Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actualIntrebari din Domeniu

Cronica antreprenoriala – azi e ultima zi in care PFA-urile pot depune solicitari de indemnizatii la AJPIS

SmartBill
 1. Data de 10 august este ultima zi in care PFA-urile care opereaza in domeniile restrictionate pot depune solicitarile de indemnizatii la AJPIS, indemnizatii aferente lunii iulie. Printre domeniile restrictionate in cursul lunii iulie amintim: activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici care nu functioneaza in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, servirea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice,din interiorul cladirilor sau organizarea de evenimente private in spatii deschise, care se desfasoara cu participarea a peste 50 de persoane.
 2. A fost publicata in MOF ordonanta de urgenta prin care stabileste cadrul general de acordare a micro-granturilor, granturilor pentru capital de lucru si pentru investitii (OUG 130/2020). Ordonanta stabileste beneficiarii eligibili si cheltuielile eligible in cadrul fiecareia din cele trei masuri. Valoarea granturilor se prezinta astfel:
  • micro-granturi: 2.000 euro si se acorda o singura data.
  • granturi pentru capital de lucru care difera in functie de cifra de afaceri pe 2019, astfel:pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro iar pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro.
  • granturile pentru investitii se acorda pe proiect si beneficiar si au o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse.
 3. A fost adusa o clarificare legislativa unei situatii mai putin clare: posibilitatea de repartizare a dividendelor in valuta intre rezidenti. Potrivit Regulamentului BNR nr. 7/2020 a fost completat Regulamentul valutar cu prevederea expresa ca pot fi derulate in lei sau in valuta operatiunile reprezentand fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzactiile cu titluri de valoare si repartizarea de dividende.
 4. Ministerul Muncii a publicat un Proiect de Ordonanta de urgenta pentru infiintarea Registrului electronic national de evidenta a Fortei de Munca angajate din Romania, denumit REFORMA, care cuprinde evidenta persoanelor angajate in baza unui contract individual de munca, a functionarilor publici incadrati in baza unui raport de serviciu, precum si a personalului care presteaza activitate lucrativa in baza unui alt tip de contract decat contractul individual de munca. Sistemul informatic REFORMA este achizitionat administrat, dezvoltat si operat de catre Inspectia Muncii.
 5. Ministerul muncii a anuntat aprobarea unei OUG prin care sunt reglementate o serie de masuri de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor si de stimulare a cresterii ocuparii fortei de munca in domeniile afectate de intreruperea/restrangerea activitatii, in contextul situatiei epidemiologice. O prima masura care va putea fi aplicata ori de cate ori se instituie stare de urgenta/alerta/asediu, estesprijinul acordat de stat sub forma unei scheme de finantare temporara a salaritilor care vor avea program redus de munca. Astfel, se va crea posibilitatea ca angajatorul sa reduca, in aceasta perioada, timpul de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu repartizarea corespunzatoare a programului de lucru si cu reducerea corespunzatoare a salariului. Pe aceasta perioada salariatii beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de legea bugetului asigurarilor sociale. Sumele se vor plati de angajator si vor recupera de la ANOFM. Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 de zile lucratoare consecutive, acesta avand obligatia sa stabileasca programul de munca pentru intreaga luna. Aceasta reducere a timpului de munca se poate aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal. O a doua masura vizeaza telemunca: s-a prevazut acordarea, o singura data, a unei sume de 2.500 lei pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta sau de alerta pentru cel putin 15 zile, pentru achizitionarea de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca. Aceasta masura se adreseaza angajatorilor care au statutul de intreprinderi mici si mijlocii si care au facut dovada utilizarii telemuncii in perioada starii de urgenta. Banii se acorda prin ANOFM din bugetul asigurarilor pentru somaj, din subventii de la bugetul de stat, in limita bugetului alocat, pana la 31 decembrie 2020.
 6. ANAF a anuntat in 7 august 2020 intentia de a implementa noi masuri pentru fluidizarea traficului de marfuri prin birouri vamale. In comunicat se arata ca in Romania, doar in 10% din operatiunile vamale sunt utilizate procedurile simplificate (media UE este 65.57%).
 7. In MOF 699 din 4 august 2020 a fost publicata Hotararea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului nationalCompetente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, finantat din cadrul Programului operational Capital uman 2014 – 2020. Obiectivul acestuia este imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini ale angajatilor, aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate 2015 – 2020 si Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 – 2020, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate (SNC) si domeniile de specializare inteligenta identificate conform Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare (SNCDI). Activitatile eligibile in cadrul acestui program sunt: furnizarea de programe de formare profesionala exclusiv in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor (se finanteaza cursuri care sprijina atat dobandirea competentelor de baza, cat si dobandirea de competente avansate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor), evaluarea si certificarea competentelor profesionale exclusiv in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor, sprijin acordat intreprinderilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca, in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor, organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau a angajatorilor care intentioneaza sa isi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior, privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.
 8. A fost publicat in 31 iulie 2020 un proiect de Ordin al ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS, prin care vor fi modificate si completate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Pentru persoanele aflate in carantina, indiferent de locul in care aceasta a fost instituita, cat si pentru persoanele pentru care s-a impus masura izolarii, certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul de familie, pe baza documentelor eliberate de directiile de sanatate publica in care sunt mentionate si perioadele pentru care au fost instituite masurile de carantina sau izolare. Incepand cu data de 21 iulie 2020, dupa intrarea in vigoare a Legii nr.136/2020,persoana asigurata pentru care a fost instituita masura izolarii intr-o unitate sanitarabeneficiaza de concediu medical eliberat de medicul curant la externarea din spital. Medicul curant poate elibera concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare, care decurge de la momentul internarii sau pe o perioada stabilita de acesta. In situatia in care, dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, starea de sanatate a persoanei nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune, pe durata recomandata in scrisoarea medicala eliberata de medicul curant din spital.In situatia in care medicul curant nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in carepersoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical pentru aceeasi afectiune se acorda de medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin intermediul consultatiilor medicale la distanta. In aceasta situatie, certificatul de concediu medical se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la aceasta data.Pentrupersoanele asigurate pentru care s-a instituit masura carantinei, in conditiile Legii nr. 136/2020, certificatele de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicii de familie, dupa ultima zi a incetarii perioadei de carantina, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei de carantina. Daca perioada de carantina depaseste 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expertal asigurarilor sociale pentru acordarea concediului medical.
 9. Formatul pdf al raportarilor semestriale a fost publicat de ANAF in 4 august 2020. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2020 al operatorilor economici (microentitati, entitati mici, respectiv mijlocii si mari, precum si entitati de interes public) se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 2.206/2020, entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2020, cele care in tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2020, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2020.

Daca vrei sa fii la curent cu modificarile care impacteaza mediul de business in aceasta perioada, urmareste articolele noastre din categoria Cronica antreprenoriala.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *