Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Probleme identificate la controalele ITM – atentie angajatori!

controale itm

Rapoartele periodice publicate de ITM cu ocazia diverselor controale fiscale identifica constant o serie de probleme in domeniul relatiilor de munca:

nu se respecta dispozitiile legale privind repausul saptamanal, munca de noapte, sarbatorile legale si munca suplimentara

Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este de regula uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus. In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.

Pentru anumite sectoare de activitate, unitati sau profesii, se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore. Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

– nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara;

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, acesta va fi platit cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

– la locul de munca organizat al angajatorului nu sunt pastrate copiile contractelor individuale de munca pentru toti salariatii;

Angajatorii au obligatia de a intocmi un dosar personal/profesional pentru fiecare dintre salariati/persoana platita din fonduri publice, de a-l pastra in bune conditii la sediul angajatorului sau, dupa caz, la sediul secundar, daca este delegata competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

– nu se respecta obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat;

Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru, precum si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori este solicitata.

Pentru salariatii mobili si salariatii care desfasoara munca la domiciliu, angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu salariatii prin acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.

– nu se respecta obligatia platii salariilor cel putin o data pe luna de la data stabilita in contractul individual de  munca;

Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

nu se respecta termenele de transmitere a elementelor contractului individual de munca, modificarii, suspendarii, respectiv incetarii acestora in registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic;

Cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana se transmit:

– contractele de munca noi;

– orice modificare ulterioara a unui CIM referitoare la : functia/ocupatia, tipul contractului individual de munca, durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata, durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial.

Cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii se transmit:

– perioada;

– cauzele de suspendare si

– data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale.

Cel tarziu la data incetarii CIM/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat incetarea CIM: data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca

In termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii se comunica:

– salariul de baza lunar brut

– indemnizatiile

– sporurile, precum si

– alte adaosuri

– salariatului nu i se elibereaza  adeverinta de vechime in munca la incetarea activitatii;

La incetarea activitatii salariatului, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate.

nerespectarea obligatiei de informare a inspectoratului teritorial de munca cu privire la prestatorii de servicii;

Angajatorii persoane fizice sau persoane juridice de drept privat au obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul/domiciliul despre incheierea contractelor de prestarii servicii de completare si transmitere REVISAL, precum si datele de identificare ale prestatorului, anterior transmiterii de catre prestator a datelor in registrul privat.

neindeplinirea sau indeplinirea partiala a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite;

– nerespectarea obligatiei negocierii colective la nivelul unitatilor care au cel putin 10 lucratori.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *