Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

7 situatii in care numarul angajatilor are impact (fiscal si contabil) asupra societatii

numarul angajatilor

Anumite aspecte cu privire la activitatea unei societati pot sa difere considerabil atunci cand este luat in considerare numarul angajatilor din respectiva entitate.

Iata mai jos cateva situatii in care numarul angajatilor cu contracte individuale de munca dintr-o societate poate avea un impact asupra acesteia.

1. Impozitarea microentitatilor in functie de numarul de angajati:

Trebuie sa stii ca la microintreprinderi, cotele de impozitare a veniturilor difera in functie de numarul angajatilor din companie, astfel ca:

– pentru o societate care detine unul sau mai multi angajati, microintreprinderea va aplica o cota de 1% asupra veniturilor;

– daca nu detine nici un angajat, va aplica o cota de 3%.

Un angajat se refera la o persoana care detine contract individual de munca la societatea respectiva cu norma intreaga de 8h/zi. In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial, se vor insuma fractiunile de norma, astfel incat sa reprezinte echivalentul unei norme intregi.

Prin exceptie pentru persoanele juridice nou-infiintate, care au cel putin un salariat si sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii / asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii. Aceasta se aplica pana la sfarsitul trimestrului in care se incheie perioada de 24 de luni.

2. Stabilirea vectorului fiscal pentru Declaratia 112 in functie de numarul de angajati:

La inceputul fiecarui an, entitatile trebuie sa isi stabileasca vectorul fiscal pentru formularul 112 (perioada fiscala pentru declararea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe salarii).

Perioada fiscala a acestui formular se determina in functie de numarul mediu de angajati realizat in anul anterior. Numarul mediu de angajati se determina ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile 112 depuse pentru fiecare luna din anul anterior.

In mod normal formularul 112 se va depune lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale, insa contribuabilii pot opta sa depuna trimestrial acest formular daca se incadreaza in urmatoarele categorii:

– asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

– persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

– persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

– persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

3. Obligativitatea intocmirii contractului colectiv de munca in functie de numarul de angajati:

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, pe de o parte si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Negocierea colectiva la nivel de societate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati. Durata negocierii colective de munca nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat daca exista acordul partilor.

4. Un singur angajat cu CIM suspendat – 1% sau 3% impozit pe micro?

In practica, apare foarte des intrebarea: Am o singura angajata cu norma intreaga (8 ore/zi) care este plecata in concediu de ingrijire copil, respectiv are contractul individual de munca suspendat; ce cota de impozit pe micro trebuie sa aplic asupra veniturilor in 2018?

Potrivit Codului Fiscal, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:

– au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;

– au incheiate contracte de administrare sau mandat, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Pe perioada in care salariata (cu norma intreaga) este in concediul de ingrijire copil, contractul de munca este suspendat, insa calitatea de salariat nu se pierde declarandu-se in continuare si in formularul 112.

Asadar, raspunsul pentru intrebarea de mai sus este urmatorul: cota de impozitare aplicabila pentru societatile care detin un singur salariat (cu norma intreaga), dar al carui contract individual de munca este suspendat, pentru anul 2018, este de 1%.

5. Cheltuieli deductibile limitat cu autoturismele in functie de numarul de angajati:

In vederea stabilirii rezultatului fiscal, sunt considerate cheltuieli deductibile limitat (in proportie de doar 50%), cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice (un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii) daca autoturismele nu sunt utilizate integral in scopul activitatii firmei.

Atentie! Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane.

6. Numarul angajatilor care pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe salariu – domeniul IT:

Societatile care isi desfasoara activitatea in domeniul IT si detin unul dintre urmatoarele coduri CAEN: 5821, 5829, 6201, 6202, 6209, pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe veniturile de natura salariala.

Potrivit Ordinului nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, una dintre conditiile privind aplicarea acestei facilitati pe care societatea trebuie sa o respecte este cea cu privire la veniturile anuale.

Mai exact, societatea trebuie sa aiba o valoare a vanzarilor (CA) de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de BNR, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

7. Marimea entitatii la intocmirea situatiilor financiare in functie de numarul de angajati:

In vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, orice societate trebuie sa cunoasca categoria de entitate din care face parte, astfel ca, potrivit Ordinului nr. 470/2018 societatile se clasifica astfel:

– Entitati care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime (microentitati):

· totalul activelor: 1.500.000 lei;

· cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;

· numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

– Entitati care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime (entitati mici si mijlocii):

· totalul activelor: 17.500.000 lei;

· cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

· numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

– Entitati care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime (entitati mari):

· totalul activelor: 17.500.000 lei;

· cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

· numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

In functie de incadrarea intr-un criteriu de marime difera si componenta situatiilor financiare anuale.

 

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *