Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Programele SmartBill

Lista operatiunilor scutite de TVA in 2023

operatiuni scutite de tva

Exista mai multe tipuri de operatiuni scutite de TVA care se pot regasi in urmatoarele categorii in functie de indeplinirea anumitor conditii:

a) activitati de interes general 

b) importuri de bunuri si achizitii intracomunitare

c) exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

d) traficul international de bunuri

e) scutiri pentru intermediari.

In ce priveste activitatile de interes general, lista acestora cuprinde:

a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati

b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de tehnicieni dentari;

c) prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie;

d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens; 

e) livrarile de organe, sânge si lapte, de provenienta umana;

f) activitatea de invatamânt prevazuta in Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strâns legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate. Scutirea se acorda in conditiile prevazute in normele metodologice

g) livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele organizate pe langa institutiile publice si entitatile autorizate prevazute la lit. f), in folosul exclusiv al persoanelor direct implicate in activitatile scutite conform lit. f);

h) meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar;

i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strâns legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de caminele de batrani; 

j) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca având caracter social; 

k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta; 

l) prestarile de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica; 

m) prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii;

n) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) si i) – m), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale; 

o) activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decât activitatile de natura comerciala;

p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora; 

q) prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale caror operatiuni sunt scutite sau nu intra in sfera de aplicare a taxei, grupuri create in scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor acestora, in cazul in care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-parti de cheltuieli comune, in limitele si in conditiile stabilite prin normele metodologice si in conditiile in care aceasta scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale; 

r) furnizarea de personal de catre institutiile religioase sau filozofice in scopul activitatilor prevazute la lit. a), f), i) si j).

De asemenea, urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

a) prestarile anumitor servicii de natura financiar-bancara cu ar fi de exemplu acordarea si negocierea de credite, negocierea garantiilor de credit, tranzactii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creantelor, administrarea de fonduri speciale de investitii, etc.

b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediaza astfel de operatiuni; 

c) pariuri, loterii si alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, sa desfasoare astfel de activitati;

d) livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizabile pentru serviciile postale, de timbre fiscale si alte timbre similare;

e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct si superficia, cu plata, pe o anumita perioada. 

f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. 

g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, in temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere.

Ca element de noutate pentru 2023, prin Legea nr. 88/2023 se introduc noi scutiri de TVA. Astfel, vor fi scutite de TVA si:

a) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unitati spitalicesti din reteaua publica de stat, precum si serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unitati spitalicesti prestate catre entitati non-profit (ONG) daca acestea sunt destinate unitatilor spitalicesti detinute si exploatate de entitatea non-profit sau celor din reteaua publica de stat, dupa caz;

b) livrarile de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii si echipamente de protectie, materiale si consumabile de uz sanitar, destinate in mod normal utilizarii in domeniul ingrijirilor de sanatate sau pentru utilizarea de catre persoanele cu handicap, bunuri esentiale pentru compensarea si depasirea handicapurilor, precum si adaptarea, repararea, inchirierea si leasingul unor astfel de bunuri, efectuate catre unitati spitalicesti din reteaua publica de stat, precum si cele efectuate catre entitati non-profit (ONG), daca acestea sunt destinate unitatilor spitalicesti detinute si exploatate de entitatea non-profit sau celor din reteaua publica de stat, dupa caz;

c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora. Anterior, acestea erau cu cota redusa de 9%;

d) livrarea de produse ortopedice. Anterior, acestea erau cu cota redusa de 9%.

Scutirile de TVA de la lit. a) si b) se aplica:

a) direct, prin facturare fara TVA de catre furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii daca beneficiarul livrarii/prestarii este unitatea spitaliceasca din reteaua publica de stat sau, dupa caz,  institutia/autoritatea publica centrala sau locala, care asigura finantarea acesteia, potrivit legii;

b) prin restituirea TVA aferenta achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile non-profit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Sumele restituite de la bugetul de stat se vor utiliza de ONG-uri in aceleasi scopuri.

Legea 88 intra in vigoare la data de 11 iunie 2023.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *