Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Business Know-How

4 modalitati de a desfasura munca remunerata sau neremunerata in Romania

munca remunerata

1. Contract individual de munca

Prima si cea mai comuna modalitate de a desfasura munca remunerata este prin intermediul contractului individual de munca. Relatiile de munca sunt reglementate de Codul muncii. 

Prevederi:

a) se poate incheia pe durata nedeterminata sau determinata, doar in anumite cazuri

b) contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul cadru aprobat prin Ordinul nr. 2.171 din 25 noiembrie 2022

c) Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani, dar poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.

d) Persoana juridica poate incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator, din momentul dobandirii personalitatii juridice.

e) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

2. Munca ca zilier

Zilierii desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un  beneficiar contra unei remuneratii.  

Activitatea zilierilor este reglementata de Legea 52/2011. 

Important!

a) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar sau un imputernicit al acestuia se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.

b) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani, dar ca exceptie minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

c) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.

d) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore.

e) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar sau un imputernicit al acestuia pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice, precum si in activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe Ionescu-Sisesti», al institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea sa si al institutelor nationale, al institutiilor de invatamant agricol si silvic; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

3. Intership-ul

Persoanele care au implinit varsta de 16 ani pot desfasura o activitate specifica pe o perioada de timp limitata in cadrul unei organizatii-gazda, avand ca scop aprofundarea cunostintelor teoretice, imbunatatirea abilitatilor practice sau dobandirea de noi abilitati sau competente, in baza unui contract de internship. 

Internshipul este reglementat de Legea nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul.

De retinut!

a) In functie de numarul de salariati, organizatia-gazda poate incheia in mod simultan contracte de internship pentru un numar de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numarul total al salariatilor.

b) Programele de internship se pot organiza oricand in decursul unei perioade neintrerupte de 12 luni.

c) Durata unui program de internship este de maximum 720 de ore pe parcursul a 6 luni consecutive.

d) Intre intern si organizatia-gazda se poate incheia un singur contract de internship.

e) Programul de internship se desfasoara in temeiul contractului de internship, cu respectarea activitatilor specifice stabilite in cadrul acestuia si a regulamentelor interne aplicabile.

f) Internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia-gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship. Cuantumul indemnizatiei pentru internship este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

4. Voluntariatul

Pentru a deveni voluntar, trebuie sa se incheie un contract de voluntariat cu o organizatie-gazda, care este persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ. In temeiul acestui contract, voluntarul se obliga sa presteze o activitate de interes public, care nu este remunerata, iar organizatia-gazda se obliga sa ofere o activitate adecvata solicitarii sau pregatirii voluntarului

Voluntariatul este reglementat de Legea nr.78/2014.

Important!

a) Activitatea de voluntariat se considera experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, daca aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite.

b) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia-gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei-gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

c) Contractul de voluntariat trebuie sa contina obligatia de a presta o activitate de interes public, fara remuneratie

d) In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza coordonatorului voluntarilor.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *