Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Sponsorizarile efectuate de microintreprinderi – prevederi legale si deduceri

Sponsorizari

Legea care reglementeaza sponsorizarile este Legea nr. 32/1994.

Ce este o sponsorizare?

Sponsorizarea este un act juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Acordarea unei sponsorizari presupune intocmirea unui contract de sponsorizare, in forma scrisa, cu specificarea:

  • obiectului
  • valorii
  • duratei sponsorizarii, precum si a
  • drepturilor si obligatiilor partilor

Sponsorizarile se pot acorda in bani sau bunuri.

In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor trebui evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cuno?tinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cuno?tinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea ?i lini?tea publica.

In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Din punct de vedere fiscal, microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor acestei legi, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale pot sa isi scada sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Ce trebuie sa retinem?

  • Beneficiarii sponsorizarilor trebuie sa fie inscrisi in Registrul entitatilor/unitatilor de cult, pentru a se putea acorda deducerea.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Ce obligatii declarative exista?

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, precum ?i, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile privind reportarea sumelor.

Declaratia informativa se depune pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Cum functioneaza Registrul Entitatilor de Cult?

Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se organizeaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Registrul este public si se afi?eaza pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa : https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

Asadar, daca vrei sa verifici un potential beneficiar al sponsorizarii, poti sa introduci CUI-ul si codul de verificare.

sponsorizari

Registrul cuprinde urmatoarele informatii:

a) denumirea entitatii/unitatii de cult;

b) codul de identificare fiscala;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) data inscrierii in registru;

e) data radierii din registru;

f) informatii privind inscrierile ?i radierile in/din registru;

Conditiile cumulative care trebuie indeplinite pentru ca o entitate sa se poata inregistra in acest registru sunt:

a) sa desfasoare activitatea in domeniul pentru care a fost constituita;

b) a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;

c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenta/termen de plata;

d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege (conditia se considera indeplinita in cazul entitatilor/unitatilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate sa intocmeasca ?i sa depuna situatii financiare anuale);

e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala;

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *