Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actualIntrebari din Domeniu

Cronica antreprenoriala – castigul salarial mediu brut 2021, participarea salariatilor la profit

eliberare factura si bon fiscal

1. Potrivit unui comunicat MFP din 12.02.2021, referitor la alocatiile de stat pentru copii, incepand cu 1 ianuarie 2021 s-a acordat a doua majorare de 20 de puncte procentuale, cuantumul alocatiei devenind:

 • 427 lei pentru copii cu varsta de pana la 2 ani si copii cu handicap
 • 214 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani

2. In proiectul legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021 sunt utilizati urmatorii indicatori:

 • castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei.

Acest indicator se foloseste de exemplu pentru stabilirea sumelor maxime neimpozabile care se pot acorda pentru contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Acestea sunt neimpozabile si nici nu sunt supuse contributiilor sociale, in masura in care valoarea totala a acestora nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate.

 • cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in cazul:
 1. asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei
 2. unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei

3. In MOF 140 din 11.02.2021 a fost publicata HG 35/11.02.2021 prin care se prelungeste oficial starea de alerta pe teritoriul Romaniei pentru inca 30 de zile, incepand cu 12 februarie 2021.

4. ANAF a publicat in data de 09.02.2021 un nou ghid fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Veniturile din activitati agricole sunt veniturile din desfasurarea in mod individual sau intr-o asociere fara personalitate juridica a urmatoarelor activitati:

 • cultivarea produselor agricole vegetale precum si procesarea, valorificarea lor in stare naturala
 • expoatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi, etc.
 • cresterea si exploatarea animalelor si valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Veniturile din silvicultura si piscicultura sunt veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si a celor din exploatarea amenajarilor piscicole. Ghidul este disponibil aici.

5. Proiectul legii privind participarea salariatilor la profit a fost inregistrat la Camera Deputatilor spre dezbatere in luna februarie. Potrivit proiectului, angajatorii ar urma sa fie obligati sa distribuie salariatilor o cota de cel putin 7,5% din profitul net realizat, maxim 25%, iar suma astfel primita sa fie scutita de CAS, CASS si CAM.

De participarea la profit ar urma sa beneficieze numai salariatii care au vechime de minimum 12 luni in relatia de munca cu acel angajator, neintrerupta sau intrerupta numai de suspendarea temporara a contractului individual de munca din motive de concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu pentru ingrijirea copilului sau alte motive neimputabiie salariatului.

6. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a anuntat ca, cheltuiala cu TVA de plata este eligibila pentru a fi platita prin granturile acordate prin Masura 1 si Masura 2 (OUG 130/2020). Astfel, in privinta datoriei de TVA, soldul de taxa pe valoarea adaugata (din decontul de TVA) reprezinta creanta fiscala datorata bugetului de stat.

Beneficiarii pot utiliza microgranturile si granturile pentru capital de lucru pentru stingerea oricaror obligatii fiscale declarate de beneficiar sau stabilite de organele fiscale prin declaratiile fiscale sau prin deciziile de impunere emise de organele de control, precum si pentru stingerea amenzilor de orice fel si a altor creante bugetare inscrise in titluri executorii emise spre recuperare de ANAF, care se fac venituri la bugetul statului.

De asemenea, nu se face distinctie in functie de forma de organizare a beneficiarilor. Prin urmare, toate categoriile de beneficiari, inclusiv PFA, ONG, CMI etc. pot folosi banii primiti pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat.

Este important a nu se interpreta eligibilitatea TVA-ului ca referindu-se la TVA-ul aferent facturilor de achizitie. Este vorba strict de TVA-ul de plata rezultat din decontul de TVA (declaratia 300).

7. ANAFa publicat formatul pdf al bilantului pe anul 2020 pentru SRL-uri in 09.02.2021. Practic, din punct de vedere tehnic acum se pot depune bilanturile pe anul 2020.

Acestea trebuie sa fie insotite de :

 • raportul administratorilor
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile
 • prima pagina din situatiile financiare anuale listata cu ajutorul programului de asistenta
 • informatiile de prezentat de catre microentitati sau notele explicative dupa caz.
 • o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
 • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
 • situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
 • persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Termenul de depunere la ANAF este 31 mai 2021.

8. Ca reamintire, in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate care genereaza venituri din activitati independente, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional, astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizeaza de catre contribuabil prin aplicarea coeficientilor de corectie publicati de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti, asupra normelor anuale de venit.

La stabilirea coeficientilor de corectie a normelor de venit se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

 • vadul comercial si clientela
 • varsta contribuabililor
 • timpul afectat desfasurarii activitatii
 • gradul de handicap sau de invaliditate a contribuabilului
 • activitatea se desfasoara intr-un spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat
 • realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului
 • folosirea de masini, dispozitive si scule, actionate manual sau de forta motrice
 • caracterul sezonier al unor activitati
 • durata concediului legal de odihna
 • desfasurarea activitatii cu salariati
 • contributia fiecarui asociat in cazul activitatii desfasurate in cadrul unei asocieri
 • informatiile cuprinse in declaratia informativa depusa in scop de TVA potrivit prevederilor art.324 din Codul fiscal
 • alte criterii specifice

Diminuarea normelor de venit ca urmare a indeplinirii criteriului de varsta a contribuabilului se opereaza incepand cu anul urmator celui in care acesta a implinit numarul de ani care ii permite reducerea normei.

Corectarea normelor de venit pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat sau isi pierd aceasta calitate se face incepand cu luna urmatoare incheierii/desfacerii contractului individual de munca.

Contribuabilii care beneficiaza de mai multi coeficienti de corectie, in sensul reducerii/majorarii normelor de venit anuale, iau in calcul coeficientul cel mai mare.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *