Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actualBusiness Know-How

Cronica antreprenoriala – modificari legislative PFA si SRL

eliberare factura si bon fiscal

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. In ceea ce priveste legislatia SRL si PFA, avem cateva modificari aduse de Legea 265/2022 privind Registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului.

Prin aceasta lege se reglementeaza:

 • procedura de inregistrare in registrul comertului pe baza controlului registratorului de registrul comertului sau, dupa caz, in baza hotararii instantei judecatoresti
 • statutul registratorului de registrul comertului
 • modul de organizare si functionare a ONRC si a oficiilor Registrului comertului

Cateva din modificarile aduse de lege sunt:

 • actul constitutiv se poate intocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu optiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, dupa caz, cel individualizat, se semneaza de catre toti fondatorii sau de reprezentantii acestora cu semnatura electronica calificata;
 • cererile de inregistrare si inscrisurile depuse in sustinerea acestora intocmite de avocati sau de notari publici se pot semna de catre acestia cu semnatura electronica calificata si se pot transmite prin mijloace electronice;
 • certificatele de inmatriculare si certificatele constatatoare vor putea fi emise si in format electronic semnate cu semnatura electronica calificata/sigiliul electronic calificat.

In ce priveste SRL-urile, Legea 265/2022 aduce urmatoarele modificari Legii 31/1990 (legea societatilor comerciale):

 • prin semnarea actului constitutiv, fondatorii isi asuma raspunderea pentru indeplinirea conditiilor pentru a fonda o societate, in actul constitutiv fiind prevazuta o clauza in acest sens
 • se aduc cateva modificari in ce priveste cuprinsul actului constitutiv la societati in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata. Acesta va trebui sa contina modalitatea de adoptare a hotararilor adunarii generale a asociatilor, cu votul tuturor asociatilor, in cazul in care, datorita paritatii participarii la capitalul social, nu poate fi stabilita o majoritate absolute si dupa caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii

De asemenea, in ce priveste actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni, se introduce prevederea ca acesta va trebui sa contina: tipul societatii, respectiv inchis sau deschis, precum si orice restrictie cu privire la transferul de actiuni si, dupa caz, datele de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra societatii.

Se clarifica care sunt datele de identificare ale fondatorilor, persoanelor care aduc aporturi in natura la constituire si beneficiarilor reali astfel:

 1. pentru persoanele fizice – numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul/resedinta si cetatenia, actul de identitate/pasaportul, seria, numarul, emitentul, data eliberarii, perioada de valabilitate
 2. pentru persoanele juridice – firma, sediul, nationalitatea, numarul de ordine in registrul comertului si/sau codul unic de inregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii nationale aplicabile

Noi prevederi referitoare la varsarea capitalului social la SRL

Societatea cu raspundere limitata va trebui sa verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai tarziu de 3 luni de la data inmatricularii, dar inainte de a incepe operatiuni in numele societatii, iar diferenta de capital social subscris va fi varsata:

 1. pentru aportul in numerar, in 12 luni de la data inmatricularii
 2. pentru aportul in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii

Se mai introduce prevederea ca, pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

Prevederi referitoare la PFA

Legea 265 aduce cateva modificari Ordonantei de urgenta nr. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Se introduce prevederea ca prin semnarea cererii de inregistrare in registrul comertului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicita inregistrarea ca persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala isi asuma raspunderea ca nu sunt incapabile si ca nu li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de persoana fizica autorizata, titular al intreprinderii individuale, membru al intreprinderii familiale, ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, in cererea de inregistrare/acordul de constituire fiind prevazuta o clauza in acest sens.

Intreruperea temporara a activitatii unei persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii mentiunii in registrul comertului si instiintarii organelor fiscale. Reluarea activitatii se inregistreaza in Registrul comertului.

Aceasta lege intra in vigoare la 4 luni de la data publicarii in MOF, respectiv incepand cu 26 noiembrie 2022.

2. Prevederile legislative referitoare la calculul impozitului local pe cladiri nerezidentiale au suferit modificari, aduse prin Legea 252/2022 .

In prezent, daca persoana fizica (proprietar) nu depune un raport de evaluare odata la 5 ani, i se va aplica o cota de impozit mult mai mare, de 2% , fata de varianta in care depune raportul – de 0.2%-1,3%. Conform noilor prevederi, nu i se va putea aplica respectiva cota marita de 2% daca organul fiscal nu notifica anterior contribuabilul privind depunerea raportului de evaluare.

In mod similar, in prezent, pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% – 1,3% inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii. Pana la modificarea adusa de Legea 252, in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%. 

Potrivit noii reglementari, in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual.

3. O noua completare la Legea pensiilor a fost introdusa prin Legea 258/2022. Astfel, se actualizeaza lista localitatilor poluate pentru care anumite persoane pot beneficia de reducerea varstei de pensionare. Mai precis, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza extractiei, prepararii si arderii carbunelui sau a sisturilor bituminoase, a extractiei si prepararii minereurilor de uraniu, a extractiei si prelucrarii minereurilor feroase si neferoase cu continut de praf sau de emisii de gaze cu efect de sera, de amoniac si derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat si siliciu ori de radiatii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice si/sau de cocs metalurgic, a prelucrarii titeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a titeiului parafinos si neparafinos, a distilarii titeiului in vederea producerii pacurii si a uleiurilor,  pe o rază de 8 km în jurul localității în care se află situl contaminat, beneficiază de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani fara penalizare.

4. Un nou proiect inregistrat recent la Senat spre dezbatare prevede includerea membrilor intreprinderilor familiale in lista de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei.

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de membrii unei familii. In prezent, membrii unei intreprinderi familiale sunt platitori de impozit pe venit. Mai exact, fiecare dintre membrii unei IF are, potrivit acordului de constituire, o cota-parte in cadrul acesteia, astfel incat un membru va datora statului, proportional cu participarea sa, impozite si taxe pe venitul obtinut. In situatia in care un membru al unei IF estimeaza ca obtine venituri ce ating, intr-un anumit an, un plafon de 12 salarii minime brute pe tara, acesta datoreaza la stat, conform legii, contributia la pensii  (CAS), in cota de 25%, si contributia la sanatate (CASS), in cota de 10%. Prin propunere legislativa, se urmareste exceptarea de la plata CASS pentru membrii IF, dar si includerea in categoria persoanelor care beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei.

5. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2022 a operatorilor economici se aplica entitatilor carora le sunt incidente reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Termenul de depunere a raportarilor contabile semestriale este 16 august 2022.

6. Incepand cu luna iulie 2022, conform Ordinului nr. 384/01.07.2022 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, procedura de emitere a documentelor portabile A1 s-a simplificat.

Modelul de cerere care va fi adresat Directiei Relatii Internationale poate fi descarcat din portalul CNPP.

7. Ministerul de Finante a publicat in 26 iulie 2022 un proiect legislativ pentru modificarea reglementarilor contabile (O 1802/2014), in vederea transpunerii unei directive in legislatia nationala. Principala prevedere a directivei se refera la grupurile multinationale si, dupa caz, anumite entitati autonome, care ar trebui sa furnizeze publicului un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit atunci cand depasesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a doua exercitii financiare consecutive, in functie de veniturile consolidate ale grupului sau de veniturile entitatii autonome. 

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *