Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Despre repartizarea profitului – bine de stiut

SmartBill

Cateva informatii importante despre repartizarea profitului:

1. Atunci cand analizam informatiile din contabilitate, este bine de stiut ca profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Astfel, analizand o balanta contabila, contul 121 este cel care va reflecta profitul sau pierderea curenta (aferenta anului in curs)  in timp ce contul 1171 va reflecta profitul sau pierderea reportata (din anii precedenti).

2. Rezultatul exercitiului (profit sau pierdere) se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.

3. Repartizarea profitului pe destinatiile sale se face dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, adica dupa inchiderea anului respectiv.

4. Repartizarea profitului se decide pe baza unei hotarari a asociatilor/ actionarilor.

5. Inregistrarea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve ?i alte destinatii, potrivit legii.

6. Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar curent, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, ?i cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. Ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

7. Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum ?i celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu se recunosc ca datorie la data bilantului. Cu alte cuvinte, daca se decide in anul 2020 repartizarea de dividende din profitul anului 2019, acestea se vor reflecta in contabilitate in anul 2020,, chiar daca ele se refera la anul 2019. Pentru dividendele repartizate in cursul anului dar neplatite pana la finalul anului, impozitul se va plati pana in 25 ianuarie a anului urmator.Astfel, chiar daca nu s-au platit efectiv catre asociati, impozitul pe venit va trebui declarat si platit pana la scadenta mentionata anterior. Daca dividendele se platesc in cursul anului, impozitul (5%) va fi declarat si platit pana in data de 25 a lunii urmatoare platii dividendelor.

8. Destinatiile de repartizare a profitului pot fi:

  • destinatiile prevazute expres de catre legislatie: rezerve legale
  • destinatiile prevazute potrivit actului constitutiv: rezerve statutare
  • destinatiile hotarate de AGA: acordare de dividende, majorare capital social, alte rezerve
  • alte destinatii-acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

9. Rezervele pe care le poate constitui firma sunt: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale ?i alte rezerve.

  • Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, in cotele ?i limitele prevazute de lege, ?i din alte surse prevazute de lege
  • Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia
  • Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor

 10. Nu se pot distribui dividende daca nu sunt acoperite integral toate pierderile contabile. De exemplu, o firma inregistreaza urmatoarele rezultate:

  • Anul 2019 – pierdere 30.000 lei
  • Anul 2020 – profit 29.000 lei

Desi in anul 2020 firma a inregistrat profit, nu va putea distribui dividende fiindca nu sunt acoperite integral pierderile contabile. Practic la finalul anului 2020 va avea un rezultat net (pierdere) de 1.000 lei.

Daca in anul 2021 va obtine profit de exemplu 23.000 lei, va putea decide sa repartizeze 23.000 lei 1.000 lei  = 22.000 lei.

11. Dividendele se pot distribui si in cursul anului, din profitul exercitiului curent, cu alte cuvinte, in cursul anului 2020  se pot repartiza dividende din profitul anului 2020, insa se pastreaza aceeasi regula, ca la data repartizarii sa fie acoperita inainte orice pierdere contabila.

12. Este permisa repartizarea de dividende in valuta intre rezidenti. Aceasta clarificare a fost adusa in Regulamentul valutar – Regulamentul 7/2020. Acesta prevede ca Toate celelalte operatiuni intre rezidenti care nu fac obiectul alin. (1) ?i (1^1) pot fi efectuate in mod liber, fie in moneda nationala (leu), fie in valuta. In cadrul acestor operatiuni se includ, fara a avea caracter limitativ, operatiunile reprezentand fluxuri financiare generate de acordarea de credite, constituirea de depozite, tranzactiile cu titluri de valoare si repartizarea de dividende.

13. In cazul in care au loc schimbari in structura actionariatului, dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel (art. 67 alin. (6) din Legea societatilor comerciale).

14. Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial pe baza situatiilor financiare interimare ?i anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Testeaza gratuit programele noastre: Facturare online, Gestiune online sau Contabilitate online si afla mai multe despre cum te ajuta ecosistemul SmartBill sa iti cresti afacerea.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

6 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *