Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Sponsorizarea: contract, acordare, facilitati, restrictii

sponsorizarea

Actul normativ care reglementeaza conditiile de acordare a sponsorizarii este Legea 32/1994.

Prezentam mai jos 10 aspecte importante in procesul de sponsorizare:

1.Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

2.Sponsorizarea are la baza un contract, care se incheie in forma scrisa, cu specificarea urmatoarelor elemente:

a) obiectul contractului, 

b) Valoarea

c) durata sponsorizarii, 

d) drepturile si obligațiile partilor.

3.Una dintre restrictiile sponsorizarii se refera la sursa fondurilor. Mai precis, persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.

4.Beneficiari ai sponsorizarilor pot sa fie persoanele incadrate in urma din urmatoarele categorii:

a) orice persoană juridica fara scop lucrativ, care desfasoara în Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum si de întreținere, restaurare, conservare și punere in valoare a monumentelor istorice;

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

5. Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. Anunțurile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii

6.In completarea punctul 5, trebuie sa retinem ca in cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara în favoarea acestora sau a altor persoane.

7.In Romania, sponsorizarea beneficiaza de anumite facilitati in functie de indeplinirea unor conditii.

Facilitatile nu se acorda insa in cazul:

a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;

b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;

c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

8. Sponsorizarea poate fi acordata atat in bani cat si in bunuri. In cazul sponsorizarii constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

9.Din punct de vedere fiscal facilitatile sunt:

a) la platitorii de impozit pe profit, sunt considerate cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal,  cheltuielile de sponsorizare, dar contribuabilii care efectuează sponsorizari pot sa scada sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;

2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute anterior, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, în Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

b) la platitorii de impozit pe venitul microintreprinderilor care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

10. Din punctul de vedere al entitatii care primeste o sponsorizare, sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *