Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

Regimul juridic si fiscal al intreprinderilor familiale

PFA

Intreprinderile familiale sunt reglementate de Ordonanta de urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Intreprinderea familiala este constituita din doi sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.

Taxe si contributii

Membrii unei intreprinderi familiale sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

In prezent, membrii unei intreprinderi familiale sunt platitori de impozit pe venit in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Mai exact, fiecare dintre membrii unei IF are, potrivit acordului de constituire, o cota-parte in cadrul acesteia, astfel incat un membru va datora statului, proportional cu participarea sa, impozite si taxe pe venitul obtinut.

In actul constitutiv se prevad coteke de participare la venitul net, astfel:

Cotele de participare ale membrilor la venitul net al intreprinderii familiale sunt urmatoarele:

 • Dl/D-na……………………………………………………………./……………….%
 • Dl/D-na……………………………………………………………./……………….%
 • Dl/D-na……………………………………………………………./……………….%

In situatia in care un membru al unei IF estimeaza ca obtine venituri ce ating, intr-un anumit an, un plafon de 12 salarii minime brute pe tara, acesta datoreaza la stat, conform legii, contributia la pensii (CAS), in cota de 25%, si contributia la sanatate (CASS), in cota de 10%.

Restrictii:

Intreprinderea familiala nu poate angaja alte persoane terte cu contract de munca.

Infiintarea 

IF se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sanctiunea nulitatii, datele de identificare ale membrilor familiei si ale reprezentantului desemnat din randul acestora, conditiile participarii, cota procentuala a fiecarui membru la beneficii si la pierderi, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale, conditiile de retragere si data intocmirii.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu deplina si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.

Personalitatea juridica

Intreprinderea familiala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in Registrul comertului.

Patrimoniul propriu

IF nu are patrimoniu propriu. Prin acordul de constituire insa, fiecare membru al acesteia poate stipula constituirea, in cadrul patrimoniului sau, a unui patrimoniu de afectatiune, pentru exercitarea activitatii economice a IF. 

In acesta situatie, prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca exista unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la beneficiile sau la pierderile intreprinderii.

Luarea deciziilor

Deciziile privind gestiunea curenta a intreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat.

Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor intreprinderii, conditia fiind ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate exercitarii activitatii economice a intreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii familiale la data actului. 

Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele de participare la beneficii, fiind incluse in patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit.

Incetarea activitatii

IF  isi inceteaza activitatea si este radiata din Registrul comertului in urmatoarele cazuri:

 • mai mult de jumatate dintre membrii acesteia au decedat
 • mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia sau se retrag din intreprindere
 • in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 (orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in Registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in Registrul comertului)

Documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea intreprinderilor familiale

Inainte de infiintare se completeaza o cerere de verificare de disponibilitate si rezervare denumire firma. Firma se compune din numele familiei sau a reprezentantului acesteia, la care se adauga sintagma „Intreprindere familiala”. 

Pasi pentru inregistrarea unei intreprinderi familiale

 1. Cererea de inregistrare
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala
 3. Declaratia-tip pe propria raspundere a reprezentantului care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora (model 1) sau care sa ateste  indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 2)
 4. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei si, dupa caz, a emblemei, in original
 5. Actele de identitate ale fiecarui membru (in copie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul)
 6. Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica membru al intreprinderii familiale (forma olografa, original)
 7. Dovada care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional si, daca este cazul, inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de punct de lucru
 8. Specimenul de semnatura, certificat in conditiile legii de catre directorul ORCT sau de catre inlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, in original, sau, dupa caz, imputernicirea avocatiala care contine semnatura reprezentantului intreprinderii familiale  care se autorizeaza
 9. Acordul de constituire incheiat de membrii familiei
 10. Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (inscris sub semnatura privata)
 11. Verificarea unicitatii calitatii de persoana fizica autorizata/titular al intreprinderii individuale/membru al intreprinderii familiale, obtinuta prin grija personalului ORCT
 12. Informatiile din cazierul fiscal, in original
 13. Daca este cazul:
  • avizul asociatiei de proprietari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 
  • copii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
  • dovada privind imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale

Un model de acord de constituire este prezentat pe site-ul ONRC.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *