Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Valoare actualizata tichete de masa, registrul de evidenta fiscala, inregistrare in scop de TVA la infiintare – Cronica antreprenoriala

tichete de masa

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. Valoarea maximala a tichetelor de masa ramane la nivelul sumei de 30 lei. Mai precis, pentru semestrul I al anului 2023, incepand cu luna aprilie 2023, valoarea nominala a unui tichet de masa, nu poate depasi cuantumul de 30 de lei.  Aceasta valoare nominala se aplica si pentru primele 2 luni ale semestrului al II-lea al anului 2023, respectiv august 2023 si septembrie 2023.

2. ANAF a publicat un material privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute din meditatii acordate in particular de catre persoanele fizice. Acesta este disponibil aici:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_meditatii_2023.pdf.

Veniturile acestea sunt impozabile si, potrivit Codului Fiscal, se incadreaza in categoria venituri din activitati independente.

Dupa inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, persoanele fizice au obligatia de a depune la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

In cazul in care incep activitatea in cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

In declaratia unica se va completa Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate, prin intermediul caruia persoana isi exercita si optiunea privind determinarea venitului net anual:

– fie pe baza normelor de venit;

– fie in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

3. Ministerul de finante a publicat in 30.03.2023 un proiect legislativ care reglementeaza masuri de prevenire si combatere a activitatilor ilicite de productie, comert sau prestari de servicii, respectiv interdictia de a efectua activitati de productie, depozitare, transport, comert sau prestari de servicii, cu bunuri care nu sunt insotite de documente de provenienta precum si obligatia ca aceste activitati sa fie realizate cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Mai precis, textul proiectului propune:

a) este interzisa efectuarea de activitati economice cu bunuri care nu sunt insotite de documente de provenienta, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii.

b) prin documente de provenienta se intelege, dupa caz, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevazute de lege care stau la baza inregistrarii in contabilitate.

c) in cazul transportului international de bunuri, documentele care insotesc transportul sunt cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. In MOF 265 din 30.03.2023 s-a publicat Legea 69/30.03.2023 care aduce cateva completari Codului fiscal, in privinta nomazilor digitali. Pe scurt, pentru anumite tipuri de venituri si in anumite conditii acestia vor fi scutiti de impozit, de contributia la pensii si de asigurari sociale de sanatate.

5. In MOF 264 din 30.03.2023 s-a publicat un Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea unor acte normative privind inregistrarea/anularea inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata. Acesta prevede ca persoana impozabila supusa inregistrarii in registrul comertului, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data inregistrarii in registrul comertului va putea depune direct la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal formularul «Cerere de inregistrare fiscala», care reprezinta anexa la formularul „Cerere de inregistrare in registrul comertului», avand completata sectiunea corespunzatoare taxei pe valoarea adaugata. Cu alte cuvinte, inregistrarea in scop de TVA va avea loc la 

6. In MOF 263 s-a publicat Ordinul 1168 al ministrului finantelor pentru aprobarea Procedurii privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate.

Procedura se aplica pentru emiterea de catre organul fiscal competent a solutiei fiscale individuale anticipate privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situatii fiscale de fapt viitoare, in legatura cu impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal.

Contribuabilii/Platitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei solutii fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel putin 90 de zile anterior datei la care intentioneaza sa efectueze tranzactiile propuse. Cererea, documentatia si orice alte comunicari ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

7. DGRFP Brasov a publicat in 23.03.2023 un material util cu privire la Impozitarea si declararea veniturilor obtinute de persoane fizice din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Documentul este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/10/Brasov/Brasov/silvicultura_2023.pdf

8. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea reaminteste contribuabililor inregistrati ca platitori de impozit pe profit ca sunt obligati sa intocmeasca Registrul de evidenta fiscala in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 870/2005 privind Registrul de evidenta fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala vor fi inregistrate in ordine cronologica si vor corespunde cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Operatiunile inregistrate in Registrul de evidenta fiscala sunt la latitudinea contribuabilului, in functie de specificul activitatii si de necesitatile propriiale acestuia.

Registrul de evidenta fiscala se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se completeaza astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor efectuate pentru determinarea impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

9. In MOF nr. 259 din 29.03.2023 s-a publicat Ordinul 798 privind aprobarea Procedurii de incadrare in sectoarele de negociere colectiva a unitatilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

Incadrarea in sectorul de negociere colectiva solicitat se efectueaza pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de munca, respectiv de la data inregistrarii cererii, si se prelungeste de drept daca nu exista o alta solicitare a angajatorului respectiv.

Procedura are ca scop informarea partilor participante la negocierea colectiva sectoriala asupra optiunii unei unitati de incadrare intr-un sector de negociere colectiva.

Procedura se realizeaza prin publicarea pe site-ul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, denumit in continuare MMSS, a cererii de incadrare intr-unul din sectoarele de negociere colectiva.

Cererea de incadrare se depune de catre reprezentantul unitatii, in format letric, la registratura MMSS sau se transmite prin posta electronica a MMSS, la adresa cds@mmuncii.gov.ro.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *