Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Venituri din chirii in 2024, declaratia 205 – Cronica antreprenoriala

venitul brut

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1. In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti.

Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a României, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor, altul decât venitul din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, se stabileste la fiecare plata, de catre platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.

Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, retine, declara si plati impozitul corespunzator sumelor platite.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri la momentul platii veniturilor.

Termenul de plata a impozitului

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

2. Formatul pdf al D 205 pe anul 2023 a fost actualizat de ANAF in 05.02.2024.

Acesta se regaeste aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/205.html

Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri/intermediarii definiti potrivit legislatiei in materie, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii autoadministrate, administratorii de fonduri de investitii alternative, rezidenti fiscali români sau nerezidenti care au in România un sediu permanent, care are calitatea de intermediar, si care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobanzi;

c) venituri sub forma câstigurilor din transferul titlurilor de valoare si instrumente financiare derivate detinute o perioada mai mare de 365 de zile inclusiv;

d) venituri sub forma castigurilor din transferul titlurilor de valoare si instrumente financiare derivate detinute o perioada mai mica de 365 de zile;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice;

f) venituri din premii;

g) venituri din jocuri de noroc;

h) venituri provenite din incasarea bacsisului de catre salariati;

i) venituri din alte surse, altele decât veniturile provenite din incasarea bacsisului de catre salariati si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;

j) venituri din activitati independente prevazute la art. 68^2 din Codul fiscal si venituri din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

3. Verificari ITM: in domeniile coafura, infrumusetare, intretinere corporala

Campania nationala privind identificarea cazurilor de munca nedeclarata in activitatea desfasurata de angajatori din domeniile de activitate coafura, infrumusetare si intretinere corporala s-a finalizat cu amenzi de peste 600.000 de lei pentru angajatori, dar si pentru persoane fizice.

Actiunile de control s-au desfasurat la nivel national, in perioada 17 – 20.01.2024, si au vizat identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatori care isi desfasoara activitatea in domeniile: activitati de coafura si alte activitati de infrumusetare si activitati de intretinere corporala, precum si verificarea respectarii, de catre acesti angajatori, a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca.

In cadrul campaniei s-a verificat modul in care angajatorii respecta prevederile legale cu privire la:

a) angajarea personalului, inclusiv transmiterea contractelor individuale de munca in aplicatia REVISAL, in termenul legal;

b) timpul de munca si timpul de odihna;

c) repausuri periodice (repausul saptamânal, zilnic, sarbatorile legale);

d) salarizarea.

Cele mai frecvente neconformitati constate au fost urmatoarele:

a) contracte individuale de munca neincheiate in forma scrisa;

b) netransmiterea, in Revisal, a contractelor individuale de munca anterior datei inceperii activitatii;

c) neevidentierea reala, in documentele de evidenta a timpului de munca, a numarului de ore efectiv lucrate de catre salariati;

d) in regulamentul intern nu au fost prevazute toate categoriile de dispozitii prevazute in Codul Muncii;

e) lipsa copiei dupa contractele individuale de munca la locul de munca;

f) nerespectarea prevederilor referitoare la completarea REGES/REVISAL;

g) nerespectarea obligatiei angajatorului de a tine, la locul de munca, o evidenta a orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat.

4. Exceptiile de la obligativitatea utilizarii sistemului national RO e-Factura :

In relatia B2B:

a) livrarile de bunuri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre persoane impozabile care nu sunt stabilite si nici inregistrate in scopuri de TVA in România, conform art. 266 alin. (2) si, respectiv, art. 316 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se emit facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) prestarile de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile in România conform art. 319 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

In relatia B2G:

a) Raportarea nu se aplica facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau in cazul in care atribuirea si executarea contractului de achizitie publica au necesitat impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului.

5. ANAF urmeaza sa actualizeze procedura privind redirectionarea impozitului pe profit potrivit unui proiect din 30.01.2024.

Modificarile sunt necesare datorita urmatoarelor schimbari legislative:

a) abrogarea dispozitiilor referitoare la redirectionarea unor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private;

b) abrogarea dispozitiilor privind redirectionarea unor sume din impozitul pe profit pentru acordarea de burse private;

c) modificarea termenului in care platitorii de impozit pe profit pot solicita redirectionarea unor sume din impozitul datorat;

d) eliminarea dispozitiilor potrivit carora contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *