Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cazierul comercial, obligatia de a raspunde la reclamatii, angajarea la PFA – Cronica antreprenoriala

SmartBill

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. O noua propunere legislativa inregistrata la Senat spre dezbatare aduce cateva propuneri in ce priveste protectia drepturilor consumatorilor. Propune introducerea notiunii de cazier comercial si a obligativitatii operatorilor economici de a acorda despagubiri consumatorilor pentru pagubele suferite, inclusiv pentru cele colaterale cuantificabile, pe baza documentelor doveditoare mentionate in cadrul procesului-verbal de constatare a contraventiei. In prezent, operatorii economici pot acoperi o parte din prejudiciu, insa, potrivit notei de fundamentare a propunerii, acest fapt este ingreunat de un proces anevoios. Operatorii economici sanctionati pentru abaterile ce afecteaza viata si sanatatea sau securitatea consumatorilor vor fi consemnati in cazierul comercial pentru o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a actului de control.
O alta propunere se refera la instituirea obligatiei pentru operatorii economici de a raspunde reclamatiilor consumatorilor in maximum 48 de ore de la primirea acestora.

2. ANAF a publicat in 13.10.2022 un proiect legislativ pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Cerere de inregistrare fiscala”si a instructiunilor de completare a acestuia. Formularul se depune odata cu inmatricularea la registrul comertului. In baza Legii nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului, persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale odata cu depunerea cererii de inregistrare in registrul comertului solicita si inregistrarea fiscala.

3. Intr-un comunicat, DGRFP Iasi reaminteste ca actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Actul emis pe suport hartie se comunica contribuabilului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
In cazul in care o astfel de comunicare nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate – prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/platitorului.
In cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central comunicarea prin publicitate se realizeaza prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a ANAF.
Anuntul se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine:

  • numele si prenumele sau denumirea contribuabilului/ platitorului
  • domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului
  • denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal

In cazul in care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Prin exceptie, organul fiscal competent poate decide comunicarea actului administrativ fiscal emis pe suport hartie, prin emiterea, sub semnatura, la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia, prin angajatii proprii ai organului fiscal.

4. Ministerul Muncii a publicat un proiect de modificare a normelor Metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, modificari care au in vedere:

  • modificarea reglementarilor in sensul acordarii concediului paternal si a indemnizatiei aferente acestuia tuturor tatilor care au calitatea de lucrator, precum si eliminarea prevederilor care fac trimitere la calitatea de salariat a titularului, asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat
  • majorarea numarului de zile de concediu paternal acordat tatilor, prin extinderea duratei concediului paternal la 10 zile lucratoare
  • modificarea prevederilor actuale, astfel incat tatal care a obtinut atestatul de absolvire a cursului de puericultura sa beneficieze de o majorare cu 5 zile a concediului paternal cu ocazia nasterii fiecarui copil nou-nascut
  • revizuirea prevederilor actuale prin reglementarea unitatilor medicale care pot organiza cursuri de puericultura si care pot elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura
  • prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucratoare a permisiei in cazul tatalui care satisface serviciul militar in calitate de militar in termen, potrivit legii
  • revizuirea prevederilor actuale referitoare la drepturile tatalui copilului nou-nascut in situatia in care mama copilului decedeaza la nasterea copilului sau in perioada concediului de sarcina si lauzie

5. Persoana fizica autorizata (PFA) reprezinta persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. PFA isi poate desfasura activitatea in mod individual si independent, ca persoana fizica autorizata, dar in conditiile legii, poate avea, in calitate de angajator, cel mult trei angajati proprii in acelasi timp, carora trebuie sa le incheie contract individual de munca (CIM).

OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale prevede limitarile referitoare la numarul de angajati pe care ii poate avea o PFA. Codul muncii defineste contractul individual de munca ca fiind ”contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu”.

La angajarea unui salariat, angajatorul trebuie sa intocmeasca pentru fiecare persoana incadrata in munca un dosar personal. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, fisa de aptitudini, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registrul general de evidenta a salariatilor. PFA in calitate de angajator are obligatia de a respecta atat prevederile legale referitoare la relatiile de munca, cat si cele referitoare la SSM.

6. Persoanele fizice care sosesc /pleaca, in/din Romania pentru o perioada ce depaseste in total 183 de zile, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii la ANAF a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania sau, dupa caz, a Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania. Chestionarele se pot transmite electronic sau se pot depune personal sau prin imputernicit, la registratura institutiei sau prin posta, cu confirmare de primire.

Formularele electronice ale chestionarelor sunt publicate pe website-ul ANAF sectiunea ”Servicii online” rubrica ”Descarcare Declaratii electronice”.
Ca urmare a depunerii Chestionarelor mai sus mentionate, ANAF analizeaza indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala in functie de situatia concreta a fiecarei persoanei, stabileste rezidenta fiscala si transmite contribuabililor Notificari privind indeplinirea conditiilor de rezidenta.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *