Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-HowIntrebari din Domeniu

10 lucruri bine de stiut despre inspectia fiscala

inspectia fiscala

1. Inspectia fiscala este reglementata in Codul de procedura fiscala si reprezinta o activitate care consta in:

 • verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale;
 • verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor in legatura cu stabilirea obligatiilor fiscale de catre contribuabil/platitor;
 • verificarea respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile;
 • verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impozitare si a situatiilor de fapt aferente si
 • stabilirea diferentelor de obligatii fiscale principale.

2. La finalizarea inspectiei fiscale, persoana verificata este obligata sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se mentioneaza si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de aceasta persoana.

3. Metodele de control in cadrul inspectiei pot fi:

a) Sondajul – adica se verifica selectiv perioadele impozabile, documentele si operatiunile semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale.

b) Inspectia exhaustiva – se verifica toate perioadele impozabile, precum si documentele si operatiunile semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale.

c) Inspectia electronica – se verifica contabilitatea si sursele acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand instrumente informatice.

4. Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale.

In cazul inspectiei fiscale anticipate, efectuate pentru solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA, perioada supusa inspectiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale in care s-au derulat operatiunile care au generat soldul negativ al taxei (adica TVA de rambursat).

5. Durata efectuarii inspectiei fiscale nu poate fi mai mare de:

a) 180 de zile pentru contribuabilii mari, precum si pentru contribuabilii care au sedii secundare, indiferent de marime;

b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;

c) 45 de zile pentru ceilalti contribuabili.

6. In cazul in care inspectia fiscala nu se finalizeaza intr-o perioada reprezentand dublul perioadei prevazute mai sus, inspectia fiscala inceteaza, fara a se emite Raport de inspectie fiscala si Decizie de impunere sau Decizie de nemodificare a bazei de impunere. In acest caz, organul de inspectie fiscala poate relua inspectia, cu aprobarea organului ierarhic superior celui care a aprobat inspectia fiscala initiala, o singura data pentru aceeasi perioada si aceleasi obligatii fiscale, cu respectarea termenului de prescriptie.

7. Etapele inspectiei sunt:

 • Primirea avizului de inspectie fiscala si posibilitatea de amanare a datei de incepere a inspectiei fiscale (avizul se comunica cu 30 de zile inainte pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili);
 • Stabilirea locului inspectiei fiscale (de regula in spatiul de lucru al contribuabilului si ca exceptie de la regula, la sediul organului fiscal);
 • Inceperea verificarii evidentelor contabile si fiscale;
 • Stabilirea rezultatelor inspectiei fiscale;
 • Intocmirea documentelor de control, ca urmare a inspectiei fiscale;
 • Instituirea de masuri asiguratorii daca este cazul;
 • Discutia finala;
 • Refacerea inspectiei fiscale si reverificarea, daca este cazul.

8. La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala trebuie sa prezinte legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectie fiscala. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control ori de cate ori exista obligatia tinerii acestuia.

9. Data inceperii inspectiei fiscale este data mentionata in registrul unic de control. In cazul contribuabilului care nu tine sau nu prezinta organului de inspectie fiscala registrul unic de control, aceasta data se inscrie intr-un proces-verbal de constatare. Procesul-verbal se semneaza de catre organul de inspectie fiscala si contribuabil si se inregistreaza la registratura contribuabilului ori de cate ori exista o astfel de registratura.

10. Actele fiscale care se intocmesc cu ocazia inspectiei sunt:

Raportul de inspectie fiscala in care se consemneaza rezultatul inspectiei fiscale si contine constatarile organului de inspectie fiscala din punctul de vedere faptic si legal si consecintele lor fiscale. Raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:

a) deciziei de impunere, pentru diferente in plus sau in minus de obligatii fiscale principale aferente diferentelor de baze de impozitare;

b) deciziei de nemodificare a bazelor de impozitare, daca nu se constata diferente ale bazelor de impozitare si respectiv de obligatii fiscale principale;

c) deciziei de modificare a bazelor de impozitare daca se constata diferente ale bazelor de impozitare, dar fara stabilirea de diferente de obligatii fiscale principale.

Deciziile de mai sus se emit in termen de cel mult 25 de zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale.

Procesul-verbal reprezinta actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala in cazul efectuarii, in conditiile legii, a unei constatari la fata locului, precum si in cazul controlului inopinat/incrucisat sau pentru consemnarea unor fapte, in timpul inspectiei fiscale, care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni.

Nota explicativa – document prin care organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise reprezentantului legal sau imputernicitului contribuabilului sau altor persoane, care sa contribuie la clarificarea/stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta inspectia fiscala.

Daca persoana refuza sa raspunda la intrebari, organele de inspectie fiscala vor transmite intrebarile printr-o adresa scrisa, inregistrata la registratura contribuabilului, stabilind si termenul asteptat pentru raspuns.

Invitatia reprezinta documentul prin care un contribuabil este solicitat sa se prezinte la sediul organului de control in vederea efectuarii/stabilirii conditiilor de efectuare a unei actiuni de control. Se intocmeste in cazurile in care actiunea nu a putut fi efectuata la domiciliul fiscal/sediul secundar al contribuabilului.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se va intocmi in situatia in care, in timpul efectuarii unei inspectii fiscale sau a unei proceduri de control, organele de inspectie fiscala constata abateri de la prevederile legale aplicabile de catre organele de inspectie fiscala, care sunt considerate contraventie.

Procesul-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri se completeaza in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala/control inopinat/incrucisat/constatare la fata locului cu ocazia ridicarii/restituirii de documente in vederea protejarii acestora, cand exista indicii ca s-ar urmari sustragerea sau distrugerea lor.

Procesul-verbal de sigilare/desigilare se intocmeste in situatia in care exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa de lege sau se produce fara autorizatie, iar actiunea de inspectie fiscala/control nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata in ziua lucratoare urmatoare.

Procesul-verbal de prelevare probe reprezinta documentul prin care organele de inspectie fiscala sunt imputernicite sa preleveze probe de banderole sau timbre si sa consemneze toate informatiile legate de acestea.

Somatia reprezinta documentul prin care un contribuabil este somat sa se prezinte la sediul organului de inspectie fiscala in vederea efectuarii unei actiuni de inspectie fiscala. Se intocmeste in cazurile in care contribuabilul nu a dat curs invitatiei organului de control.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *