Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cateva prevederi legale privind regimul strainilor in Romania

regimul strainilor in Romania

Actul normativ care reglementeaza intrarea, sederea si iesirea strainilor pe teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul Romaniei, drepturile si obligatiile acestora, precum si masuri specifice de control al imigratiei, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin documentele internationale la care este parte este OUG nr. 194 din 12 decembrie 2002, republicata privind regimul strainilor in Romania.

Termeni:

– Strainul este persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene.

– Rezident este strainul titular al unui permis de sedere temporara acordat in conditiile OUG 194/2002.

– Viza de lunga sedere este viza care da dreptul titularului sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara pentru o perioada mai mare de 90 de zile, in conditiile OUG 194/2002.

– Viza de scurta sedere este viza uniforma, astfel cum este definita la art. 2 pct. 3 din Codul de vize si viza cu valabilitate teritoriala limitata, astfel cum este definita la art. 2 pct. 4 din Codul de vize.

– Dreptul de sedere temporara este dreptul strainului de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata.

– Permisul de sedere este documentul de identitate care se elibereaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, strainului caruia i se prelungeste dreptul de sedere in Romania sau celui caruia i se acorda dreptul de sedere pe termen lung, dupa caz.

Drepturile strainilor

– Strainii care locuiesc legal in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi, precum si de drepturile prevazute in tratatele internationale la care Romania este parte.

– Strainii aflati legal in Romania se pot deplasa liber si isi pot stabili resedinta sau, dupa caz, domiciliul oriunde pe teritoriul Romaniei.

– Strainii care locuiesc legal in Romania si parasesc temporar teritoriul statului roman au dreptul de a reintra pe toata durata valabilitatii permisului de sedere.

– Pot beneficia de masuri de protectie sociala din partea statului, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai strainii cu resedinta sau domiciliul in Romania.

– Strainii carora li s-a eliberat un document de catre Oficiul Roman pentru Imigrari au dreptul de a verifica datele personale inscrise in acesta si, cand este cazul, de a solicita corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realitatii.

– Strainii cuprinsi in invatamantul de toate gradele au acces, fara restrictii, la activitatile scolare si de instruire in societate.

Obligatiile strainilor

– Pe timpul sederii in Romania strainii sunt obligati sa respecte legislatia romana.

– Strainii nu pot organiza pe teritoriul Romaniei partide politice ori alte organizatii sau grupari similare acestora si nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa functii si demnitati publice si nu pot initia, organiza sau participa la manifestatii ori intruniri care aduc atingere ordinii publice sau securitatii nationale.

– Strainii nu pot finanta partide, organizatii, grupari sau manifestatii ori intruniri dintre cele prevazute la alineatul anterior.

– Strainii aflati pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul Romaniei, sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din Romania pana la expirarea acestei perioade.

– Strainii care intra pe teritoriul statului roman sau care ies de pe acesta au obligatia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.

– Strainii aflati pe teritoriul Romaniei au obligatia de a se supune, in conditiile legii, controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente in acest sens.

Conditii cu privire la intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Intrarea pe teritoriul Romaniei poate fi permisa strainilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

– poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;

– poseda viza sau permis de sedere acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta sau, dupa caz, poseda orice autorizatie care confera titularului drept de tranzit ori de sedere pe teritoriul Romaniei in baza actelor normative ale Uniunii Europene, obligatorii si aplicabile pentru Romania, daca prin intelegeri internationale nu s-a stabilit altfel;

– prezinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, documente care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru intretinere pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat in care exista siguranta ca li se va permite intrarea;

– prezinta garantii ca li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinatie sau ca vor parasi teritoriul Romaniei, in cazul strainilor aflati in tranzit;

– pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul informatic national de semnalari in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman;

– pe numele lor nu sunt introduse semnalari in Sistemul de informatii Schengen in scopul refuzului intrarii;

– nu prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala, ordinea si sanatatea publica.

Dispozitii generale privind sederea strainilor

– Strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere.

– Strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1.806 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie, cu modificarile ulterioare, li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei si pot sa ramana pentru o perioada de maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul oricarui stat Schengen.

– Strainii care se afla in posesia unei vize eliberate de un stat Schengen in conditiile Codului de vize, cu exceptia vizelor care fac obiectul unei limitari pentru teritoriul Romaniei, pot intra si ramane in Romania cu respectarea valabilitatii vizei si a perioadei de sedere acordate prin viza respectiva.

– Strainilor posesori ai vizelor de lunga sedere sau ai permiselor de sedere eliberate de alte state Schengen li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei si pot sa ramana pentru o perioada de maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei, calculate ca perioada cumulata cu cele petrecute pe teritoriile celorlalte state Schengen, altele decat cel care le-a eliberat viza de lunga sedere, respectiv permisul de sedere.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *