Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Masuri pe care trebuie sa le ia angajatorii pentru protectia salariatelor gravide

protectia salariatelor gravide

Angajatorii au obligatia de a proteja salariatele gravide in conformitate cu legislatia muncii si drepturile acestora.

Actul normativ care reglementeaza aceste masuri in Romania este OUG nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

Din punct de vedere al acestui act normativ, salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.

Asadar, salariatele gravide au obligatia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea, apoi sa informeze in scris angajatorul cu privire la starea lor. Daca nu se realizeaza acesta informare, angajatorul este exonerat de o parte din obligatiile sale legale.

Asadar este important ca salariatele gravide sa cunoasca drepturile lor si sa comunice cu angajatorii despre starea lor de graviditate pentru a beneficia de protectie adecvata la locul de munca.

Interdictia privind incetarea raporturilor de munca

Angajatorul nu poate sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

a) salariatei gravide din motive care au legatura directa cu starea sa;

b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;

c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;

d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati, in varsta de pana la 3 ani;

e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu dizabilitati cu afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Interdictia de la lit b) se extinde o singura data cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.

Este important de mentionat ca dipozitiile anterioare cu privire la interdictia concedierii nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a dizolvarii sau falimentului angajatorului.

Contestatia deciziei angajatorului

O salariata gravida al carei raport de munca a incetat din motive pe care le considera legate de starea sa, are dreptul sa conteste decizia angajatorului pe cale juridica, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

Daca o salariata contesta o astfel de decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Angajatorul care a dispus incetarea raportului de munca sau de serviciu cu o salariata gravida are obligatia ca, in termen de 7 zile de la data comunicarii acestei decizii in scris catre salariata, sa transmita o copie a acestui document sindicatului sau reprezentantilor salariatilor din unitate, precum si inspectoratului teritorial de munca, decizie care se insoteste de copiile documentelor justificative pentru masura luata.

Salariatele gravide au urmatoarele drepturi:

a) de a nu fi constranse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate;

b) de a nu efectua activitati care prezinta risc de expunere la agenti, procese sau conditii de munca, asa cum sunt prevazute de OUG nr.96/2003;

c)  de a nu desfasura munca in conditii insalubre sau greu de suportat; 

d)  de a nu lucra noaptea; 

e) la masuri de protectie in functie de riscurile existente la locul de munca, inclusiv dreptul la concediu de risc maternal;

f) la dispensa pentru consultatii prenatale, in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale; 

g) la reducerea cu o patrime a programului de munca, la recomandarea medicului de familie, daca starea de sanatate a sa sau a fatului nu ii permite sa efectueze programul normal de lucru, cu mentinerea veniturilor salariale; 

h) la pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare, daca isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat;

i) de a nu fi concediate de catre angajator, pentru motive legate direct de starea lor;

j) la concediu de maternitate.

Contraventii si sanctiuni

Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:

1. incalcarea dispozitiilor referitoare la prevenirea expunerii salariatelor la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea

2. constrangerea la efectuarea unei munci daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz

3. lipsa evaluarii riscurilor de catre angajator cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii

4. lipsa informarii in scris a salariatelor asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi expuse la locurile lor de munca, a masurilor care trebuie luate referitor la securitatea si sanatatea in munca

5. lipsa informarii medicului de medicina muncii, precum si a inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea in termen de 10 zile lucratoare de la data la care angajatorul a fost anuntat in scris de catre o salariata asupra starii de graviditate

6. nerespectarea de catre angajator a obligatiei de a pastra confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei (acesta nu poate anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila)

7. nerespectarea obligatiei ca pentru angajatele care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, sa se modifice locul de munca respectiv, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau, respectiv, pentru miscare

8. neadaptarea regulamentelor interne pentru a continua masuri privind igiena, protectia sanatatii si securitatea in munca a acestora, in conformitate cu prevederile OUG 99/2003 si ale celorlalte acte normative in vigoare

9. nerespectarea obligatiei de a informa permanent salariatele, inclusiv prin afisare in locuri vizibile, o perioada de 6 luni, in fiecare din unitatile pe care le detin, asupra drepturilor pe care acestea le au in ceea ce priveste respectarea prevederilor OUG 99/2003

Incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:

1. Daca raportele de evaluare evidentiaza un risc pentru securitatea sau sanatatea salariatelor gravide sau o repercusiune asupra sarcinii sau alaptarii, angajatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporara a conditiilor de munca si/sau a programului de lucru al salariatei in cauza, sa fie evitata expunerea acesteia la riscurile evidentiate, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale. Daca modificarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila ori nu poate fi realizata din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fara riscuri pentru sanatatea ori securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

2. Acordarea concediului de risc maternal in situatiile prevazute de lege.

3. In cazul salariatelor gravide  care isi desfasoara activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia asezat, daca reamenajarea conditiilor de munca si/sau a programului de lucru nu este posibila din punct de vedere tehnic si/sau obiectiv posibila sau nu poate fi ceruta din motive bine intemeiate, angajatorul va lua masurile necesare pentru a schimba locul de munca al salariatei respective.

4. Respectarea prevederii ca, in baza recomandarii medicului de familie, salariata gravida care nu poate indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau, are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

5. Obligarea efectuarii muncii in caz de expunere la agenti de risc.

6. Nerespectarea obligatiei de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale.

7. Nerespectarea prevederii ca salariatele gravide nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.

8. In cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat este gravida, angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.

9. Dispunerea incetarii raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatelor gravide.

Asadar, angajatorul trebuie sa tina cont de toate aceste prevederi legale care asigura protectia maternitatii la locul de munca.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *