Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Declarare contracte inchiriere la ANAF, modificari in Codul muncii – Cronica antreprenoriala

Cronica antreprenoriala

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. Noi prevederi referitoare la relatiile de munca se aplica incepand cu 22 octombrie 2022 prin intrarea in vigoare a Legii 283/2022. Acestea sunt: 

  • introducerea unei prevederi referitoare la obligatia de punere la dispozitia salariatilor a unui pachet mai cuprinzator de informatii. In situatia in care angajatorul nu informeaza salariatul cu privire la toate elementele prevazute de Codul muncii, acesta poate sesiza Inspectia Muncii.
  • este interzisa stabilirea unei noi perioade de proba in cazul in care, in termen de 12 luni, intre aceleasi parti se incheie un nou contract individual de munca pentru aceeasi functie si cu aceleasi atributii.
  • orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, fara suprapunerea programului de munca  (precizare nou introdusa in Codul Muncii), beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care isi exercita acest drept.
  • se introduce un nou tip de concediu: concediul de ingrijitor. Angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului.
  • se aduc clarificari privind absenta de la locul de munca: salariatul are dreptul de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de munca nu poate avea o durata mai mare de 10 zile lucratoare intr-un an calendaristic. Angajatorul si salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenta, in limita numarului de 10 zile.
  • se defineste concediul paternal drept concediul acordat tatalui copilului nou-nascut in conditiile prevazute de Legea concediului paternal nr. 210/1999. Angajatorul are obligatia acordarii concediului paternal la solicitarea scrisa a salariatului, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Acordarea concediului paternal nu este conditionata de perioada de activitate prestata sau de vechimea in munca a salariatului.
  • se defineste concediul paternal drept concediul acordat tatalui copilului nou-nascut in conditiile prevazute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajatorul are obligatia acordarii concediului paternal la solicitarea scrisa a salariatului, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Acordarea concediului paternal nu este conditionata de perioada de activitate prestata sau de vechimea in munca a salariatului.

Aceasta lege mai introduce in Codul muncii prevederea ca Inspectia Muncii va pune la dispozitia angajatilor si a angajatorilor modelul-cadru al contractului individual de munca, stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, prin publicarea pe site-ul institutiei. In termen de 30 de zile de la data publicarii acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la initiativa Inspectiei Muncii, modelul-cadru al contractului individual de munca.

2. Intr-un comunicat din 14.10.2022, DGRFP Brasov reaminteste detinatorilor de case de marcat faptul ca au obligatia sa asigure transmiterea datelor catre Sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare al ANAF prin conectarea la distanta a AMEF. In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii au obligatia de a informa organul fiscal prin transmiterea, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, a formularului F4109 „Declaratie privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate“, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare perioadei de raportare in care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate. Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se intelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, in nicio zi din perioada de raportare.

3. Pana la data de 31 octombrie 2022, pe site-ul ANAF urmeaza a se publica lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la 30.09.2022 si neachitate la data publicarii listei. In plus,  se va publica si lista contribuabililor persoane juridice care au declarat si achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante. Lista poate fi gasita aici.

4. Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 zile de la incheierea/ producerea modificarii acestuia.

Ministerul de Finante a publicat in 21 octombrie 2022 proiectul pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune.

Este important de mentionat ca, daca bunul a carui folosinta se cedeaza este detinut in comun, fiecare coproprietar are obligatia inregistrarii contractului de inchiriere la organul fiscal competent.

In vederea inregistrarii contractului de inchiriere, se va depune o Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune – model standard prevazut in anexa la proiect, insotita de o copie a contractului de inchiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de inchiriere, avand numar si data, se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul” si semnatura acestuia.

Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil. Cererea, insotita de copia contractului de inchiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin posta cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *