Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Situatii financiare anuale, intermediare si semestriale in anul 2021

accidente usoase de munca

In anul 2021 firmele din Romania au urmatoarele obligatii legate de depunerea situatiilor financiare, fie ca sunt anuale, interimare sau semestriale.

Situatiile financiare anuale

Acestea se depun in anul 2021 si sunt cele aferente exercitiului financiar 2020. Termenul de depunere este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar 2020, astfel ca data finala concreta este 31 mai 2021 (30 mai fiind zi nelucratoare).

Daca firma nu a desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, nu va intocmi situatii financiare anuale, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii. Depunerea declaratiei de inactivitate se efectueaza in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, adica pana la 1 martie 2021.

Amenzile pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a situatiilor financiare anuale sunt:

 • cele referitoare la intocmire si semnare – amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei
 • cea referitoare la depunerea in termenul legal:
 1. amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare
 2. amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare
 3. amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare

Situatiile financiare ale SRL-urilor se depun insotite de urmatoarele documente care se anexeaza formularului pdf:

 • raportul administratorilor
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile
 • prima pagina din situatiile financiare anuale listata cu ajutorul programului de asistenta
 • informatiile de prezentat de catre microentitati sau notele explicative dupa caz
 • declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
 1. politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
 2. situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
 3. persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Auditarea situatiilor financiare anuale

In ce priveste obligatia de auditare, situatiile financiare anuale ale entitatilor mijlocii si mari, precum si ale societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de stat si regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai multi auditori statutari sau firme de audit.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei
 • cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.

Raportul administratorilor

Unul dintre documentele care insotesc situatiile financiare anuale este raportul administratorului.

Raportul administratorilor este un document care contine o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta.

Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii despre:

 • dezvoltarea previzibila a entitatii
 • activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii
 • informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
 1. motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar
 2. numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta
 3. in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor
 4. numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta
 • existenta de sucursale ale entitatii
 • in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:
 1. obiectivele si politicile entitatii in materie de management al riscului financiar
 2. expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de numerar

Situatiile financiare semestriale

Incepand cu anul 2021, ca urmare a unei modificari relativ recente a legii contabilitatii, persoanele care au realizat o cifra de afaceri mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro la sfarsitul exercitiului financiar precedent nu vor mai avea obligatia de a depune raportari contabile semestriale.

Situatii financiare interimare

Situatiile financiare interimare sunt niste situatii cu scop special, care se depun de catre societatile care vor sa retraga dividende in cursul anului.

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare trebuie efectuata, la fel ca in cazul situatiilor anuale, inventarierea patrimoniului, conform prevederilor O 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, si a evaluarii acestor elemente, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Rezultatele inventarierii si ale evaluarii efectuate cu aceasta ocazie se inregistreaza in contabilitatea entitatii, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz. Asadar, aceste situatii se depun doar daca se opteaza pentru repartizarea trimestriala a profitului.

Situatiile financiare interimare se depun, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *