Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Concediul medical

Concediu medical

In cadrul oricarei societati care are angajati se poate intampla ca din diferite motive salariatii sa se afle in incapacitate temporara de munca din cauza anumitor afectiuni sau situatii si pentru care medicul a emis un certificat medical de concediu (certificatul roz).

Baza legala care reglementeaza modul de acordare a concediilor medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

Un angajat poate beneficia de urmatoarele tipuri de concediu medical:

 • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii
 • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale
 • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate
 • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav
 • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

Pentru a putea beneficia de indemnizatie pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aiba un stagiu minim de asigurare (cotizare) de cel putin 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical (cu exceptia concediului de risc maternal care se acorda fara conditie de stagiu de cotizare).

Pe de alta parte, baza de calcul a indemnizatiilor de concediu medical a persoanelor angajate, se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

In functie de codul mentionat de medic pe certificatul medical se va stabili tipul de concediu medical si procentul din baza de calcul a indemnizatiei de concediu medical.

Conform Ordinului nr. 1092/2020 exista urmatoarele coduri (acestea sunt mentionate si pe verso-ul certificatului roz):

01 Boala obisnuita 75%
02* Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca 100% / 80%
03* Accident de munca 100% / 80%
04* Boala profesionala 100% / 80%
05 Boala infectocontagioasa din grupa A 100%

51 Boala infectocontagioasa pentru care se instituie masura izolarii 100%
06 Urgenta medico-chirurgicala 100%
07 Carantina 100%
08 Sarcina si lauzie 85%
09 Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la sapte ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani 85%

91 Ingrijire copil bolnav cu afectiuni grave, in varsta de pana la 16 ani85%
10 Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru  Fara a depasi 25% din baza de calcul
11 Trecerea temporara in alta munca  Fara a depasi 25% din baza de calcul
12 Tuberculoza  100%
13 Boala cardiovasculara  75%
14 Neoplazii, SIDA  100%
15 Risc maternal  75%

Pe langa acest cod de indemnizatie, pe certificatul medical, medicul va mentiona si codul de diagnostic, codul bolii care a determinat incapacitatea temporara de munca, recuperarea capacitatii de munca, sarcina si lauzia sau necesitatea ingrijirii copilului bolnav.

Pentru inscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificatia internationala a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM 10) Lista cu 999 coduri de boala, in caractere numerice.

In alta ordine de idei, exista doua tipuri de concedii medicale:

 • initiale
 • in continuare

Pe certificatul medical (certificatul roz), medicul va bifa una dintre cele doua situatii mentionate mai sus.

Concediile medicale in continuare se acorda pentru aceeasi afectiune pentru care a fost intocmit certificatul medical initial (fara intrerupere intre ele) iar baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial se va mentine si pentru concediile medicale in continuare.

Data acordarii pentru certificatul medical in continuare, nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatului de concediu medical acordat anterior certificatul initial pentru aceeasi afectiune. Baza de calcul (venituri si zile baza de calcul) pentru concediile medicale tip Continuare se preia de pe concediul medical Initial.

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, in urmatoarele cazuri:

 • in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate)
 • pentru perioada de internare in spital
 • pentru imobilizare n sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de catre medicul ortoped/chirurg
 • situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile
 • in caz de carantina
 • pentru pacientii cu afectiuni oncologice
 • in cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, potrivit legii

Prin exceptie, certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, dar nu mai trziu de 5 zile lucratoare de la data producerii evenimentului, oin cazul urgentelor medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital si pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de catre medicii care au asistat urgenta. In aceste situatii, certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicul de familie n baza recomandarii emise de catre medicul care a asistat urgenta.

Cine suporta indemnizatia de concediu medical?

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

 1. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca, cu exceptia indemnizatiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituita masura izolarii, potrivit Legii nr. 136/2020
 2. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:
  • ziua urmatoare celor suportate de angajator, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia
  • prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate care realizeaza in Romania venituri din salarii, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sau beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii sau persoanele fizice, altele decat cele prevazute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Exceptii:

Sunt suportate integral din bugetul FNUASS urmatoarele indemnizatii:

 • indemnizatie pentru reducerea timpului de munca
 • indemnizatia pentru carantina sau izolare
 • indemnizatia de maternitate
 • concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani precum si indemnizatia pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 16 ani, cu afectiuni grave
 • concediul si indemnizatia de risc maternal

Exemplu de calcul a indemnizatiei de concediu medical:

Presupunem ca angajatul X a prezentat angajatorului un certificat medical cu codul de indemnizatie 01 Boala obisnuita (75%) pentru perioada 21.09.2020 25.09.2020 (5 zile concediu medical).

Avem un istoric pe ultimele 6 luni a veniturilor brute inregistrate de angajat, dupa cum urmeaza:

An Luna Zile lucratoare Venit brut
2020 3 22           2,230
2020 4 20           2,230
2020 5 20           2,230
2020 6 20           2,230
2020 7 23           2,230
2020 8 21           2,230
 • Baza de calcul indemnizatie: 2.230* 6 = 13.380 lei
 • Zile baza de calcul: 22+20+20+20+23+21 = 126 zile
 • Media zilnica: 13.380 lei / 126 = 106,19 lei
 • Total zile lucratoare si indemnizatii CM: 5 zile
 • Datorita faptului ca angajatul a avut doar 5 zile de concediu medical, indemnizatia o va suporta doar societatea angajatoare astfel:
 • Zile si indemnizatii suportate de firma: (5 zile * 106,19) * 75% = 398,21 lei
 • Zile si indemnizatii suportate de FNUASS: 0 zile.

Atentie! Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

Cum se impoziteaza concediile medicale?

Concediile medicale sunt impozitate dupa cum urmeaza:

 • CAS (25%) se datoreaza CAS atat la sumele suportate din fondul de salarii cat si la sumele suportate din FNUASS. Potrivit art. 136 litera c) Codul Fiscal, datoreaza CAS PF si PJ care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atat pe perioada in care PF care realizeaza venituri din salarii ori asimilate salariilor desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 
 • CASS (10%) indemnizatiile sociale de sanatate sunt scutite de CASS. Potrivit art. 154 alin. (1) litera i) din Codul Fiscal, sunt exceptate de la plata CASS persoanele fizice care se afla n concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, precum si cele care se afla in concedii medicale acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
 • Impozit (10%)  nu se suporta impozit pentru certificatele medicale care au unul dintre codurile: 08, 09; 15, 91, insa pentru restul codurilor se suporta.
 • CAM (2.25%) potrivit art. 220^5 din Codul Fiscal, CAM nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Astfel ca, angajatorul va calcula si plati CAM doar pentru primele 5 zile de indemnizatie de concediu medical (indemnizatia care trebuie suportata de societate).

In SmartBill Conta, modulul de concedii medicale este complex. Trebuie sa introduci doar datele de pe certificatul medical si toate calculele se fac automat. Poti scoate toate rapoartele necesare depunerii certificatelor la Casa de Sanatate dintr-un simplu click.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

247 Comments

Comments are closed.