Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Tot ce trebuie sa stii daca lucrezi cu zilieri

Angajat zilier

Incepem acest articol prin a explica termenul de zilier. Ce este acesta si ce fel de activitate poate desfasura?

Zilierul este o persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, in schimbul unei remuneratii. Acest beneficiar poate fi persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala. Legea care reglementeaza activitatea zilierilor este Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicata, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Aceasta prevede ca durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic si nici nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari.

Cu toate acestea, exista si cateva exceptii:

 • zilierii care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic
 • zilierii care ocupa un loc de munca in urma intermedierii realizate de o agentie acreditata pot presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic

Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier, dar daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare, acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata.

Lista domeniilor in care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional a fost subiect al modificarilor legislative.

In prezent, se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala:

 • agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01
 •  silvicultura, cu exceptia exploatarilor forestiere – diviziunea 02
 •  pescuit si acvacultura – diviziunea 03
 •  activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823
 •  publicitate – grupa 731
 •  activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002, activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004 si tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea sa clasa 5520
 •  cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149
 •  activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621
 • activitati de ntretinere peisagistica – plantarea, ngrijirea si ntretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130
 •  restaurante – clasa 5610
 •  baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630
 •  activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140
 •  hoteluri si alte facilitati de cazare – diviziunea 55; facilitati de cazare similare – clasa 5510; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia
 •  facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – clasa 5520 – cabane
 •  activitati ale bazelor sportive – clasa 9311
 •  activitati ale cluburilor sportive – clasa 9312

Important de retinut!

 • O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani. Prin exceptie minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.
 • Beneficiarul este obligat sa plateasca zilierului suma cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, respectiv lunar, in situatia in care perioada de desfasurare a activitatii depaseste 30 de zile, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar sau un imputernicit al acestuia.
 • Raportul de munca dintre zilier si beneficiar sau un mputernicit al acestuia se stabileste, prin acordul de vointa al partilor, fara ncheierea, n forma scrisa, a unui contract individual de munca, asa cum se intampla in cazul angajatilor.

In schimb, beneficiarul are obligatia de a completa registrul electronic de evidenta a zilierilor.

Registul electronic de evidenta a zilierilor

Beneficiarii de lucrari efectuate de zilieri au obligatia de a infiinta, completa si transmite Registrul electronic de evidenta a zilierilor astfel:

 • pentru infiintarea Registrului, beneficiarul obtine numele de utilizator si parola de la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul
 • completarea Registrului se face cu ajutorul aplicatiei informatice pentru dispozitive mobile „Inspectia Muncii”, in conformitate cu instructiunile de utilizare obtinute de pe pagina de internet a inspectiei Muncii, fiind distribuits in mod gratuit si disponibila prin accesarea aplicatiilor PlayStore sau AppStore, in functie de sistemul de operare al dispozitivului mobil
 • in Registru se completeaza in ordine cronologica, in termenele prevazute de lege, toti zilierii care presteaza pentru beneficiar activitati necalificate, cu caracter ocazional
 • Registrul se transmite on-line de catre beneficiar sau de catre persoanele imputernicite de acesta, prin aplicatia informatica „Inspectia Muncii”, dupa completarea acestuia in cadrul aceleiasi aplicatii

  Registrul se completeaza:
 1. zilnic, inainte de inceperea activitatii fiecarei persoane care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu beneficiarul
 2. lunar, pentru zilierii care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si n 3 activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic, precum si pentru zilierii care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier in mod traditional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, in regim semiliber.

Ce taxe se platesc in cazul veniturilor realizate de zilieri?

Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice reprezinta venit asimilat salariului pentru care zilierul datoreaza:

 • contributia de asigurari sociale (pensii) , 25% asupra remuneratiei brute, astfel zilierul este asigurat in sistemul public de pensii
 • impozit pe salarii, 10% asupra diferentei intre remuneratia bruta si CAS

Important

Zilierul nu datoreaza contributia la sanatate si astfel  calitatea de zilier nu ii confera acestuia si calitatea de asigurat la sanatate. Insa, poate poate opta sa se asigure la sanatate. In ce priveste taxele datorate de beneficiar, pentru remuneratia platita zilierilor, beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca. Beneficiarul lucrarilor va completa declaratia 112 : sectiunea A si sectiunea E din cadrul anexei 1.2 Asigurat, pe care o va depune pana in 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. De asemenea si platile sunt scadente pana la aceasta data.

Prin exceptie, se calculeaza si se retin impozitul si CAS aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, declara si platesc trimestriale de catre urmatorii beneficiari de lucrari:

 • asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice
 • persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv
 • persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv (zilierii nu intra in calculul numarului mediu de salariati)
 • persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca

Indemnizatii in cazul zilierilor afectati de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a pandemiei

 • in baza OUG 132/2020, pentru zilierii care isi desfasoara activitatea intr-unul din domeniile prevazute de legea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioada de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca
 • sumele le vor plati beneficiarii din bugetul propriu, la momentul platii contravalorii muncii zilnice urmand sa le deconteze integral, la cerere, de la bugetul de stat prin AJPIS. Decontarea se efectueaza in termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii
 • cererea insotita de listele cu zilierii beneficiari ai sumei se depun de catre beneficiarii de lucrari, spre decontare lunar, pentru luna anterioara, pana la data de 5 a fiecarei luni, in format electronic
 • suma astfel acordata reprezinta venit de natura salariala pentru care se datoreaza impozit pe venit si contributie de asigurari sociale

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *