Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actualIntrebari din Domeniu

Prelungiri de termene si amanari de obligatii pe perioada starii de urgenta

Stare urgenta firme

Pe perioada starii de urgenta (care are deocamdata o durata de 30 de zile), asa cum a fost stabilita prin Decretul 195/2020, care a intrat in vigoare in 16.03.2020, unele obligatii care nu mai pot fi indeplinite de catre companii au fost amanate si multe documente si-au prelungit valabilitatea.

Mai jos este o lista cu cele mai importante dintre aceste masuri:

Documente eliberate de autoritatile publice, care au termen de valabilitate

 • Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada starii de urgenta.

  Aici putem mentiona:
  1. Cartile de identitate
  2. Carnete de conducere auto
  3. Autorizatiile de constructie
  4. Autorizatiile pentru taxi
  5. Atestatele de producator
  6. La nivelul parchetelor, in cauzele in care anterior instituirii starii de urgenta prin ordonanta a procurorului a fost disjunsa prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulatie ale permisului de conducere, emise in temeiul art. 111 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2, nu este necesar ca persoanele interesate sa depuna cereri de prelungire. Din oficiu, procurorii vor emite ordonante de prelungire a acelor dovezi pentru care anterior a fost dispusa o ordonanta. Ordonantele de prelungire vor fi transmise pentru operare la unitatile de politie competente, fara a mai fi necesara consemnarea pe dovada a prelungirii in aceasta situatie exceptionala. (Comunicat, Politia Romana)

NU se include aici: Rovinieta (conform comunicatului CNAIR nu se incadreaza in categoria „documentelor eliberate de autoritatile publice, astfel ca valabilitatea acestora inceteaza la sfarsitul ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful).

Salarizare si personal

 • Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe perioada starii de urgenta. (Decret 195/2020)

Beneficiarul real

 • Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea acestei declaratii.
 • Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile si termenul prevazut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta instituita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, iar pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea declaratiei si completarea documentelor.

Protectie sociala

 • Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta. (Decret 195/2020).
 • Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale si licentele serviciilor sociale, provizorii si de functionare, a caror valabilitate expira in perioada de urgenta declarata, isi prelungesc valabilitatea pana la incetarea starii de urgenta. (Decret 195/2020).
 • Acordarea stimulentului de insertie se efectueaza fara intrerupere, pe o perioada de 90 zile in cazul persoanelor carora li s-a suspendat ori le-a incetat raportul de munca ori de serviciu, ca urmare a instituirii situatiei de urgenta (OUG 30/2020)
 • Pe perioada instituirii starii de urgenta prin Decretul nr. 195/2020 beneficiile de asistenta sociala care au drept conditie frecventarea cursurilor de invatamant de catre copii sau tineri se acorda fara intrerupere. (OUG 30/2020)

Impozite si taxe

 • In anul 2020, primul termen de plata (31 martie) pentru plata impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport se prelungeste pana la data de 30 iunie inclusiv.
 • Termenul de depunere a rapoartelor de evaluare a cladirilor nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, respectiv a cladirilor detinute de catre persoane juridice, s-a prelungit prin efectul legii de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.
 • Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a OUG. nr.29/2020, respectiv incepand cu data de 21.03.2020, si neachitate pana la incetarea starii de urgenta dispusa prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020, nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, iar acestea nu sunt considerate obligatii fiscale restante.
 • Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale.

Contracte comerciale

 • Utilitati: pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii, care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, pe perioada starii de urgenta decretate si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.
 • Contractele in derulare, altele decat utilitati si chirii: incheiate de intreprinderile mici sau mijlocii , poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta. Se considera caz de forta majora imprejurarea imprevizibila, absolut invincibila si inevitabila, care rezulta dintr-o actiune a autoritatilor in aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea intreprinderii mici si mijlocii, afectare atestata prin certificatul de situatie de urgenta. Prezumtia poate fi rasturnata de partea interesata prin orice mijloc de proba. Caracterul imprevizibil se raporteaza la momentul nasterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile masurile luate de autoritati in conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgenta.
 • Penalitatile pentru intarzieri in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice de catre intreprinderile mici si mijlocii nu se datoreaza pentru durata starii de urgenta.
Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *