Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

4 lucruri despre depunerea situatiilor financiare pentru anul 2017

situatiile financiare

A mai ramas foarte putin timp pana cand entitatile cu sau fara scop patrimonial trebuie sa isi intocmeasca si sa depuna situatiile financiare pentru anul 2017. De aceea, este important sa cunosti urmatoarele aspecte:

1. Termene de depunere a situatiilor financiare:
Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul 2017 este 30 mai 2018 in cazul societatilor comerciale.
Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul 2017 este 2 mai 2018 in cazul entitatilor fara scop patrimonial.

2. Categorii de entitati raportoare:
Microentitatile – sunt entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

– totalul activelor: 1.500.000 lei

– cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Entitatile mici – sunt entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

– totalul activelor: 17.500.000 lei;

– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari – sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

– totalul activelor: 17.500.000 lei;

– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

Atentie!

Sunt supuse auditului statutar situatiile intocmite de entit??ile mijlocii ?i mari, precum ?i de entit??ile de interes public.

Sunt supuse de asemenea auditului, entit??ile care, la data bilan?ului, dep??esc limitele a cel pu?in dou? dintre urm?toarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri net?: 32.000.000 lei;

c) num?rul mediu de salaria?i în cursul exerci?iului financiar: 50.

3. Ce documente trebuie sa contina situatiile financiare?
Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

– totalul activelor: 1.500.000 lei;

– cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant prescurtat;

– cont prescurtat de profit si pierdere.

Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative”, formularul “Situatia activelor imobilizate” si trebuie sa prezinte anumite informatii potrivit pct. 576 alin. (2) din reglement?rile contabile.

Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

– totalul activelor: 17.500.000 lei;

– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant prescurtat;

– cont de profit si pierdere;

– note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie. Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”.

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:

– totalul activelor: 17.500.000 lei;

– cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;

– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

precum si entitatile de interes public, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant;

– cont de profit si pierdere;

– situatia modificarilor capitalului propriu;

– situatia fluxurilor de trezorerie;

– notele explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul “Date informative” si formularul “Situatia activelor imobilizate”.

4. Numarul mediu de salariati pentru bilant:
Numarul mediu de salariati este numarul de salariati angajati in baza unui contract individual de munca, platiti de societate pentru o durata medie normala a timpului de lucru, pe perioada de referinta.

Acesta se va determina ca medie aritmetica simpla calculata prin impartirea sumei efectivelor zilnice de salariati din perioada de referinta, inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare, la numarul total al zilelor calendaristice.

Salariatii angajati cu program partial sunt inclusi proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Exemplu de calcul:

Se doreste a se calcula numarul mediu de salariati pentru anul 2017. Societatea are 4 salariati, dintre care 2 cu contract de munca de 8h/zi si 1 cu contract de munca de 4h/zi.

Calcul:
[ 2 *(31 + 28 + 31 + 30 +31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 ) + 4 / 8 ( 31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 ) ] / 365 = 2.5

Rezultatul se rotunjeste la 3 angajati.

• 2 – numarul de salariati cu contract de munca de 8h/zi;

• (31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31) – numarul de zile calendaristice din fiecare luna (ianuarie – decembrie 2017);

• 4/8 – norma partial (4h/zi) raportata la norma intreaga (8h/zi);

• 365 – numarul de zile calendaristice ale anului 2017.

 

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *