Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Doua documente uzuale pentru societati: certificatul de atestare fiscala si certificatul constatator

certificatul de atestare fiscala

Doua documente des utilizate de societati in relatia cu diverse institutii sunt certificatul de atestare fiscala si certificatul constatator.

Certificatul de atestare fiscala 

Certificatul de atestare fiscala este un document eliberat de autoritatile fiscale care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii bugetare individualizate in titluri executorii, emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central competent, in vederea recuperarii.

Certificatul se elibereaza in urmatoarele situatii:

a) la solicitarea contribuabililor/platitorilor, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;

b) la solicitarea institutiilor/autoritatilor publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare, prin depunerea unei adrese de eliberare a certificatului de atestare fiscala;

c) din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege;

d) la solicitarea detinatorilor de titluri de participare la o societate, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;

e) la solicitarea oricarei persoane fizice sau juridice numai cu acordul scris al contribuabilului in cauza, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala;

Ca exceptie nu este nevoie acordul scris  ori de cate ori o instituție sau autoritate publica trebuie sa soluționeze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluționarea cererii legislația specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverințe de venit sau a unui alt document cu privire la situația fiscala a persoanei in cauza. In acest caz instituția sau autoritatea publica are obligatia sa solicite certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent. 

f) la solicitarea notarilor publici, pentru persoana fizica pentru care se dezbate succesiunea, prin depunerea unei cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Se poate obtine un certificat de la ANAF pentru a atesta plata obligatiilor datorate bugetului de stat cat si de la autoritatile locale pentru a atesta situatia firmei referitor la  bugetul local.

Certificatul de atestare fiscala de la ANAF se poate solicita direct din SPV.

Certificatul de atestare fiscala se emite in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesata, pe o perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii. In cazul certificatului de atestare fiscala eliberat pentru persoanele fizice care nu desfasoara activitati economice in mod independent sau nu exercita profesii libere, perioada in care poate fi utilizat este de pana la 90 de zile de la data eliberarii.

Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil/platitor, in original sau in copie legalizata, oricarui solicitant.

In situatia contribuabilului/platitorului supus unei inspectii fiscale si care solicit eliberarea unui certificat de atestare fiscala in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat, certificatul de atestare fiscala se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, dupa caz.

Important! Orice persoana fizica sau juridica, alta decat cea prevazuta la art. 69 alin. (4) Codul de procedura fiscala, poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscala sau documente care sa ateste situatia fiscala a unui contribuabil numai cu consimtamantul expres si neechivoc al contribuabilului in cauza.

Certificatul constatator

Spre deosebire de certificatul de atestare fiscala, certificatul constatator este un document care se elibereaza de ONRC si care prezinta starea la zi a unei firme prin prisma urmatoarelor informatii:

a) denumirea (firma);

b) emblema;

c) numarul de inregistrare in registrul comertului;

d) codul unic de inregistrare;

e) identificator unic la nivel european;

f) starea firmei;

g) forma juridica;

h) sediul social/profesional;

i) bdurata de functionare;

j) obiectul de activitate – domeniul si activitatea principala;

k) capitalul social (subscris si varsat), numarul si valoarea partilor sociale;

l) asociatii, datele de identificare, numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau, participarea la capitalul social si la profit si pierdere (pentru societatile cu raspundere limitata, in comandita simpla sau in nume colectiv);

m) Administratorii/Membrii Consiliului de administratie si Directorii (in sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere si Membrii Directoratului (in sistemul dualist), datele de identificare si durata mandatului cu puterile conferite;

n) cenzorii/auditorii financiari;

o) sediile secundare;

p) activitati si sedii autorizate;

q) indicatorii din situatiile financiare anuale;

r) alte mentiuni referitoare la masuri asiguratorii si condamnari penale.

Se poate obtine contracost de la ONRC pe baza unui formular de solicitare. Tariful este 45 lei.

Modalitati de acces la certificat sunt:

a) online, prin accesarea serviciului InfoCert (nu necesita utilizarea unei semnaturi electronice; plata se efectueaza doar prin card bancar)

b) online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnaturi electronice; plata se efectueaza prin card bancar sau ordin de plata)

c) e-mail: onrc@onrc.ro (plata prin ordin de plata sau la ghiseu)

d) fax nr. +40213160829 (plata prin ordin de plata sau la ghiseu)

e) prin posta (plata prin ordin de plata; se achita suplimentar tariful auxiliar de 7,68 lei)

f) la ghiseu – ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *