Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Granturi acordate firmelor: beneficiari si conditii, sume si cheltuieli eligible

Granturi firma

In Monitorul Oficial din 6 august 2020 a fost publicata OUG 130/2020 care reglementeaza acordarea anumitor tipuri de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Este vorba mai exact despre trei tipuri de granturi care se pot acorda in anumite situatii, descrise mai jos.

1. Microgranturile

Microgranturile pot fi solicitate de:

 1. intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019. Aici nu exista o restrictie privind codul CAEN
 2. PFA, ONG-uri cu activitate economica care se incadreaza in CAEN-urile din Anexa 1
 3. PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza OUG a Guvernului nr. 43/2020

Conditiile pe care aceste tipuri de beneficiari trebuie sa le indeplineasca sunt:

 • au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020
 • au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la lit. b) si c)
 • isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant

Sume: sunt fixe, in valoare de 2.000 euro si se acorda o singura data.

CAEN-uri eligible

Lista de CAEN-uri eligible este disponibila doar pentru PFA-urile si ONG-urile de la puctul b) de mai sus. Pentru restul nu se aplica restrictii de CAEN.

Cheltuielile eligible

Practic, sumele primite sub forma de microgrant vor putea fi utilizate pentru urmatoarele cheltuieli:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari
 • datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate
 • cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat
 • cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta
 • cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspndirii virusului SARS-CoV- 2
 • cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente
 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii
 • cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Documentele necesare vor fi publicate in Ghidul solicitantului. Asadar, pana la publicarea acestui Ghid nu se vor putea depune solicitari. Dupa lansarea apelurilor de proiecte, vor fi selectate la finantare cererile in ordinea  depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite in Ghidul solicitantului.

2. Granturile pentru capital de lucru

Benenficiarii sunt IMM-urile a caror activitate a fost afectata de raspndirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa sau redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

CAEN-urile eligible sunt prezentate in Anexa 2.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarii sunt:

 1. au obtinut certificat de situatii de urgenta (CSU)  in baza OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare;
  Important!
  • in perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA elibereaza CSU, la cerere, operatorilor economici a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 in perioada starii de urgenta
  • CSU constata in baza declaratiei pe propria raspundere ca operatorul economic a inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate
 2. au inregistrat profit operational din activitatea curenta (din activitatea de exploatare), in unul din ultimele doua exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului, potrivit situatiilor financiare depuse
 3. dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru in procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului pentru capital de lucru
 4. mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati, fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni, la data acordarii granturilor, cu exceptia situatiilor in care contractele individuale de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau/si zilieri.

Sume:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferenta anului 2019 cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileste in procent de 15% din cifra de afaceri si nu poate depasi suma de 150.000 euro
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul in euro de peste 1 milion de euro, valoarea maxima a ajutorului este de 150.000 euro

Cofinantare

Pentru acest tip de grant IMM-urile trebuie sa dispuna de autofinantare in procent de minim minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Cheltuieli eligible

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari
 • datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate
 • cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat
 • cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte
 • cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2
 • cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente
 • cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii
 • cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului

Ca in cazul microgranturilor, si in acest tip de finantare, urmeaza sa fie publicat Ghidul solicitantului.

3. Granturile pentru investitii

Aceste granturi se acorda beneficiarilor care implementeaza investitii in domeniul curent de activitate sau intr-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

 • extinderea capacitatilor de productie existente, precum ai pentru extinderea capacitatilor de prestari servicii
 • realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru realizarea unor unitati noi de prestare servicii
 • reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente, precum si pentru reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare servicii

Codurile CAEN eligible sunt prezentate in Anexa 3.

Conditii de indeplinit de catre beneficiari:

 • au avut activitate curenta/operationala desfasurata de minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare
 • au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in unul din exercitiile financiare din ultimii 2 ani inainte de depunerea cererii de finantare
 • se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului
 • realizeaza minimum 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul planului de afaceri anexa la cererea de finantare in primii 2 ani de durabilitate, iar diferenta pana la sfarsitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea
 • dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat pentru finantare pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finantare
 • se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat

Sume

 • se acorda pe proiect si beneficiar si au o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse. Spre deosebire de granturile de capital de lucru, proiectele vor fi evaluate in baza unor criterii de evaluare a rentabilitatii proiectelor de investitii, criterii care urmeaza sa fie publicate
 • criterii privind cofinantarea proiectelor de investitii
 • raportul intre profitul operational si grantul solicitat
 • apartenenta domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balantei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate in care in anul 2019 importurile au fost mai mari dect exporturile si au avut o contributie la soldul negativ al balantei comerciale

Cheltuielile eligible:

 1. cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente, inclusiv ITC, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
 2. cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
 3. cheltuieli cu achizitia de echipamente, inclusiv echipamente ITC, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalatii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

Este important sa mentionam ca NU se pot finanta urmatoarele cheltuieli:

 • cereri de finantare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanta, studii sau alte activitati asimilate acestora
 • cereri de finantare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare pentru inchirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora
 • orice alte cereri de finantare care nu sunt in legatura cu domeniile de investitii prevazute la art. 19 alin. (1) si (2)

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *