Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Indicatori, plafoane si limitari fiscale care se aplica in 2024 

limitari fiscale

Mai jos este o lista de repere importante pentru anul 2024. Unele se refera la limite fiscale, altele la indicatori importanti luati in calculul unor sume deductibile sau avantaje salariale netaxabile. 

Plafoane fiscale:

1.Incadrarea ca microintreprindere : palafonul veniturilor de 500.000 euro, respectiv 2.487.300 lei. 

2.Plafonul veniturilor microintreprinderilor pana la care se aplica cota de 1% este 60.000 euro, adica 298.476 lei.

3.Plafonul pentru trecerea la platitor de TVA este 300.000 lei.

4.Plafonul pana la care se poate aplica TVA la incasare este de 4.500.000 lei.

5.Plafonul pentru achizitii intracomunitare de bunuri care nu sunt impozabile in Romania (nu este necesar cod special de TVA) este de 34.000 lei.

6.Pentru schimbarea perioadei fiscale a TVA de la luna la trimestru plafonul este 100.000 euro, respctiv 497.460 lei.

7.Pentru trecerea de la norma la sistem real se aplica un plafon de 25.000 euro, respectiv 123.663 lei.

8.Plafoanele prin a caror depasire intervine obligatia raportarii Intrastat sunt:

a) 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri și, respectiv

b) 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Indicatori:

1.Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de: 7.567 lei (din 2024).

2. Valoarea punctului de pensie este de: 2.032 lei.

3. Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 3.300 lei (valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 octombrie 2023). Cuantumul contribuției de asigurari sociale aferent acestui venit este de 825 lei.

4. Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 4,75% si este inclusa în cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale.

5. Salariul minim: 

– general: salariul minim general a fost majorat incepand cu 1 octombrie 2023 la 3.300 lei prin Hotararea 900/2023.

– constructii: salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 27,714 lei/ora.

– pentru sectorul agricol si industria alimentara, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de 3.436 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 20,782 lei/ora.

Limitari

1.Diurna

Exista doua plafoane care se aplica pentru a stabili regimul fiscal al diurnei. Plafoanele se aplica impreuna. In functie de incadrarea in acestea se determina sumei pana la care diurna reprezinta venit neimpozabil si nesupus contributiilor sociale.

Acestea sunt:

a) un plafon maxim deductibil al diurnei/zi :

– pentru diurna interna- suma maxim deductibila este de 57,5 lei/zi 

– la diurna externa : suma maxim deductibila este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice. Diurna externa maxim deductibila este stabilita pentru fiecare tara in parte

b) un plafon maxim pe luna, de 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat – pentru salariati. Pentru administratori – 3 remunerații prevazute in raportul juridic. Se aplica atat pentru diurnele externe cat si interne.

2.Beneficii extrasalariale

Tichete de masa: valoarea maximala incepand cu anul 2024 este de 40 de lei.

Exista o lista de beneficii care au atat limite individuale cat si o limita globala.

Limita globala : urmatoarele 9 beneficii insumate au o limita în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar. Ordinea in care aceste venituri se includ in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza se stabileşte de angajator.

Aceste beneficii sunt:

Beneficii

1.Prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât prestațiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevăzuți în HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier in limita a  2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detasare, prin HG pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

2.contravaloarea hranei (preparata tn unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate) acordate de catre angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor in incinta unitatii.

3.cazarea si contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispoziţia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern:

4.contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget.

5.contribuţiile la un fond de pensii facultative si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii 400 euro anual pentru fiecare persoană

6.primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii propri 400 euro anual pentru fiecare persoană

7.Contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii propriI oferite de furnizori ale căror activitatii sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, în vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul în care abonamentele respective includ si servicii medicale 100 euro anual pentru fiecare persoana

8.Sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii in unitati de educaţie timpurie.

9.Diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

Toate aceste beneficii extrasalariale sunt supuse unor limite individuale distincte si unor cerinte documentare individuale.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *