Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cazier judiciar online, persoane fizice cu averi mari, adeverinte de vechime – Cronica antreprenoriala

cazier judiciar

Va prezentam mai jos cele mai noi informatii prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. Incepand cu 1 februarie 2023, certificatul de cazier judiciar poate fi obtinut gratuit, online, prin intermediul platformelor Ghiseul.ro si hub.mai.gov.ro. Certificatele de cazier judiciar sunt eliberate electronic, sunt semnate cu semnatura electronica calificata si sunt asimilate inscrisurilor autentice. Termenul de valabilitate este de 6 luni de la data eliberarii.

De la finalul lunii ianuarie 2023 aplicatia mobila Ghiseul.ro este disponibila in magazinele de aplicatii App Store si Google Play. 

Ghiseul.ro este o interfata prin care se pot plati impozite si taxe stabilite de institutiile publice inrolate in sistem precum si amenzi contraventionale cu deducerile aferente platii in 15 zile calendaristice, pot fi efectuate plati aferente prestarii oricarui serviciu public, inclusiv oricarui serviciu comunitar de utilitate publica, precum si orice plati aflate in legatura, directa sau indirecta, cu prestarea respectivului serviciu public.

2. ANAF a publicat calendarul fiscal pe luna februarie 2023. Una din declaratiile anuale, care are termen de depunere ultima zi a lunii februarie este D 205. Aceasta se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa pentru:

  • venituri din dividende
  • venituri din dobanzi
  • venituri din lichidarea unei persoane juridice
  • venituri din premii
  • venituri din pensii
  • venituri din jocuri de noroc
  • venituri din alte surse si
  • venituri din activitati independente prevazute la art. 682 din Codul fiscal.

Declaratia se depune si de intermediarii, societatile de administrare a investitiilor sau societatile de investitii autoadministrate, administratorii de fonduri de investitii alternative, rezidenti fiscali romani, pentru castigurile/pierderile realizate din Romania si/sau din strainatate din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii, definit potrivit legii, cu exceptia veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

3. ANAF a publicat un ghid privind procedura de mediere. Aceasta se aplica debitorilor pentru care a fost demarata procedura de executare silita prin comunicarea somatiei si care, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intentia de mediere. Pentru persoanele juridice care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, notificarea se depune de catre debitorul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de acesta.

Procedura de mediere consta in clarificarea situatiei obligatiilor inscrise in somatie, daca respectivul debitor are obiectii cu privire la acestea si analiza de catre organul fiscal impreuna cu debitorul a situatiei economice si financiare a debitorului in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata prevazute de lege.

4. ANAF a publicat in 02.02.2023 un proiect de ordin privind persoanele fizice cu averi mari care vizeaza urmatoarele clarificari:

A. Definitia persoanelor fizice cu averi mari;

B. Modalitatea de stabilire/estimare a averii;

C. Definirea grupurilor PFAM, PFAM extins;

D. Desemnarea structurii competenta sa deruleze programul de crestere a conformarii fiscale voluntare a persoanelor fizice cu averi mari ca fiind DGCVPF.

Potrivit proiectului, o persoana fizica cu avere mare este persoana fizica rezidenta fiscal in Romania, care detine o avere, atat in Romania, cat si in strainatate, estimata la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimarii averii, stabilit de BNR, pe baza datelor detinute/obtinute de ANAF, in conformitate cu dispozitiile legale. Estimarea averii se face pe baza datelor si informatiilor detinute sau obtinute de ANAF cu privire la  bunurile imobile detinute, bunurile mobile detinute, activele financiare detinute.

Grupul persoanelor fizice cu averi mari este constituit din persoane fizice a caror avere estimata indeplineste conditia prevazuta mai sus, in limita numarului aprobat de conducerea ANAF, la propunerea Directiei Generale Control Venituri Persoane Fizice

Grupul extins al persoanelor fizice cu averi mari este constituit din Grupul persoanelor fizice cu averi mari si din persoanele fizice soti/sotii si rude/afini de pana la gradul al doilea ai/ale acestora. 

ANAF va notifica persoanele fizice cu privire la faptul ca acestea fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari.

5. Ordonanta pentru aprobarea DAC 7-a fost aprobata de Guvern in sedinta din 31.01.2023. Ordonanta vizeaza modificarea si completarea Codului de procedura fiscala pentru transpunerea Directivei (UE) 2021/514 DAC 7, posibilitatea efectuarii de catre ANAF de controale si verificari a procedurilor de raportare si de diligenta fiscala prevazute in anexa la Acordul FATCA si punerea in aplicare a standardului minim cu privire la articolul 16 ”Procedura amiabila” din Conventia multilaterala pentru implementarea in cadrul tratatelor fiscale a masurilor legate de prevenirea erodarii bazei impozabile si a transferului profiturilor.

6. Reamintim ca in 30.12.2022 s-a publicat Ordinul ministrului finantelor nr. 4.636 privind activele utilizate in activitatea de productie si procesare si activele reprezentand retehnologizare pentru care se aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Activele utilizate in activitatea de productie si procesare si activele reprezentand retehnologizare pentru care se aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cele prevazute in urmatoarele subgrupe si clase din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului:
a) clasa 1.1.1. „Cladiri industriale”;
b) clasa 1.1.2. „Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, hale de montaj etc.)”;
c) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni”;
d) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice”;
e) clasa 1.2.1. „Cladiri agrozootehnice”;
f) clasa 1.2.2. „Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, cabane)”;
g) clasa 1.2.3. „Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de compostare)”;
h) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;
i) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor”;
j) clasa 1.2.7. „Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, padocuri”;
k) clasa 1.2.8. „Helesteie, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura”;
l) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole”;
m) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii”;
n) subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”;
o) subgrupa 2.4. „Animale si plantatii”.

Prevederile ordinului au intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

7. ITM Salaj reaminteste intr-un comunicat din 25.01.2023 ca adeverinta de vechime in munca este un act important in sfera raporturilor de munca si reprezinta instrumentul de atestare a vechimii in munca, dupa renuntarea la carnetul de munca. Necesitatea acestui document apare in diverse situatii: schimbarea locului de munca, deschiderea drepturilor la pensie , indemnizatie de somaj, participare la concurs etc.

Potrivit legii, la incetarea activitatii salariatului, angajatorii au obligatia sa ii elibereze acestuia o adeverinta care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, precum si un extras din registru. Documentul se emite de catre angajator in cel mult 15 zile de la data solicitarii.

In cazul particular al unui angajator aflat in procedura de insolventa, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar  este obligat sa elibereze salariatilor adeverinte de vechime, in termen de cel mult 60 de zile calendaristice, sa inceteze contracte individuale de munca si sa transmita incetarea in Revisal, conform prevederilor Legii nr.138/2021 modificata de Legea nr.26/2023,  care completeaza Legea nr.53/2003- Codul muncii.

Administratorul sau lichidatorul judiciar preia de la angajatorii care se afla fie in insolventa, fie in faliment, fie in lichidare obligatia de a  elibera salariatilor adeverinte de vechime, adica documente care sa ateste activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, in termen de cel mult 60 de zile calendaristice. De asemenea, administratorul sau lichidatorul judiciar trebuie sa inceteze si sa transmita in registrul general de evidenta a salariatilor incetarea contractelor individuale de munca.

In cazul in care societatea a fost radiata, fostul salariat poate solicita eliberarea unei adeverinte de vechime detinatorului autorizat al arhivei angajatorului.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *