Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Rolurile si responsabilitatile asociatilor si ale administratorilor intr-o SRL

SRL

In cadrul unei SRL, asociatii si administratorii au roluri specifice, reglementate prin Legea 31/1990 numita si Legea societatilor comerciale.

Asociatii

In primul rand trebuia sa mentionam ca intr-o societate cu raspundere limitata, numarul asociatilor poate fi cuprins intre 1 si 50. Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate, prezentate mai jos.

Asociatii iau toate hotararile privind societatea in adunarea generala. In cazul in care asociatul este unic, atunci el va avea desigur drepturile si obligatiile care revin adunarii generale ale asociatilor, astfel:

 • sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net
 • sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii
 • sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite
 • sa modifice actul constitutiv

Adunarea generala poate decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel. Legat de aceasta prevedere legislativa, in anul 2021 s-a emis o propunere legislativa prin care adunarea generala sa poata decide numai prin votul reprezentand majoritatea absoluta a partilor sociale. Propunerea a venit ca urmare a faptului ca in cazul SRL-urilor cu doi asociati apare frecvent imposibilitatea adoptarii unei hotarari cu majoritatea absoluta. Practic la aceste societati, orice decizie in societate trebuie sa fie adoptata doar cu unanimitate, ceea ce poate duce la blocaje in desfasurarea activitatii in cazul ivirii unor divergente, chiar si minore, intre cei doi asociati. Propunerea legislativa se afla in dezbatere .

Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv, este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel. Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari.

In cazul SRL-urilor cu asociat unic, asociatul unic va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii. Acesta va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata. Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.

Administratori

Societatea poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala. Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

Asadar, ei pot desfasura activitati operative in cadrul societatii fara sa fie salariati ai respectivei societati. Aceasta este una din cele mai frecvente intrebari in randul antreprenorilor: daca pot sa isi desfasoare activitatea in cadrul firmei fara a fi angajati, iar raspunsul este tocmai in paragraful precedent – administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate.

Notam aici ca aceste prevederi nu sunt prevazute si pentru asociatii firmei care nu au calitatea de administrator.

Pe de alta parte, daca administratorul doreste, poate sa detina si calitatea de salariat in cadrul firmei. Printre obligatiile administratorilor mentionam:

 • sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.
 • ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
  • realitatea varsamintelor efectuate de asociati
  • existenta reala a dividendelor platite
  • existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere
  • exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale
  • stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun

Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. In cazul incalcarii acestei prevederi, societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune. Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii.

 • sa convoace adunarea asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar
 • sa tina un registru al asociatilor, in care se vor inscrie, dupa caz, numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea

In plus fata de aceste obligatii mentionate in legislatia societatilor comerciale, administratorii mai au si obligatii legate de tinerea contabilitatii firmei asfel:

 • responsabilitatea organizarii si conducerii contabilitatii aceasta nu trebuie confundata cu responsabilitatea modului in care sunt aplicate reglementarile contabile, care revine directorului economic sau contabilului extern
 • sa aprobe politicile contabile proprii: potrivit Ordinului 1802/2014 privind reglementarile contabile, fiecare entitate trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de catre administratori
 • organizarea lucrarilor de inventariere anuala a patrimoniului

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

12 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *