incheierea/incetarea contractului, respectiv 25 mai a fiecarui an pentru contractele in curs, de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, cu exceptia celor care obtin venituri din:

a) cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, pentru care impozitul este retinut la sursa de platitorul venitului;

b) arendare, pentru care impozitul este retinut la sursa de platitorul venitului;

c) inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, pentru care venitul se declara in anul urmator celui de realizare.

In cazul persoanelor fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor de la platitori persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, se mentine obligatia depunerii declaratiei unice, in vederea stabilirii CASS datorata la veniturile din cedarea folosintei bunurilor definite la art. 83 din Codul Fiscal daca, prin cumularea cu veniturile estimate din drepturi de proprietate intelectuala, din asocierea cu o persoana juridica, cu castigul net din investitii, veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si din alte surse, se incadreaza in plafonul anual de cel putin 6,12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice – Capitolul II.

Au fost abrogate dispozitiile potrivit carora veniturile realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sunt calificate ca venituri din activitati independente. De asemenea, a fost eliminata optiunea de determinare a venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Se mentine obligatia inregistrarii contractelor de inchiriere a bunurilor din patrimoniul personal, incheiate de persoanele fizice in calitate de proprietari, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, prin depunerea „Cererii de inregistrare a contractelor de locatiune”, insotita de copia contractului de locatiune. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele fizice care obtin venituri din arendare si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala.

5. Procedura de eliberare a certificatelor privind TVA in cazul achizitiilor auto intracomunitare este reglementata de Ordinul nr. 1.611 din 5 septembrie 2022. Aceasta procedura se aplica pentru eliberarea certificatelor necesare inmatricularii in Romania a mijloacelor de transport achizitionate din statele membre ale Uniunii Europene de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal. Procedura nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal.

Pentru a solicita eliberarea formularului „Certificat privind taxa pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport“, care sa ateste fie plata taxei pe valoarea adaugata, fie ca nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania, pentru achizitia intracomunitara a unui mijloc de transport, persoanele care au efectuat achizitia intracomunitara de mijloace de transport, trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent, potrivit unui model disponibil pe site-ul ANAF la adresa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_1611_2022.pdf.

Solicitantul unui certificat care sa ateste plata taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport depune cererea de eliberare a certificatului dupa depunerea decontului special de taxa pe valoarea adaugata si achitarea taxei datorate.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *